Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Hansen Kirstine Rasmusdatter Peder Nielsen Johanne Margrethe Hansdatter
. 1807 - ?. 1813 - 1906 1814 - 1876
Rasmus Kristensen Marie Pedersen
Født: 10. november 1832 i Højby Sogn Født: 9. januar 1842
Død: 29. september 1927 i Brudager Sogn Død: 20. december 1900
Gift: 18. november 1862
Børn: Peder Kristian Kristensen, Vilhelm Kristensen, Hans Kristensen, Thorvald Kristensen, Kirstine Kristensen, Harald Kristensen og Åge Kristensen.

   

Rasmus Christensen blev født den 10. november 1832, og han blev døbt i Kirken den 22. søndag efter Trinitatis, den 18. november 1832. Moderen Kirstine Rasmusdatter boede hjemme hos faderen husmand Jørgen Nielsen. Den udelagte barnefader var ungkarl Christen Hansen, Maale (Viby Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt). Fadderne var Else Marie Jørgensdatter, bødker Hans Hansens kone, gårdmand Rasmus Larsen, bødker Hans Hansen og boelsmand Steffen Jørgensen [Højby Sogn, Aasum Herred, Odense Amt, sogn 104 bog 2 film 1/9 side 19]. -
Ved folketællingen i 1834 boede Rasmus Kristensen hos sin moder og stedfader i Højby By, Højby Sogn, Aasum Herred, Odense Amt:
Jørgen Nielsen, 50 år, gift, husmand, lever af sin jordlod,
Cathrine Rasmusdatter, 57 år, gift, hans kone
Christian Jørgensen, 15 år, ugift, deres barn
Maren Jørgensdatter, 12 år, ugift, deres barn
Poul Rasmussen, 29 år, gift, tømmermand (en svigersøn)
Kirstine Rasmusdatter, 27 år, gift, hans kone
Rasmus Christensen, 2 år, ugift, deres barn.
-
Ved folketællingen i 1840 boede Rasmus Kristensen hos sin moder og stedfader i Højby By:
Poul Rasmussen, 35 år, gift, kromand
Kirstine Rasmusdatter, 33 år, gift, hans kone
Rasmus Christensen, 8 år, ugift, deres barn
Hans Poulsen, 6 år, ugift, deres barn
Maren Jørgensdatter, 18 år, ugift, tjenestepige
Jørgen Nielsen, 56 år, gift, aftægtsmand
Kathrine Rasmusdatter, 63 år, gift, hans kone.
-
Ved folketællingen i 1845 boede Rasmus Kristensen hos sin moder og stedfader i Højby By:
Poul Rasmussen, 40 år, gift, kromand, født i Herringe Sogn, Svendborg Amt
Kirstine Rasmusdatter, 38 år, gift, hans kone, født i Højby
Rasmus Christensen, 13 år, ugift, deres barn, født i Højby
Hans Poulsen, 11 år, ugift, deres barn, født i Højby
Anne Cath: Nielsen, 6 år, ugift, plejebarn, født i Højby
Maren Jørgensdatter, 23 år, ugift, tjenestepige, født i Højby
Jørgen Nielsen, 61 år, gift, aftægtsmand, født i Ringe Sogn, Svendborg Amt
Cathrine Rasmusdatter, 68 år, gift, hans kone, født i Nærå Sogn, Odense Amt
Ved folketællingen i 1845 boede Marie Pedersen hos sin familie på en gård i Brudager By, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Peder Nielsen, 32 år, gift, gårdmand, født i Brudager Sogn
Johanne Margrethe Hansdatter, 31 år, gift, hans kone, født i Vejstrup Sogn
Marie Pedersen, 4 år, født i Brudager Sogn
Anne Pedersen, 2 år, født i Brudager Sogn
Niels Jensen, 68 år, gift, husfaders fader, der af ham forsørges, født Brudager Sogn
Marie Nielsdatter, 67 år, gift, husfaders moder, der af ham forsørges, født i Brudager Sogn
Frederik Christian Pedersen, 33 år, ugift, tjenestefolk, født i Kirkeby Sogn, Svendborg Amt
Rasmus Hansen, 19 år, ugift, tjenestefolk, født i Gudbjerg Sogn
Johannes Christoffersen, 17 år, ugift, tjenestefolk, født i Gudbjerg Sogn
Karen Rasmusdatter, 27 år, ugift, tjenestefolk, født i Oure Sogn
Marie Jørgensdatter, 16 år, ugift, tjenestefolk, født i Brudager Sogn
Ved folketællingen i 1850 boede Rasmus Kristensen hos sin moder og stedfader i Højby By:
Povel Rasmussen, 45 år, gift, kromand, født i Herringe Sogn, Svendborg Amt
Kirstine Rasmussen, 43 år, gift, hans kone, født i Højby Sogn
Rasmus Christensen, 18 år, ugift, deres søn, født i Højby Sogn
Anne Cath: Nielsen, 11 år, ugift, plejebarn, født i Højby Sogn
Maren Jørgensen, 28 år, ugift, tjenestepige, født i Højby Sogn
Cathrine Rasmusdatter, 73 år, enke, aftægtskone, født i Nærå Sogn.
-
Konfirmation -
Ved folketællingen i 1855 boede Rasmus Kristensen hos sin moder og sin nye stedfader i Højby By:
Vilhelm Pedersen, 40 år, gift, mand, kromand, født i Højby Sogn
Kirstine Rasmussen, 48 år, gift, hans kone, født i Højby
Rasmus Christensen, 23 år, ugift, deres barn, født i Højby Sogn
Hans Povelsen, 21 år, ugift, deres barn, født i Højby Sogn
Anne Cath. Nielsen, 16 år, ugift, plejebarn, født i Højby Sogn
Maren Jørgensen, 33 år, ugift, tjenestepige, født i Højby Sogn
Niels Larsen, 52 år, fraskilt, tjenestekarl, født i Højby Sogn
Cathrine Rasmusdatter, 78 år, enke, aftægtskone, født i Nærå Sogn.
-
FT1860 Ved folketællingen i 1860 boede Marie Pedersen hos sin familien på en gård i Brudager By og Sogn, Brudager Skoledistrikt [side 1, 386.tif]:
Peder Nielsen, 47. år, født i Brudager, husfader
Johanne Margrethe Hansdatter, 46. år, født i Vejstrup
Marie Pedersen, 19. år, ugift, deres barn, født i Brudager
Ane Pedersen, 17. år, ugift, deres barn, født i Brudager
Karen Pedersen, 13. år, ugift, deres barn, født i Brudager
Niels Pedersen 9 år, ugift, deres barn, født i Brudager
Hans Pedersen, 6. år, ugift, deres barn, født i Brudager
Erik Larsen, 22. år, ugift, tjenestefolk
Niels Christensen, 22. år, ugift, tjenestefolk, født i Vejstrup
Peder Madsen, 16. år, ugift, tjenestefolk, født i Gudme Sogn
Rasmus Christensen, 15. år, ugift, tjenestefolk, født i Brudager.

