Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Kristensen Marie Pedersen Johannes Feldthusen Anne Nielsen
1832 - 1927 1842 - 1899 1836 - 1917 1842 - 1920
Peder Kristian Kristensen Maren Kirstine Feldthusen
Født: 20. september 1864 i Damgården, Orte Sogn Født: 29. december 1861 i Oure
Død: 31. august 1894 i Høve Død: 18. maj 1927 i Høve
Gift: 28. juni 1890 i Høve
Barn: Astrid Feldthusen Kristensen

 

Peder Christian Christensen blev født den 20. september 1863 og døbt den 29. september 1863 i Kirken. Forældrene var gårdmand Rasmus Christensen og hustru Marie Pedersen, Damgård. Fadderne var gårdmand Peder Nielsen's kone i Brudager, gårdmand Rasmus Christensen, Damgård (barnets fader), ungkarl Jens Christensen, samme sted og gårdmand Knud Nielsen i Langkrog [Orte Sogn, kirkebog for 1862 - 1877 side 6 opslag 7]. Maren Kirstine Feldthusen blev født den 29. december 1861, og hun blev døbt den 5. januar 1862 i Kirken. Forældrene var hr. forvalter Johannes Feldthusen og hustru Anne Nielsen af Oure Præstegård. Fadderne var fru F. Regoli, Oure Præstegård, gårdmand Morten Rasmussens hustru Karen Hansen, Vejstrup, gårdmand Christen Hansen, Vejstrup, gårdmand Peder Rasmussen, Oure, gårdmand Morten Rasmussen, Vejstrup [Oure Sogn, kirkebog for 1859 - 1871 side 47 opslag 36].

Ved folketællingen i 1880 boede Peder Christian Christensen hos sine forældre på Bleggården i Brudager Sogn:
Rasmus Kristensen, 47 år, gift, husfader, gårdejer, født i Højby Sogn
Marie Pedersen, 38 år, gift, hans hustru, født her i sognet
samt børnene Peder Kristian, 16 år, Johannes Vilhelm , 14. år, Hans , 12 år, Jens Torvald , 9 år, Harald Kristensen, 6 år, Kirstine Kristensen, 4 år,
og 3 tjenestefolk

Ved folktællingen i 1880 boede Maren Kirstine Feldthusen hos sin familie på en gård i Høve:
Johannes Feldthusen, 44 år, gift, husfader, gårdejer, født i Bjerreby Sogn
Anne Feldthusen, 37 år, gift, hans hustru, født i Oure Sogn,
samt børnene Maren Kirstine, 18 år, Niels Christian, 15 år,
og 5 tjenestefolk

Ungkarl Peder Kristian Christensen af Brudager i Fyn, 26 år, og pigen Kirstine Feldthusen af Høve, 28 år, blev viet den 28. juni i Høve Frikirke. Forloverne var J. Feldthusen, folketingsmand, og Hans Nielsen, gårdmand af Høve [Høve Sogn, kirkebog for 1880 - 1891 side 198 opslag 24].

Peder Christian Christensen og Kirstine Feldthusen's barn:

Vilhelm Kristensen fortalte:

Peder Kristian Kristensen blev født i Damgården, Orte Sogn, Odense Amt, hvor forældrene boede de første 6 år, de var gift. Peder var en fremmelig, rask og dygtig dreng både i skolen, på legepladsen og ved arbejdet hjemme, hvor han tidlig fik lov at tage fat. Traditionen fra Hans Christensens Tid på Kohavegården med gennemført arbejdsomhed og sparsommelighed også for børnenes vedkommende blev fortsat på Møllegården og fortsattes i Bleggården både af principielle og økonomiske grunde. Det kunne måske til tider gå ud over lysten og kræfterne, men blev i rigt mål opvejet af forældrenes stærke, opofrende åndelige interesser, der gjorde hjemmet til et opvakt dansk og kristent lykkeligt Hjem.

Peder satte en ære i at udføre sit arbejde dygtigt og nøjagtigt og blev både som dreng og karl et ansporende, følgeværdigt eksempel for sine brødre. Han og hans brødre blev på nær den yngste, der blev lærer, interesserede landmænd og gode skytter og gymnaster, de fire ældste flinke delingsførere og ledede alle gymnastik på Dalum Landbrugsskole, mens de var elever der.

Da Peder var 19 år gammel, kom han over at tjene hos gårdmand Hans Frandsen, Gudum, Slagelse, der var en ungdomsven af hans far og en anerkendt dygtig landmand. Derefter blev han elev på Vejstrup Højskole og så soldat i 1 ½ år, og hjemsendt som korporal. Dernæst var han forkarl og delingsfører hjemme 1 år. Han blev avlskarl hos folketingsmand Johannes Feldthusen, Høve, Skelskør, i 2 år, elev på Askov Højskole i 1888 – 1889, hjemme den følgende sommer, og elev og gymnastiklærer på Dalum Landbrugsskole i 1889 - 1890.

Peder Kristian Kristensen blev gift den 28. juni 1890 med Johannes Feldthusens datter Kirstine, hvis moder, Anne Nielsen, var datter af gårdejer Niels Hansen, Oure.

