Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Hans . Anders Jeppesen Sophie Nielsdatter
. . 1716 - 1763 1717 - 1795
Jens Hansen Maren Andersdatter
Født: 1747 - 1748 i Brudager (kirkebog mangler) Født: 1747-1748 i Gudbjerg
Død: 1802 - 1814 i Brudager (kirkebog mangler) Død: 17. december 1813
Gift: ?
Børn: Anders Jensen, født 1776; Niels Jensen, født 1777- 1778; Anna Jensdatter, født 1781; Sophie Lisbet Jensdatter, født 1784; Hans Jensen, født 1786; Karen Jensdatter, født 1791.

Ved folketællingen i 1787 boede familien i Brudager By og Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Jens Hansen, 40. år, gift, husbonde, bonde og gårdmand (d.v.s. født 1748)
Maren Andersdatter, 41. år, gift, madmoder (d.v.s. født 1749)
Anders Jensen, 12. år, deres barn
Anna Jensdatter, 7. år deres barn
Sophia Lisbet Jensdatter, 4. år, deres barn
Hans Jensen, 2. år, deres barn
Hans Hansen, 27. år, gift, mandens broder, inderste
Kiersten Hansdatter, 23. år, gift, konen

Ved folketællingen i 1801 boede familien i Brudager By, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Jens Hansen, bonde og gårdbeboer, gift 1. gang, 58. år
Maren Andersdatter, hans kone, gift 1. gang, 58. år
Niels Jensen, deres barn, ugift, 25. år
Sophie Jensdatter, deres barn, 18. år
Karen Jensdatter, deres barn, 10. år.

Maren Andersdatter døde den 17. december 1813, og hun blev begravet den 22. december 1813. Hun var gårdmand Niels Jensen's moder i Brudager. Hun blev 65 år gammel [Brudager Sogn, sogn 112 bog 1 film 5/8 side 346].

Inger Eskildsen i Aalborg skrev:

Det ser ud til, at vi har fælles aner på Fyn.
Til min tipoldefars dåb i 1792 ses følgende faddere: Wilhelm Carl Andersen, Niels Andersen af Holme og Jens Hansen af Brudager.
Jeg søgte i går Jens Hansen, for at se, hvilken forbindelse han havde til familien, og det ser ud til, at hans kone, Maren Andersdatter, er nøglen her.
Jeg kan kun gå denne linie én generation længere tilbage: Min tip-tipoldemor hed Maria Andersdatter, født i Gudbjerg 1760, datter af Anders Jeppesen, gårdmand og sognefoged i Gudbjerg, født i 1716, og begravet i Gudbjerg den 13. oktober 1763, og Sophie Nielsdatter, født i 1717 og begravet i Gudbjerg den 30. november 1795. Sophie Nielsdatter blev gift 2. gang med gårdmand Christopher Rasmussen, som døde i 1792.
Maria Andersdatter og Maren Andersdatter var altså søstre.

Niels Pedersen's Beretning:

Slægtens ældste - Jens Hansen - var fæster af Møllegården af Brudager by. Han er død engang i årene 1802-14, men fra den tid har vi ingen kirkebøger. I slægtsoverleveringerne fortælles at han var gift med Ane Påske. Dette påskenavn stammede fra, at hun var født påskedagsmorgen og døbt samme dag. Hun skulle været i besiddelse af en fremragende evne som fortæller og var lun og vittig. Påskeblodet er kendt i slægten som et udtryk for en livlig og vittig fortællerevne. Her må dog indskydes, at fornavnet sikkert er forkert, for i kirkebogen, der opbevares i stiftsarkivet i Odense står, at deres søn Niels Jensens - gårdens næste ejer - moder Maren Andersdatter blev begravet den 22. december 1813. Der må her være sket en forveksling af navnene Maren og Ane, idet det er sikkert, at Jens Hansen's kone og dermed slægtens stammoder hed Maren. Hun døde som nævnt 1813, 65 år gammel.

Om deres søn, Niels Jensen, ved vi, at han blev begravet den 18. oktober 1866, 79½ år gammel. Han skal derefter være født i 1786. Han har gården i fæste i 1806 under Bjørnemose. I 1807 blev gården flyttet ud i Gravvænge, hvor den nu ligger. Det gamle stuehus blev stående og står endnu i Brudager lige overfor forridergården. Han havde sine gamle forældre hos sig, men når de var døde, skulle hans landgilde forhøjes med en gås og 2 skæpper havre årlig.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 11-Jan-2016