Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Niels Christensen Elsebeth Hansdatter Rasmus Larsen Karen Rasmusdatter
1772 - 1810 1773 - 1813 1767 - ? 1763 - ?
Hans Nielsen (Vejstrup) Gjertrud Rasmusdatter
Døbt: 11. august 1806 i Skårup Kirke Født: 26. december 1806 i Hesselager Sogn
Død: 14. februar 1886 i Kirkeby Sogn Død: ?
Gift: 14. marts 1835 i Hesselager Kirke
Børn: Rasmus Hansen, Niels Hansen, Anne Cathrine Hansdatter, Karen Hansen, Marie Nielsine Hansen, Johanne Margrethe Hansen

   

Den 10. søndag efter Trinitatis, den 10. august 1806 lod gårdmand Niels Kristensen og Elsebeth Hansdatter af Skårup en søn døbe, som blev kaldet Hans. Anne Marie Kristensdatter bar barnet. Fadderne var Karen Kristensdatter, Rasmus Ladefoged, Niels Jørgensen, Hans Kristoffersen fra Vejstrup og Kristen Rasmussen [Skårup Sogn, sogn 180 bog 5 film 5/7 upagineret, men kronologisk]. Ved folketællingen i 1801 boede Gjertrud Rasmusdatters forældre i Vormark By, Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Rasmus Larsen, 35. år, gift, husbonde, gårdmand
Karen Rasmusdatter, 39. år, gift, hans kone
Jens Rasmussen, 4. år, ugift, deres søn
Hans Jensen, 22. år, ugift, tjenestefolk, landsoldat
Karen Hansdatter, 25. år, ugift, tjenestefolk
Niels Pedersen, 14. år, ugift, tjenestefolk
Anna Jørgensdatter, 80. år, enke, konens moder.

Født den 26. december 1806 i Hesselager Sogn. Kirkebog mangler.

Hans Nielsen, 14 år gammel, fra Vejstrup blev konfirmeret den 29. april 1821. Plejeforældrene var gårdmand Hans Christensen i Vejstrup og hustru Anne Nielsdatter. I kundskab og opførsel udmærket godt. Han var blevet døbt i Skårup Kirke den 11. august 1806 [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 2/8 side 104]. Gjertrud Rasmusdatter blev konfirmeret i 1821. Forældrene var gårdmand Rasmus Larsen og hustru Karen Rasmussen af Vormark. Hun blev født den 26. december 1806, og hun var god i kundskaber og opførsel [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 1 film 3/6 side 79].
Ved folketællingen i 1834 boede Hans Nielsen hos sin farbror på Kohavegården blandt Vejstrups Udflyttere:
Hans Christensen, 54. år, gift sognefoged og ejer af gården
Anne Nielsdatter, 52. år, gift, hans kone
Christen Hansen, 23. år, ugift, deres barn
Johanne Margrete Hansdatter, 20. år, ugift, deres barn
Niels Hansen, 17. år, ugift, deres barn
Maren Hansdatter, 14. år, ugift, deres barn
Hans Hansen, 12. år, ugift, deres barn
Karen Hansdatter, 6. år, ugift, deres barn
Christen Nielsen, 25. år, ugift, tjenestekarl
Hans Nielsen, 28. år, ugift, væver
Niels Nielsen, 22. år, ugift, væversvend.
Ved folketællingen i 1834 var Gjertrud Rasmusdatter tjenestepige på en gård i Vormark, Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Jens Rasmussen, 38. år, gift, fæstegårdmand
Karen Knudsdatter, 32. år, gift, hans kone
Rasmus Jensen, 3. år, ugift, deres barn
Niels Kristensen, 29- år, ugift, tjenestefolk
Jens Jacobsen, 22. år, ugift, tjenestefolk
Gjertrud Rasmusdatter, 27. år, ugift, tjenestefolk
Lars Larsen, 52. år, gift, inderste og daglejer
Karen Svendsdatter, 48. år, gift, hans kone
Anne Kirstine Larsdatter, 13. år, ugift, deres barn

Den 28-årige Hans Nielsen fra Egebjerg, som har fæstet en gård sammested, og den 28-årige Gjertrud Rasmusdatter fra Vormark blev gift den 14. marts 1835 i Hesselager Kirke. Forloverne var Rasmus Hansen i Hesselager og Jens Rasmussen i Vormark [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 2 film 5/10 side 153].

Deres børn var:

Ved folketællingen i 1840 boede familien i Egebjerg By, Kirkeby Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt:
Hans Nielsen Vejstrup, 34. år, gift, gårdmand
Gjertrud Rasmusdatter, 33. år, gift, hans kone
Anders Rasmussen, 9. år, ugift, søn ?
Rasmus Hansen, 2. år, ugift, søn
"Udøbt pigebarn", 1. år, datter
Jørgen Christensen, 20. år, ugift, tjenestekarl
Kirsten Larsdatter, 21. år, ugift, tjenestepige
Niels Christensen, 35. år, ugift, tjenestekarl.

