Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Christensen Skræp Karen Jensdatter Jørgen Hansen Johanne Hansdatter
? - 1786 ? - 1752 ? - 1769 ? - 1783
Christen Rasmussen (Skræp) Inger Jørgensdatter
Født: 1750 Født: 1759 i Hesselager
Død: 1793 i Hesselager. Død: 1810 i Hesselager
Gift: Kirkebog for Hesselager mangler før 1813
Fælles børn: Jørgen Christensen, Rasmus Christensen og Karen Christensdatter

Ved folketællingen i 1787 boede Christen Rasmussen Skræp og Inger Jørgensdatter i Hesselager By og Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Christen Rasmussen Skræp, 37. år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Inger Jørgensdatter, 28. år, gift, madmoder
Jørgen Christensen, 5. år, ugift, deres søn.

Ved folketællingen i 1801 boede Inger Jørgensdatter og sin tredie mand i Hesselager By og Sogn [film 711 side 78]:
Lars Larsen, 44 år, gift for 1. gang, husbonde, gårdmand
Inger Jørgensdatter, 42 år, gift for 3. gang, hans kone
Rasmus Christensen, 13 år, hendes barn af 1. ægteskab
Karen Christensdatter, 9 år, hendes barn af 1. ægteskab
Johanne Hansdatter, 7 år, hendes barn af 2. ægteskab
Christen Hansen, 5 år, hendes barn af 2. ægteskab
Hans Hansen, 2 år, hendes barn af 2. ægteskab
Christen Larsen, 36 år, tjenestefolk
Maren Andersdatter, 23 år, tjenestefolk

Inger Jørgensdatter (1759 - 1810) var gift 3 gange. De to første mænd var halvbrødre:

1. mand: Christen Rasmussen Skræp, død 1793. Se skiftet nedenfor.

2. mand: Hans Rasmussen Skræp

3. mand: Lars Larsen.


Leif Sepstrup oversatte skiftet i 2004:

Skifteforretning efter afdøde gårdmand Christen Rasmussen Skræp i Hesselager.

Anno 1793 den 20de februar indfandt sig underskrevne og på høj velbåren hr. oberstløjtnant de Sehested til Broholm, som skifteforvalter, hans vegne udi stervboet efter ved døden afgangen gårdmand Christen Rasmussen Skræp på Broholm Gods i Hesselager forrette den salige afdøde at foretage lovlig registrering og vurdering til vidner på følgende skifte og deling imellem de afdødes efterladte enke Inger Jørgensdatter på den ene side, og hendes med den salige mand sammen avlede børn, på den anden side, nemlig

På hvilke trende umyndige børns værger var mødt og tilstede her i stervboet deres i følge loven født værge og formynder, farbroderen gårdmand Jens Rasmussen Skræp af Broholm Gods i Vormark, for at iagttage de umyndige børns krav under dette skifte. På enkens vegne var af hende selv antaget som lavværge gårdmand Poul Jensen af Hesselagergårds Gods her i Sognet. Som vitterligheds- og vurderingsmænd var tilsagt og mødt her udi stervboet, gårdmand Dines Rasmussen og husmand Anders Pedersen begge af Broholm Gods her i Hesselager Bye.

I betragtning af enkens Inger Jørgensdatters unge alder, fandt skifteforvalterens fuldmægtig fornøden, at tilspørge hende, om hun vidste sig frie for at værre i frugtsommelige omstændigheder med hendes salige mand. Hun da i så fald ville forklare sig her i protokollen, til vitterlighed for skifteforvalteren og arvingerne i forretning.
Enken forklarede herved i de tvende vitterligheds vidner, som børnenes formynder og enkens antagne lavværges overværing og påhør, at hun sådant vidste sig fri for sligte anspurgte omstændigheder.