Rasmus Kristensen og Marie Pedersen blev gift den ...

Deres børn var:

Ved folketællingen i 1870 boede familien i Orte Sogn, Odense Amt:

Ved folketællingen i 1880 boede familien på Bleggården i Brudager Sogn:
Rasmus Kristensen, 47 år, gift, husfader, gårdejer, født i Højby Sogn, Odense Amt
Marie Pedersen, 38 år, gift, hans hustru, født her i sognet
Peder Kristian Kristensen, 16 år, ugift, deres barn, født i Orte Sogn, Odense Amt
Johannes Vilhelm Kristensen, 14. år, ugift, deres barn, født i Orte Sogn, Odense Amt
Hans Kristensen, 12 år, ugift, deres barn, født i Orte Sogn, Odense Amt
Jens Torvald Kristensen, 9 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Harald Kristensen, 6 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Kirstine Kristensen, 4 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Kristian Emil Vikman, 22 år, ugift, tjenestefolk, født i Bellinge Sogn, Odense Amt
Karen Margrete Pedersen, 23 år, ugift, tjenestefolk, født i Elmelunde Sogn, Præstø Amt
Karen Kirstine Slynsen??, 15 år, ugift, tjenestefolk, født i Bellinge Sogn, Odense Amt

Rasmus Kristensen døde den 29. september 1927, 94 år gammel, i Gravvænge, Brudager Sogn. Han blev begravet den 7. oktober 1927 i Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård. Han var enkemand og forhenværende gårdejer af Brudager Gravvænge. Han blev født i Højby Kro, Højby Sogn, Aasum Herred den 10. november 1832 som søn af sliffader kromand Povl Rasmussen og hustru Ane Kirtine Rasmusdatter af Højby Sogn. Han var gift med Marie Pedersen, der døde den 20. december 1900. Den sidste fælles bopæl var Bleggården, Brudager [Brudager Sogn, sogn 116 bog 4 side 156]. Marie Pedersen døde den 20. december 1900.

   


Niels Pedersen's Beretning:

Af mine søskende var Marie den ældste. Som ganske ung - vist kun 17 år gammel - kom hun til Broholm for at lære mejeri, og følgen blev, da hun kom tilbage, at der blev bygget ny og rummelig mælkestue ude i haven, hvor mælkefadene blev placeret på det sænkede kældergulv og en ny kærne anskaffedes. Dette havde atter til følge, at hun blev tilkendt præmie for sit gode smør. Hun kom tidligt på Kolds højskole i Dalby. Og allerede 19 år gammel blev hun forlovet med Rasmus Kristensen fra Højby. Han var, da de blev forlovet, godt udviklet og havde været først på Rødding, senere på Kolds højskole, hvor han da gjorde sit første bekendtskab med Marie. Deres bryllup blev holdt den 18. november 1862. Damgården i Orte Sogn, omtrent midt mellem Odense og Assens var købt og her kom de til at bo i 6 år, og her fødtes deres 3 drenge: Peder, Vilhelm og Hans. Damgården med sin store bakke var imidlertid en meget tung gård at drive, hvorfor den blev solgt i sommeren 1868, og Bleggården i Gravvænge blev købt. Der fødtes deres 4 børn: Thorvald, Kirstine, Harald og Åge. Og her øvedes en stor gerning, såvel udad som indad til. Hus og mark blev sat grundigt i stand, men hvad der endnu var større, det var friskolens oprettelse i Gravvænge. Den blev begyndt i september 1871 med den seminarieuddannede lærer Lars Hansen, der fik så stor betydning i flere retninger også udenfor sin børneskole. For denne skoles oprettelse og gode begyndelse har vi den dag i dag god grund til at sige Rasmus Kristensen og Marie en varm tak. Den står til deres gode minde.

Rasmus Kristensen døde den 29. september 1927, og Marie døde den 22. september 1899.

Af de 7 børn, der var skænket Rasmus Kristensen og Marie døde de 3 som unge. Den ældste Peder var dog blevet gift og bosat på Sjælland et par år før han døde. Der er altså nu (1935) kun 4 tilbage.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 15. marts 2007