Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Hans ? Knud ?
? - ? ? - ? ? - ? ? - ?
Niels Hansen Anne Margrethe Knudsdatter
Født: 1731 Født: 1742 i Gudbjerg
Død: 25. december 1817 i Vejstrup Død: 3. marts 1820 i Vejstrup
Gift: ca. 1782 ?
Niels Hansens børn: Niels Nielsen, Ingeborg Nielsdatter, Hans Nielsen, Maren Nielsdatter.
Fælles barn: Ane Nielsdatter.

Den 8. juli 1766 trolovedes Niels Hansen og Anne Andersdatter. Forloverne var Hans Hiorth og Jesper Hansen.
Den 17. oktober 1766 viedes Niels Hansen og Anne Andersdatter [Oure-Vejstrup Sogn, sogn 119 bog 1 film 3/5 side 201].

Niels Hansen og Anna Andersdatters børn var:

Den 22. juni 1781 jordes Niels Hansen's kone, hun blev 52 år [Oure-Vejstrup Sogn, sogn 119 bog 1 film 5/5 side 287].

Niels Hansen og Margrethe Knudsdatter's bryllup kan ikke findes i Vejstrup, Oure eller Gudbjerg Sogne.

Den 21. juli 1782 døbtes Niels Hansens Anne i Vejstrup Kirke. Hun blev båret af Hedevig på Vejstrup Gård. Fadderne var Christen Hansen, H. Hansen, Hans Christensen og N. Johansens kone [Oure-Vejstrup Sogn, sogn 119, bog 1 film 4/5 side 233].

Ved folketællingen i 1787 boede familien blandt Vejstrup Bys Gårdmænd, Vejstrup Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Niels Hansen, 56. år, gift, husbonde
Margrete Knudsdatter, 44. år, gift, madmoder
Niels Nielsen, 19. år, ugift, barn af 1ste ægteskab
Hans Nielsen, 15. år, barn af 1ste ægteskab
Maren Nielsdatter, 11. år, barn af 1ste ægteskab
Anne Nielsdatter, 5. år, barn af andet ægteskab

Ved folketælingen i 1801 boede familien i Vejstrup By, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Niels Hansen, huusbonde, 70 år gammel, gift, bonde og gårdbeboer, 2. ægteskab
Malene Knudsdatter, hans kone, 58 år gammel, 1. ægteskab
Hans Nielsen, hans søn, 30 år, ugift
Ane Nielsdatter, deres datter, 19 år, ugift
Hans Pedersen, 14 år, ugift tjenestedreng.

Ane Nielsdatter blev gift med Hans Christensen, Kohavegården.

Niels Hansen døde den 25. december 1817, og han blev begravet den 28. december 1817 i Vejstrup Kirkegård. Han var aftægtsmand hos sognefoged og gårdmand Hans Christensen i Vejstrup [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 5/8 side 323].

Anne Margrethe Knudsdatter døde den 3. marts 1820 og hun blev begravet den 7. marts 1820 i Vejstrup Kirkegård. Hun var enke efter Niels Hansen, forhen gårdmand, indsidder hos gårdmand, sognefoged Hans Christensen i Vejstrup. Hun døde af bryst vattersot [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 5/8 side 346].

Om Ingeborg Nielsdatter:

Ved folketællingen i 1787 er den 18-årige Ingeborg Nielsdatter tjenestepige i Gudme By hos
Salomon Thorenfeld, 42. år, gift, husbonde, sognedegn og landmåler
Edel Magrethe Møller, 46. år, gift, madmoder.

Ved folketællingen i 1801 boede Ingeborg Nielsdatter i Albjerg By, Oure Sogn:
Rasmus Hansen, 40. år, gift, mand, husmand med jord og daglejer
Ingeborg Nielsdatter, 32. år, gift, hans kone
Jørgen Rasmussen, 3 år, ugift, deres søn
Maren Olesdatter, 80 år, enke, almisselem og inderste.


Niels Hansen fortæller om sin mormor og morfar:

Min Moder var en fin, ejegod Kvinde, og hendes forældre skulle have ophold i Spillemosegården, der var overladt en søn, men hvis kone ikke var af de flinkeste. så tog mine forældre også mod disse to gamle og plejede dem til deres død. vistnok mod liden eller slet ingen godtgørelse. Altså 3 gamle i gården. Min morfader døde juleaften 1817, som jeg var født dagen før. Fader har fortalt, at han tog mig i sin favn og bar mig ind til morfar og sagde: “Her har I en afløser, Far!” Og den gamle tog mig i sine arme og sagde: “Gud velsigne dig, min lille, og Gud ske Lov!”
Mine forældre sagde om morfader og mormoder, at de var meget elskværdige Mennesker, og jeg husker, fader en Gang sagde, at han holdt mere af dem end af sine egne forældre.
Hvor god og flink en mand min morfader var, så har han dog nok engang vist forpagteren af Vejstrupgård - hvorunder han var fæster - ud, men hvad forseelsen bestod i, ved jeg ikke, men det kan endnu oprøre mit sind at tænke på, at en så god og flink mand kunne være udsat for en behandling, der gav årsag til, at han handlede så.
Min broder Christen, som var 6 år, da morfader døde, fortæller, at morfader var en smuk gammel mand, noget lignende Jens Lund, Vejstrup.
Mormor mindes jeg, skønt jeg kun var 3 år, da hun døde, således, at vi børn var inde i hendes stue og legede, og da ville alle de andre ud og lege der, men hun holdt sin kæp ud og spærrede mig fra og sagde, at jeg skulle blive, hvad jeg fandt var en fornærmelse. Derimod mindes jeg ikke hendes død.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 11-Jun-2016