I alt på i formeldte her og overværrelse forefundne, og passeret således som følger:

I den lille stue Rigsdaler Mark Skilling
1 firkantet ege bord med fyrretræs fod 1 0 0
1 fyrre gåse bænk med 4 rum . 4 0
1 liden fyrre bænk . . 12
I den ene alkove seng, derinde . . .
2 stykker blåternet linned omhæng og kapper . 3 0
1 rød og grønstribet ulden overdyne 4 0 0
1 styk nye blårgarns lagen . 5 0
1 rødt og grønt ulden hoved dyne 1 0 0
1 styk ditto vår . 5 0
1 par linneds underdyne 3 0 0
1 hvidt linned under vår, gammelt . 1 8
1 håndklæde, gammelt . . 8
1 træstok . 1 0
1 træ bismer . 1 0
I den anden alkove seng med 2 stykker blåternet linned omhæng og kapper . 3 0
derinde . . .
1 grønstribet ulden overdyne 2 0 0
1 par blårgarns lagen . 5 0
Rødstribet hoved dyne med skrift 1 2 0
1 styk ditto hoved dyne . 4 0
Blåstribet linned underdyne 2 4 0
Grønstribet ditto underdyne gammel 3 0 0
5 stykker hylle feiller . 3 0
7 stykker potter . 2 0
1 træ saltkar . . 4
Nogle potter og fade . 2 0
1 jern ild klemme . 1 0
1 jern rist . 2 0
1 poste jern . 2 0
1 aske gryde . 2 0
1 strippe og en gammel rok 1 0 0
1 jern kakkelovn med med jern tud og låger 10 0 0
1 fyrre hænge skab med lås og nøgle, deri befandtes intet . 4 0
1 øl bæger og en øl kande . 1 8
I den liden kælder . . .
1 liden kærne uden låg . 2 0
1 liden tang . . 4
1 liden kube tragt . 1 0
1 styk fløde bøtte . . 4
1 gryn tønde med låg . 1 0
1 gammel strippe og et åben furtage . . 8
1 ny bøge gryn bøtte . 1 8
1 liden jern gryde . 1 8
1 bøge dej trug . 2 0
1 hør hegel . 1 0
5 pund ubleget blårgarn á pund 12 skilling . 3 12
Noget gammelt jern skramleri . 1 0
Alt øvrige, der befandtes ved fødevare stuen blev forbigået at vurdere . . .
I den øverste store stue . . .
1 stor kærne med tilbehør af fyr . 4 0
1 langt firkandtet fyre bord med kryds fod 2 0 0
2 stykker hylle feille . 1 8
1 lang fyre bænk . 3 0
1 lidt syeri . . 8
1 hesper garn kurv . 1 0
1 brugt blå malet pottestol . 1 0
9 stykker brogede åtiner fade á 8 skilling . 4 8
4 ditto skåle a´ 12 skilling . 3 0
10 styk ditto tallerkener á 3 skilling . 1 14
1 mangle stok og fiel . . 8
1 gammel spejl hus uden glas . . 8
1 gammel klæde kiste uden lås, derudi en del af den salig mands gangklæder . 4 0
1 blå klæde kjol og vest 8 0 0
1 blå hvergarns kjol 1 2 0
1 skind kofte 1 2 0
1 stribet stoffer brystdug . 5 0
1 hvid uld kofte 1 2 0
1 rød og grønstribet trøje 1 2 0
1 ditto gammel . 2 0
1 ditto brystdug . 2 0
1 gammel skind ø? . 2 0
1 gammel sort hat . 2 0
10 stykker hvergarns natskjorte á 1 rigsdaler pr. styk 10 0 0
2 gamle hvide uldkofter á 2 mark pr. styk . 4 0
1 ditto trøje . 2 0
1 ditto brystdug . 2 0
1 ditto blåstribet brystdug . 2 0
7 par sorte uld strømper á 2 mark 2 2 0
4 halsklude á 1 mark . 4 0
1 par støvler og 1 par ditto med spænde 1 0 0
1 sortmalet jernbeslagen fyrre kiste, derudi enkens lin (stof af hørgarn eller blårgarn) og gangklæder fandtes 4 0 0
1 par hørgarns lagen 2 4 0
3 par blårgarns nye ditto á 2 rigsdaler 6 0 0
1 blåmalet fyrrekiste med lås og nøgle, derudi nogle af enkens gangklæder 2 4 0
4 par blårgarns lagen á 1 rigsdaler 4 0 0
3 stykker gammel ditto bordduge á 24 skilling . 4 8
1 rulle blåstribet hørgarns dyne stof 2 4 0
12 alen groft blårgarn á 12 skilling 1 3 0
8 alen skagr hørgarn á 8 skilling . 4 0
2 rødmalede træ stole . 2 0
1 spinde rok . 5 0
Rødmalet fyrre h______ sengested med fyr stabler, derudi 3 0 0
