Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Hans Christensen Anne Nielsdatter Jens Pedersen Maren Larsdatter
1781 - 1868 1782 - 1875 - -
Hans Hansen Kirsten Jensdatter
Født: 26. januar 1823 i Vejstrup Født: 11. april 1819, se Oure Sogns Kirkebog for 1819 side 55 - 56 nr 6.
Død: 28. august 1899 Død: 19. august 1903 i Vejstrup
Gift: 9. august 1850
Børn: ?

-

Hans Hansen blev født den 26. januar 1823, og han blev hjemmedøbt den 28. januar 1823. Dåben blev publiseret den 2. marts 1823 i Vejstrup Kirke. Forældrene var gårdmand i Vejstrup Hans Christensen og hustru Anne Nielsdatter. Fadderne var Anne Kirstine Nielsdatter, tjenestepige i Røre, Morten Marcussen, Christen Rasmussen, Hans Nielsen den ældre, gårdmænd i Vejstrup, Anna Simonsdatter, husmandskone i Holmdrup [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 1/8 side 17]. -
Hans Hansen blev konfirmeret i Oure Kirke den 3. søndag efter påsken 1837 [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 2/8 side 123]. -
Ved folketællingen i 1834 boede Hans Hansen hos sine forældre på Kohavegården, Vejstrup Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Hans Christensen, 54. år, gift, sognefoged og ejer af gården
Anne Nielsdatter, 52. år, gift, hans kone
Christen Hansen, 23. år, ugift, deres barn
Johanne Margrete Hansdatter, 20. år, ugift, deres barn
Niels Hansen, 17. år, ugift, deres barn
Maren Hansdatter, 14. år, ugift, deres barn
Hans Hansen, 12. år, ugift, deres barn
Karen Hansdatter, 6. år, ugift, deres barn
Christen Nielsen, 25. år, ugift, tjenestekarl
Hans Nielsen, 28. år, ugift, væver
Niels Nielsen, 22, ugift, væversvend
Ved folketællingen i 1834 boede Kirsten Jensdatter hos sin moder og stedfader i et boelssted på Oure Mark, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Lars Rasmussen, 59. år, gift, boelsmand
Maren Larsdatter, 43. år, gift, hans kone
Lars Jensen, 19. år, ugift, deres barn
Kirsten Jensdatter, 15. år, ugift, deres barn,
Peder Jensen, 11. år, ugift, deres barn
Ved folketællingen i 1840 boede Hans Hansen hos sine forældre på Vejstrup Mark, Vejstrup:
Hans Christensen, 60. år, gift, gårdmand, sognefoged
Anne Nielsdatter, 59. år, gift, hans kone
Hans Hansen, 18. år, ugift, deres barn
Niels Hansen, 23. år, ugift, deres Barn
Johanne Margrete Hansdatter, 26. år, ugift, deres barn
Maren Hansdatter, 20. år, ugift, deres barn
Karen Hansdatter, 12. år, ugift, deres barn
Peder Nielsen, 17. år, ugift, plejebarn
Niels Poulsen, 26. år, ugift, tjenestekarl
Lisbeth Andersdatter, 20. år, ugift, almisselem.
Ved folketællingen i 1840 var Kirsten Jensdatter tjenestepige på en gård i Vejstrup By.
Niels Christensen, 27. år, gift, gårdmand
Maren Nielsdatter, 27. år, gift, hans kone
Karen Nielsen, 4. år, ugift, deres barn
Niels Christian Nielsen, 2. år, ugift, deres barn
Hans Nielsen, 24. år, ugift, tjenestefolk
Poul Andersen, 17. år, ugift, tjenestefolk
Kirsten Jensdatter, 22. år, ugift, tjenestefolk.
Ved folketællingen i 1845 boede Hans Hansen hos sine forældre på Vejstrup Mark:
Hans Christensen, 65. år, gift, gårdejer og sognefoged, født her i sognet
Anne Nielsdatter, 64. år, gift, hans kone, født her i sognet
Hans Hansen, 23. år, ugift, deres barn, født her i sognet
Karen Hansdatter, 17. år, ugift, deres barn, født her i sognet
Hans Peter Nielsen, 22. år, ugift, plejesøn, født i Roskilde
Hans Pedersen, 16. år, ugift, tjenestekarl, født her i sognet
Johanne Nielsdatter, 25. år, ugift, tjenestepige, Gudme Sogn, Svendborg Amt.
Ved folketællingen i 1845 boede Kirsten Jensdatter hos sine forældre på en gård i Albjerg By, Oure Sogn:
Lars Rasmussen, 71 år, gift, gårdbruger, født i Steenløse
Maren Larsen, 54 år, gift, hans kone, født i Albjerg
Lars Jensen, 30 år, ugift, deres barn, født i Oure
Peder Jensen, 22 år, ugift, deres barn, født i Oure
Kirsten Jensen, 26 år, ugift, deres barn, født i Oure
Ane Kirstine Andersen, 9 år, ugift, plejebarn, født i Oure
- -

Kirsten Jens-Datter døde 84 år gammel den 19. august 1903 på Vejstrup Mark, Vejstrup Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, og hun blev begravet den 27. august 1903 på Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård af valgmenighedspræst Laursen. Hun døde på sin bopæl på Vejstrup Mark. Hun var født i Oure Sogn som datter af Jens Pedersen og hustru Maren Larsdatter af Oure Sogn. Hun var enke efter Hans Hansen. Den sidste fælles bopæl var Vejstrup Mark.


Niels Pedersen's Beretning i Familieoversigten:

Den 5. af børnene på Kohavegården blev atter en søn, der kom til at hedde Hans. Om hans barndom og ungdom vides kun meget lidt. Han blev trolovet med Kirsten Jensdatter fra Oure Mark, der var datter af gårdmand Jens Pedersen samme sted.

Efter deres bryllup flyttede de til Nørre Lyndelse, hvor der forud var købt en lille gård til dem. Der boede de ca. 34 år, men solgte så gården og købte friskolebygningen med jord til på Vejstrup mark.

På deres gamle dage nogle år før de døde, kom deres gamle tro pige Marie, der var gift med Frederik Lange, til at bo hos dem for at hjælpe og pleje dem, hvad der vist i de tider kunne have sine vanskeligheder. Vi, der hører til familien, er dem den dag i dag taknemmelige derfor.

Web-editor: frode @ engbaek.com Antal besøgende: Sidst opdateret: 11. december 2005