Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jørgen Hansen ? Oluf Baltzersen Karen Christensdatter
? - ? ? - ? ? - ? 1670 - 1719
Hans Jørgensen 1: Karen Olufsdatter, 1710 - 1749
2: Anne Hansen
, 1726 - 1751
3: Karen Jørgensdatter
, 1728 - 1791
Født: 1705 - 1719 Døbt: Se ovenfor.
Død: 1. februar 1794 på Hospitalet, Skårup Sogn Død: Se ovenfor.
Gift:
1. gang: 1. marts 1737
2. gang: 31. juli 1749
3. gang: 15. februar 1751
Børn:
1. ægteskab:
Poul Hansen, Christen Hansen, Rasmus Hansen
2. ægteskab: Ole Hansen
3. ægteskab: Karen Hansdatter, Kurt Hansen, Hans Hansen, Kirsten Hansen, Mads Hansen, Maren Hansen, Hans Hansen.

Hans Jørgensen blev født i 1705 i følge alderen ved folketællingen i 1787 eller i 1718 - 1719 ifølge alderen ved det første ægteskab eller ved døden. Da dåben endnu ikke er fundet i kirkebogen, kan Baltzer enten være et navn, som han fik ved dåben, eller det kan være et øgenavn, som han fik efter sin første svigerfader.


1. ægteskab

Den 26 december 1710, 2. juledag, blev Oluf Baltzersens barn af Åby døbt og kaldet Karen. Søren Møllers kone bar det. De andre faddere var Jonas Sørensen, Jørgen Hansen, Povel Christensen og Rasmus Michelsen [Skårup Sogn, sogn 180 bog 2 film 2/4 side 60A].

Den 1. marts 1737 blev Hans Jørgensen af Åby kopuleret med Karen Olufsdatter fra samme sted [Skårup Sogn, sogn 180 bog 3 film 1/2, side 8B]. Bruden var 27 år, og brudgommen var 18 år (?).

Hans Jørgensen og Karen Olufsdatter's børn var:

Hans Baltzer's hustru af Åby blev begravet den 3. juni 1749, 39 år gammel [Skårup Sogn, sogn 180 bog 4 kirkebog for 1749 - 1783 film 1/5, kronologisk, opslag 5].


2. ægteskab

Anne Hansdatter: Den 15. april 1725 blev Hans Nielsen Soldatte's barn af Skårup døbt i Skårup Kirke og kaldet Anne. Pouel Baltzer's kone bar det. De andre faddere var Rasmus Christensen, Jens Nielsen, Niels Rasmussen, Peder Vævers kone, Pouel Rasmussens kone, Rasmus Smidz's kone, alle af Skårup [Skårup Sogn, sogn 180 bog 2 film 3/4 1. række].

Den 14. januar 1749 var døbt Anna Hansdatter's uægte drengebarn af Åby, avlet med Joseph Skytte fra Bjørnemose, og kaldet Niels. Peder Hansens hustru af Åby bar ham til dåben og kaldet Niels. De andre faddere var Hans Baltzer, Hans Jørgensen, Niels Jørgensen og Knud Jørgensens hustru, alle af Åby [Skårup Sogn, kirkebog for 1736 - 1749 side 56A, opslag 51].

Hans Baltzer af Åby og Anna Hansdatter af Skårup blev trolovet den 22. juni 1749 og kopuleret den 31. juli 1749 [Skårup Sogn, sogn 180 bog 4 film 1/5 1. række, kronologisk]. Bruden var 23 år, og brudgommen var 30 år.

Hans Baltzer Jørgensen og Anna Hansdatters børn var:

Den 16. januar 1751 blev Hans Baltzer's hustru, Anne Hansen, begravet. Hun blev 25 år gammel [Skårup Sogn, sogn 180 bog 4 kirkebog for 1749 - 1783 film 1/5, opslag 10].


3. ægteskab

Karen Jørgensdatter: Den 4. september 1728 blev Jørgen Hansens barn af Holmdrup døbt og kaldet Karen. Skovridderens kone bar det. De andre faddere var Peder Hieresen, Niels Pedersen, Hans Tygesen, Niels Hansen, Hans Hansen af Gjaldberg, Ole Jensens kone og Niels Smeds kone [Skårup Sogn, sogn 180 bog 2 film 3/4].