4 stykker blåstribede linet omhæng med kapper og et ditto tæppe til samme 3 0 0
7 stykker tvertrukken rødstribet ulden hoved puder med hørgarns betræk samt kniplinger for enden 2 4 0
Ny rød og grønstribet ulden overdyne 6 0 0
1 ditto blåstribet underdyne 6 0 0
1 grønstribet ulden ditto underdyne 4 0 0
1 gammel xyk vugge (Syskrin), derudi . 1 8
Storte små perler . 4 0
7 små hvergarns vulk burre . 2 0
Blåmalet fyremide . 2 0
1 gammel øl krus . . 4
1 att syrie . . 2
1 par små tin stager . 1 8
1 skære kniv . 2 8
8 stykker små sirbøtter á 8 skilling pr styk . 2 0
2 små ting . . 8
En blåmalet ny fyrre drag kiste med 4 skuffer for og beslag, derpå et kattun (lærredsvævet groft bomuldsstof med påtrykt mønster) betrækeren på skufferne 6 0 0
Blev eftersedt, og i samme befandtes ej andet end enkens lin klæder og børnenes, som blev forbigået at vurdere . . .
1 hylle til potter, blåmalet, derpå . . 8
7 stykker lerfade og skåle á 4 skilling . 1 12
7 stykker _______ i fammers á 2 skilling . . 14
I bryggershuset . . .
2 styk kar stol . . 8
8 styk kornsække á 24 skilling pr styk 2 0 0
1 fyrre øl tønde 1 0 0
1 halv ditto . 2 0
1 indmuret kåber brykker kiste på f____ 4 0 0
1 træ si . . 4
1 liden ege kar . 4 0
1 hakke brædt . . 4
1 hukke blok . . 6
1 dej trug med ender . 2 0
Et fyrre sæt sengested, derudi . 1 8
1 gammel sortstribet ulden overdyne 1 0 0
2 blårgarns lagen 1 0 0
1 gammel hvid ulden hovedpude . 1 8
1 gammel linet underdyne 1 2 0
1 tørve spand . 1 8
1 malet bøtte . 1 0
Tvende korn sold . 2 0
1 bull økse og en hånd ditto . 2 8
På loftet . . .
1 gammel husteret skippe . 1 8
1 stige til loftet . . 8
1 brød hæk og en øl bægel . 1 8
1 spån kurv, 1 hammer og 1 sy bord, samt en vappe stang . 2 0
I loen . . .
1 skærekiste med korn 1 0 0
1 fonl . . 8
En seile steen med trug 1 8 0
1 gammel skærekiste uden korn . . 8
I kohuset . . .
Køer . . .
1 blå mankt kvie, 3 år gammel 5 0 0
1 sort blakt ko, 4 år gammel 6 0 0
1 sortbroget mankt ditto, 7 år gammel 6 0 0
1 sortbroget ditto, 8 år gammel 5 0 0
1 sortstribet ditto, 5 år gammel 5 0 0
1 sort kvie, 3 år gammel 5 0 0
1 rødkiøndt kvie, 2 år gammel 2 0 0
1 rødbroget kalv, 1 år gammel 1 1 0
1 sort mankt ditto, 1år gammel 1 1 0
Svin . . .
3 grise á 10 mark 5 0 0
Får      
8 stykker får og en vædder á 1 mark pr styk 9 0 0
Gæs . . .
2 stykker gæs og gasse 1 0 0
I gården . . .
2 stykker små gruthe truge . 1 0
1 mæng bøllir . . 8
Derudover forerfandtes ikke som kunne anføres boet til indtægt. Ej på skifteforvalterens forespørgsel til enken med lavværge, svarede disse, at dennen intet i nogen måder ___ er var bevist, enten i penge eller penges værdi som kan eller endnu burde anføres boet til indtægt, vurderes alt som foreværende anført og bedømt
Alt så bliver endnu at optegne og anføre den her i gården befindende besætning, som blev befunden således:
A. Bæster . . .
1 grå hest, 7 år gammel 24 0 0
1 ditto ______, 4 år gammel 24 0 0
1 rød hoppe, 9 år gammel 12 0 0
1 brun hoppe, 16 år gammel 1 0 0
1 brun hoppe, 9 år gammel 12 0 0
1 ditto, 8 år gammel 14 0 0
1 gråskimlet årings føl, 1 år gammel 4 0 0
B. Vogne, plov og harve . . .
1 jern beslagen vogn med hauge seletøj og alt mindre tilbehør 12 0 0
1 ditto beslagen vogn med fornødent tilbehør 6 0 0
1 trævogn med ditto 2 0 0
1 jern plov med tilbehør 2 0 0
1 jern bruden harve 1 0 0
Summa gårdens besætning 114 0 0
Bliver boets ganske indtægt og foruden de summa 207 5 0