Ved folketællingen i 1845 boede familien på en gård i Egebjerg By, Kirkeby Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt:
Hans Nielsen Vejstrup, 38. år, gift, gårdmand, født i Skaarup Sogn, Svendborg Amt
Gjertrud Rasmusdatter, 37. år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn, Svendborg Amt
Rasmus Hansen, 7. år, ugift, deres barn, født heri sognet, Kirkeby Sogn
Anne Cathrine Hansdatter, 5. år, ugift, deres barn, født heri sognet, Kirkeby Sogn
Niels Hansen, 2. år, ugift, deres barn, født heri sognet, Kirkeby Sogn
Peder Nielsen, 27. år, ugift, tjenestefolk, født i Kvændrup Sogn, Svendborg Amt
Peder Jensen, 18. år, ugift, tjenestefolk, født i Steenstrup Sogn, Svendborg Amt
Anne Jørgensdatter, 21. år, ugift, tjenestefolk, født i Ulbølle Sogn, Svendborg Amt.

Ved folketællingen i 1850 boede familien i Egebjerg By, Kirkeby Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt:
Hans Nielsen, 44 år, gift, gårdmand, sognefoged, født i Skaarup
Gjertrud Rasmusdatter, 43 år, gift, kone, født i Formark, Hesselager
Rasmus Hansen, 12 år, ugift, søn, født i Kirkeby
Anne Katrine Hansdatter, 10 år, ugift, datter, født i Kirkeby
Karen Hansdatter, 5 år, ugift, datter, født i Kirkeby
Lars Frederiksen, 60 år, fraskilt, tjenestekarl, født i Kirkeby
Peder Hansen, 18 år, ugift, tjenestekarl, født i Sørup
Karen Madsdatter, 24 år, ugift, tjenestepige, født i Kirkeby
Niels Hansen, 28 år, ugift, tjenestekarl, fraværende, indkaldt til krigstjeneste, født i Kirkeby

Ved folketællingen i 1860 boede familien i en gård i Egebjerg By, Kirkeby Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt [opslag 7, side 118]:
Hans Nielsen, 54 år, gift, født i Skaarup sogn, Svendborg Amt, gårdmand, husfader
Gjertrud Rasmusdatter, 53 år, gift, født i Hesselager sogn, Svendborg Amt, hans kone
Rasmus Hansen, 22 år, ugift, født her i sognet, deres barn
Anne Katrine Hansen, 20 år, ugift, født her i sognet, deres barn
Karen Hansen, 15 år, ugift, født her i sognet, deres barn
Marie Nielsine Hansen, 10 år, ugift, født her i sognet, deres barn
Johanne Margrethe Hansen, 8 år, ugift, født her i sognet, deres barn
Jens Jørgen Hansen, 19 år, ugift, født udenfor sognet, tjenestekarl
Hans Hendriksen, 16 år, ugift, født her i sognet, tjenstekarl.

Gårdmand Hans Nielsen i Egebjerg døde den 14. februar 1886. Han blev begravet den 22. februar 1886 i Kirkeby Kirkegård. Han blev 79½ år gammel [Kirkeby Sogn, sogn 174 bog 5 side 235].


Niels Hansen skrev i 1887 om sin fætter og plejebror, Hans Nielsen:

Min farfar skulle have været en god mand, medens hans kone udmærkede sig ved sin dygtighed. Farfar døde tidlig - vistnok af halsbetændelse - hvorimod farmor vedblev at sidde hen med sine sønner. En af dem, der var to år ældre end far, giftede sig tidlig og kom til Skårup at bo i Tømmermandsgården på Skårup Mark, men både han og hans kone døde tidlig, efterladende sig to drenge på 4 og 2 år. Disse børn tog mine forældre straks til sig og opdrog dem. Skifteretten solgte gården.

Disse to, Hans og Christen Nielsen, opdroges da sammen med os, og vi betragtede dem som vore søskende, og fader sørgede for bopæl til dem. Hans Nielsen kom til Egebjerg og fik en gård; han døde i fjor (1886), ca. 80 år gammel. Han var sognefoged i ca. 30 år for Kirkeby Sogn.

Fader måtte således skaffe ham bopæl, men også en kone, noget han dog var fri for med sine egne børn.

Min plejebror, Hans Nielsen, havde lært væveriet og var nu hjemme og holdt endda tre svende eller lærlinge. Følgen var et frygtelig spektakel både inde og ude. Her var stof for vi drenge til at udregne løjer med alle disse unge karle, og underlig nok, at fader og moder fandt sig heri, hvad jeg næppe selv som voksen ville have gjort.

Når høstens tid kom, måtte alle være med i marken, og de første dage var de som ville, de råbte og skreg og tog tag med hinanden, men efter et par dages forløb tabte det sig. En så urolig gård fandtes ikke i lang omkreds, men Hans Nielsen tjente godt med penge i de år.

Når søndagen kom, og alle væverne var væk, var det min lyst at forsøge at væve, men når tråden sprak, gik jeg til en anden væv. Når væverne så kom mandag morgen, kom opdagelsen, og mester spurgte: Har han gjort fortræd? Og selvfølgelig måtte jeg imellem stå skoleret for alle disse vævere, men det var nu løjer, og jeg kunne mærke, at far og mor lo med.

Nogle år gik, men Hans Nielsen kom så i tanke om at få en gård i stedet for, og han tog derfor et par år til Hesselager Møllegård som avlskarl, hvorefter han så rejste til Egebjerg, hvor han skulle bygge sig en ny gård.

Jeg kom derfor også til Egebjerg den vinter og var med til at save alt tømmeret ud af skovtræ og bygge 17 fag bindingsværkshus om foråret. Tømmermanden ville gerne have beholdt mig og bød mig 3 mark daglig hele sommeren. Det var meget dengang, men hvad hjalp det, da jeg skulle tilbage til mine forældres gård.

Begge mine plejebrødre efterlod sig børn, der opfører sig godt.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 26. oktober 2007