Peder havde jo tjent i 2 år hos sin svigerfader, og det var gået til udelt tilfredshed for alle parter, så der var god enighed om, at de unge og de gamle skulle bo sammen og arbejde sammen. Det blev dog noget af en skuffelse. Hertil bidrog også dette, at Peders hidtil så gode helbred begyndte at svigte. Efter et par års forløb blev det konstateret, at han havde tuberkulose. Et ophold på det gamle Frederikshospital midt inde i København var ikke heldigt. Så kom han efter sin moders indtrængende ønske til sit gamle hjem nogle måneder og rejste så tilbage til Høve. Her døde han den 31. august 1894.

Han havde kun et barn, en datter, Astrid Feldthusen Kristensen, som blev født den 5. april 1891. Hun døde den 7. november 1891, kun 8 måneder gammel. Peder og hans lille pige ligger begravet på Høve Frimenigheds Kirkegård, hvor deres grave endnu (1951) findes i velholdt stand.

Kirstine blev den 19. februar 1897 gift med gårdejer Peder Pedersen, Flakkebjerg. Hun døde i 1927.


Børnene fra Højstrupård fortalte:

Maren Kirstine Feldthusen og fætteren Peder Kristensen blev gift. De blev boende i hjemmet i Høve, den korte tid han levede. Og den meget strenge halssygdom prægede hele hjemmet.

Ovre på Krogsgård i Flakkebjerg sad enkemanden Peder Pedersen. Han og Kirstine giftede sig den 19. februar 1897. Da gården i Høve brændte i marts 1905, delte Johannes Feldthusen den, så disse to solgte gården i Flakkebjerg og byggede "Ny Krogsgård" på udmarken, og sønnen Herluf fik byjorden.


Peter Pedersen blev født den 31. maj 1855 og hjemmedøbt den 2. juni 1855. Dåben blev publiseret den 15. juli 1855 i Kirken. Forældrene var gårdbestyrer Peder Rasmussen og hustru Anne Magrete Dinesen (21 år) af Oure. Fadderne var gårdmand Rasmus Larsens datter Anne Rasmussen, Albjerg, gårdmand Niels Jørgensen's hustru Anne Marie Nielsdatter, Oure, gårdmand Peder Jensen, Oure Mark, husmand Rasmus Rasmussen, Oure og ungkarl Lars Dinesen, Gjaldbjerg [Oure Sogn, kirkebog for 1851 - 1858 side 9 opslag 9].

Ved folketællingen i 1860 boede Peter Pedersen hos sine forældre på en gård i Oure:
Peder Rasmussen, 34 år, husfader, gårdmand, født her i sognet
Anne Magrethe Dinesen, 27 år, hans kone, født i Gudme Sogn,
samt børnene Peter, 5 år, Rasmus Larsen, 3 år, Hansine Mathilde, 1 år,
Magrethe Pedersdatter, 86 år, enke, hans mormoder, født her i sognet
og 4 tjenestefolk

Ved folketællingen i 1880 boede Peter Pedersen hos sine forældre på i gård i Gimlinge By
Peder Rasmussen, 53 år, husfader, gårdmand, født i Oure Sogn
Anna Magrethe Pedersen, født Dinesen, 46 år, husmoder, født i Gudme Sogn,
samt børnene Peder, 24 år, ugift, Hans Sidenius, 16 år, Dagmar, 9 år, og Marie, 6 år,
og to tjenestepiger og to tjenestekarle.

Peter Pedersen og Maren Kirstine Feldthusen's efterkommere var:

Johannes Feldthusen Pedersen, som blev født den 12. januar 1898 i Flakkebjerg, giftede sig den 12. oktober 1929 i Sæby med Margrethe Jacobsen, som blev født den 24. april 1898 i Voldtofte. Johannes Feldthus blev student i 1919 og cand. med. i 1928. Han blev praktiserende læge i Kvissel i oktober 1929, i Ørslev i februar 1930, i Horslunde i december 1930 og endelig i Vesterborg på Lolland fra maj 1936. Desuden var han skolelæge 1938 - 1949, medlem af sognerådet samt formand for børneværnet 1946 - 1950 og formand for sundhedskommisionen 1946 - 1954.
  Jytte Feldthus blev født den 20. september 1930
  Torben Feldthus blev født den 4. juni 1933
  Ebbe Feldthus blev født den 23. marts 1939
Niels Frede Feldthusen Pedersen, som blev født den 18. december 1899 i Flakkebjerg, giftede sig den 29. oktober 1929 i Tåstrup med sin kusine Gerda Elisabeth Sidenius, som blev født den 26. september 1904 i Gimlinge. Niels Frede Feldthus blev student i 1920 og cand. med. i 1928. Han var praktiserende læge i Gloslunde siden 1928.
  Mogens Feldthus blev født den 9. august 1930
  Erik Feldthus blev født den 18. juli 1933
Sigrid Margrethe Feldthusen Pedersen, som blev født den 3. maj 1902 i Flakkebjerg, giftede sig den 26. september 1924 med Valdemar Thomsen, som blev født den 30. juni 1902 i Tingjellinge. De overtog hendes fødehjem "Ny Krogsgård" i Høve.
  Eva Thomsen blev født den 1. maj 1926
  Uffe Thomsen blev født den 24. oktober 1928
  Bent Thomsen blev født den 25. juli 1930

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 22-Jul-2018