Da nu intet vurderes her i Dag var at foretage, blev det enken pålågt at være ansvarlig til alt hvis i dag herudi protokollen er anført og specifieret, og dernæst fandt skifteforvalterens fuldmægtig fornødent at udsætte dette skifte vurdere fremme, indtil synet ved rettens middel er foregået over stevboet, gården og sammes besætning. Og at således i samtlige her og derværende er forefundet og indført således her foranmeldt, hvilket ved enhvers underskrift bekræftes.

Datum Hesselager ut Supra

På den høje skifteforvalters høj velbåren hr. oberstløjtnant de Sehesteds vegne, som fuldmægtig Thastrup.

Enken med lavværgen Inger I. J. D Jørgensdatter
Poul P. I. S. Jensen

Som lavværge på de 3de umyndige børns vegne, som deres formynder Jens I. R. S. S. Rasmussen Schræp

De derværende og vurderingsmænd
Dines D. R. S. Rasmussen, Anders A. P. S. Pedersen, begge af Hesselager.

[Broholm Gods Skifteprotokol III side 216 - 222]


Continuation af skiftet nummer 40, pagina 216 efter afdøde gårdmand Christen Rasmussen Skræp i Hesselager.

Anno 1793 den 20de. marts.

Som 30de. dagen efter afdøde salig Christen Rasmussen Skræps død, indfandt sig atter udi i stervbogården udi Hesselager By, undertegnede fuldmægtig ved Broholm, på den høje skifteforvalter høj velbårne hr. oberstløjtnant de Sehesteds vegne - for at tilendebringe dette skifte imellem enken Inger Jørgensdatter på den ene side og hendes med den salig mand sammenavlede børn på den anden side, som ere følgende, nemlig:
A: en søn Jørgen Christensen, 10 år gammel.
B: En ditto Rasmus Christensen, 5 år gammel og,
C: En datter Karen Christensdatter, 1½ år gammel.

På hvilke 3de umyndige børns vegne var mødt og tilstede her udi stevboet, deres fødte værge og formynder gårdmand Jens Rasmussen Skræp i Vormark af Broholm Gods.