Den 15. februar 1751 blev Hans Jørgensen af Åby og Karen Jørgensdatter af Holmdrup trolovede. Deres forlovere var Peder Møller af Klingstrup og Holger Jørgensen af Åby [Skårup Sogn, sogn 180 bog 4 film 1/5, kronologisk]. Bruden var 22 år, og brudgommen var 32 år.

Hans Jørgensen og Johanne Jørgensdatter af Skårup Sogn fik kongebrev den 13. august 1751 på at de kunne vies til trods for, at de var beslægtet i forbundne led. De var beslægtet i 2. og 3. led [Steffen Hove: Det blev i familien,. side 76 (2000)]. Hvis kongebrevet gjaldt for dette ægtepar, var brudens fornavn forkert.

Hans Jørgensen Baltzer og Karen Jørgensdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1787 boede familien på en gård i Øster Åby By, Skårup Sogn [film 621 side 145 2. familie i Øster Åby By]:
Hans Balzer Jørgensen, 82 år, gift for 3. gang, husbond, bonde og gårdbeboer
Karen Jørgensdatter, 60 år, gift for 1. gang, hans kone
Cort (Kurt) Hansen, 32 år, ugift, hans barn af sidste ægteskab, svend
Mads Hansen, 23 år, ugift, hans barn af sidste ægteskab, karl
Hans Hansen, 12 år, ugift, hans barn af sidste ægteskab, dreng.

Den 19. juni 1791 blev Hans Balzers kone i Åby begravet, 64 år gammel [Skårup Sogn, sogn 180 bog 5 film 2/7].

Den 5. januar 1794 blev Hans Baltzen Jørgensen af Hospitalet begravet. Han døde den 1. januar, og han var i sit 76ende år [Skårup Sogn, sogn 180 bog 5 film 3/7 række 3]. Han må være født i 1718 - 1719.


Hans Baltzer Jørgensen var fadder ved følgende dåb:


Thøger Dissing skrev i 1947:

Christen Hansen blev døbt i Skårup Kirke den 6. søndag efter påske, den 29. maj 1740. Han var søn af fæstegårdmand Hans Jørgensen Baltcher af Øster Åby. Han var kun 8 år gammel, da hans moder døde, allerede næste år fik han en stedmoder; men hun levede kun et år, og inden der igen var gået et år (en måned), giftede faderen sig for tredie gang. I hjemmet blev der efterhånden en meget stor børneflok, og vilkårene har nok ikke altid været så blide for Christen Hansen og hans helbrødre; dog står de som voksne, såvidt det kan skønnes, i et venligt forhold til barndomshjemmet, og det må jo have været nok så højtideligt, da de fire voksne brødre står faddere ved deres (næst)yngste halvbroders dåb i Skårup Kirke den 7. oktober 1764.

Thøger Dissing skrev endvidere, at Hans Jørgensen (Baltzer) blev født i 1705 i Øster Åby, og døde omkring 1787 ca. 82 år gammel. Hans Jørgensen's forældre var Jørgen Hansen (i Hjørnet), Skårup, født 1698, og Karen Hansdatter.


Oplysninger om Rasmus Hansen:

Den 9. februar 1785 blev Rasmus Hansen, ladefoged på Klingstrup, og enken Karen Hellesdatter trolovede. Forloverne var forvalter Birch på Klingstrup og Frederich Müller i Hesselager Mølle. Den 15. april 1785 blev de kopulerede [Skårup Sogn, sogn 180 bog 5 film 1/7 række 2].

Ved folketællingen i 1787 boede familien i Øster Åby By, Skårup Sogn:
Rasmus Hansen, 45 år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Karen Hellesdatter, 51 år, gift, hans kone
Niels Rasmussen, 20 år, ugift, hendes barn af 1ste ægteskab, svend
Karen Rasmusdatter, 17 år, ugift, hendes barn af 1ste ægteskab, pige
Jørgen Povelsen, 14 år, ugift, mandens brodersøn, dreng.

Ved folketællingen i 1801 boede familien i Åby, Skårup Sogn:
Rasmus Hansen, 60 år, gift for 1. gang, husbonde, bonde og gårdbruger
Karen Hellesdatter, 67 år, gift for 2. gang, hans kone
Karen Rasmusdatter, 27 år, ugift, hendes datter
Søren Hansen, 22 år, ugift, tjenestefolk
Anders Hansen, 15 år, ugift, tjenestefolk.


Hans Jørgensen's søskende kunne være:

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 11. oktober 2009