Og på enkens vegne var ligeledes af hende antaget som lavværge gårdmand Poul Jensen af Hesselager som her udi stervboet var tilstede.

Som testes og vitterligheds vidner ved denne forretning, var og mødt og tiltaget og under samme de sidst anførte benævnte 2de mænd nemlig gårdmand Dines Rasmussen og husmand Anders Pedersen, begge af Broholm Gods i bemeldte Hesselager. I hvis nærværrelse er forretaget og passeret således som følger.

Skifteforretningens fuldmægtig fandt fornødent at forespørge sig hos enken Inger Jørgensdatter med lavværge Poul Jensen om denne under viders (straf) var bevidst at værre forglemt under registreringen og vurderings forretningen, som nu burde anføres boet til indtægt og arvingerne til fordre. Enken med lavværge __ det de__ og vides var bevidst, for at ingen viderene hvis allerede herved er anført og benævnt: retten i penge, der vedrøre i nogen måde.

Dernæst fordrede skifteforvalterens fuldmægtig enken erklæring, om hun noget bortskyldig, at angive samme for ved præstationer. Rigsdaler Mark skilling
1. Enken angav som det eneste hun havde af fordre udi stervboet, nemlig hendes salig mands begravelse, som havde kostet hende 15 rigsdaler, hvilket hun havde udbetalt til vedkommende, men derimod påstod enken hendes begravelse herimod i stervboets godtgørelse med lige summa. Hvorimod skifteforvalterens fuldmægtig, intet havde at erindre i betragtning af stervboets tilstand, som her bliver til udgift at anføre ved den summa 15 0 0
2. Da den holdte synsforretning var stervbogården i samme befinde bestand, i alle måder blev kendt gyldig, og uden brystfældigheder eller mangler i nogen måde, og altså i den herstedende _ij havde noget at fordre fra herskabets side, hvor _____ vedkommende dommer eller rettens betaints decihur foruden dette skiftes midler være ufornødent. . . .
3. Til de kongelige øvrigheds revisions contoirer bliver ifølge caqarten af 14de augusti 1792 og den aller nådigste forordning af 15de januar samme år at betaling 1/3 procento af stevboets indtægt summa som er 207 rigsdaler 5 mark og beløbet altså   4 2 1/7
4. Enken anmeldte end videre at hun endnu var skyldig tjeneste karlenes løn for først____ H___ år til nu næste påske flytte tid med 10 0 0
5. Dernæst da intet videre ved dette skifte var at anføre boet til udgift, bliver altså enden at beregne dette skiftes bekostning således: . . .
1. For dette skiftes beskrivelse, som skal blive per 6 ark a 3 mark 4 0 0
2. Skifte salarium efter boets beholdning 2 0 0
3. Stemplet papirer til skifteretten efter boets beholdne midler, som vil bliver 1 0 0
4. Til de 2de mænd, som har overværet de to dages forretning, her i stervboet for 1 mark daglig, er . 4 0
Summa stervboens gæld og besvær 33 2 2 1/7
Når stervboens indtægter og så videre dermed repeteres, således er 207 5 0

Bliver igen til arv og deling den Summa 174 rigsdaler 2 mark 13 1/7 skilling

Hvoraf enken Inger Jørgensdatter tilkommer det halve, som er 87 rigsdaler 1 mark 6 3/7 skilling.

Enken fordrede ingen broderlod, men derimod overlod samme til sine 3de umyndige børn, tillige med den øvrige deling i H___

Børnene da i alt tilkommer hver især således navnlig.
A: Til Sønnen Jørgen Christensen en broderlod som er: 34 rigsdaler 5 mark 6 skilling
B: Til broderen Rasmus Christensen ditto: 34 rigsdaler 5 mark 6 skilling, og
C: Til datteren Karen Christensdatter en søsterlod: 17 rigsdaler 2 mark 10 ¾ skilling.

Summa de 3de Umyndige børns fædrene arv: 87 rigsdaler 1 mark 6 ¾ skilling.

Disse børnenes tilfaldende arv som i alt firsindstyve og syv rigsdaler en mark og seks ¾ skilling, hvilken kapital enken tilstod at ville indsætte og betale til den høje overformynder S. T. Hr. Oberstløjtnant de Sehested i fal til nu førstkommende 11de Juni termin dette år er: imod renters betaling af samme på lovlig måde, hvilket Inger Jørgensdatter _______ erklærede, at hun ikke fordrede årlig betalt, men derimod her for forretnings tilstand, at disse renter forbestandig måttte oplægges og her den høje overformyndes ____ indestående til børnenes fordel i tiden.

Skifteforvalterens fuldmægtig fandt fornødent at forrespørge sig hos enken om hun kunne stille kaution, for børnenes arv til den ovenbestemte tid, at blive her af stervboet betalt.

Hvorpå da, samme enkens lavværge gårdmand Poul Jensen af Hesselager og børnenes formynder og farbror gårdmand Jens Rasmussen Skræp af Vormark. Begge indgået den kaution for bemeldte børnenes tilfaldne fædrene arv udbetalt til den fastsatte tid.

Enken erklærede, at hun indnu af kærlighed til sine umyndige børn, så og for at opfylde hendes salig mands vilje, ville enken give hver af hendes 2de sønne hver en beslagen ege kiste, eller og i mangel deraf i tiden, da hver i penge 4 rigsdaler. Så og derforuden hendes salige mands lin og gang klæder, således som samme herved under registrerings forretningen er specificeret og anført, her således i tiden skal komme demnen til begge arv og deling.

Ligeledes erklærede og tilstod enken at hun vil dem__ give datteren Karen Christensdatter et hanne__ sengested med hvergarns omhæng, 3de dyner, 4 hoved puder, hvoraf 2de lange og 2de korte, et par hørgarns og 3de par blågarns lagen. Alt nyt og godt i alle måder. Til den tid barnet opnår sådan alder at det kan bruge og behøre samme.

Endelig ville enken tillige give denne hendes liden datter endnu den her i gården under registrerings forretningen anførte blåmalede drag kiste med beslag.

Dog forbeholdt enken Inger Jørgensdatter sig alt dette: Som foruden penge arv er tilskreven datteren igen skal tilhøre hende som barnet moder, om hun forinden skulle dø, som er at forstå således om barnet døde inden hun opnåede den alder at kunne blive gift herfra gården.

Skulle hun da opleve den tid, forbandt enken sig forinden til, at gøre hendes frit fæsters del og bryllup for af gården på __ 40 Personer. Hvilket dog alt, er noget som bliver uden forbindtlighed eller ansvar i tiden for den høje skifteforvalter eller formynder.

Da nu ingen vidner havde meldt sig eller havde noget ved denne forretning at erindre ___ derimod alle enige og fornøjede, og enken med lavværge anlovede at holde den høje skifteforvalter og mig som sammes fuldmægtig anger og kraveløse hvad videre som af dette skifte nu og i fremtiden måtte dependere. Og på hvilken måde dette skifte således blev sluttet og tilendebragt, som ved nu deres underskrift bekræftes tilstårs.

Datum Hesselager ut Supra

På den høje skifteforvalter højvelbåren hr. oberstløjtnant De Sehesteds vegne Thastrup
Enken Inger I. I. D. Jørgensdatter Som lavværge: Poul P. I. S. Jensen
På de umyndige børns vegne som formynder Jens I. R. S. S. Rasmussen Skræp
Som overværende ved denne forretning. Dines D. R. S. Rasmussen
Anders A. P. S. Pedersen

[Broholm Gods Skifteprotokol III side 226 - 229]

Web-editor: frode @ engbaek.com Antal besøgende: Sidst opdateret: 26. november 2007