Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Hansen Maren Andersdatter Niels Rasmussen Maren Pedersdatter
1743 - 1802 / 1814 1743 - 1813 1730 - Før 1801 1736 - Efter 1801
Niels Jensen Marie Nielsdatter
Født: 1777 i Brudager (kirkebog mangler) Født: 1778 i Brudager (kirkebog mangler)
Død: 10. oktober 1856 i Brudager Død: 28. september 1854 i Brudager
Gift: Måske 1806 - 1807 (kirkebog mangler)
Børn:Jens Nielsen, Peder Nielsen; Maren Nielsen, gift Christensen; Hans Nielsen.

-

Ved folketællingen i 1787 boede Niels Jensen hos sin mormoder og dennes 2. mand i Gudbjerg By, Gudbjerg Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Christopher Rasmussen, 52. år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Sophie Nielsdatter, 70. år, gift, madmoder
Niels Andersen, 40. år, ugift, barn af 1. ægteskab
Maria Andersdatter, 23. år, ugift, barn af 1. ægteskab
Niels Jensen, 10. år, ugift, en dattersøn af madmoderen
Karen Nielsdatter, 13. år, ugift, tjenestepige.
Ved folketællingen i 1787 boede Marie Nielsdatter hos sin moder og fader i Brudager Sogn og By:
Niels Rasmussen, 58. år, gift, husbonde, bonde og gårdmand
Maren Pedersdatter, 52. år, gift, madmoder
Hans Nielsen, 13. år, ugift, hendes søn af 1. ægteskab
Maria Nielsdatter, 8. år, ugift, deres datter af 2. ægteskab.
Ved folketællingen i 1801 boede Niels Jensen hos sine forældre i Brudager By:
Jens Hansen, bonde og gårdbeboer, gift 1. gang, 58. år
Maren Andersdatter, hans kone, gift 1. gang, 58. år
Niels Jensen, deres barn, ugift, 25. år
Sophie Jensdatter, deres barn, ugift, 18. år
Karen Jensdatter, deres barn, ugift, 10. år.
Ved folketællingen i 1801 var Marie Nielsdatter tjenestepige i Brudager By:
Johannes Christophersen, 42 år, gift, husbonde, Forpagter af Brudagergaard
Maren Rasmusdatter, 32 år, gift, hans kone
Christopher Johannesen, 5 år, ugift, deres barn
Anna Johannesdatter, 3 år, ugift, deres barn
Jens Vilhelm Johannesen, 1 år, ugift, deres barn
Peder Rasmussen, 26 år, ugift, tjenestefolk
Marie Nielsdatter, 21 år, ugift, tjenestefolk
Maren Nielsdatter, 20 år, ugift, tjenestefolk
Frederik Jørgen Madsen, 32 år, gift, tjenestefolk
Kirsten Neuehof, 66 år, ugift, indsidder.

Niels Jensen og Marie Nielsdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1834 boede familien på en gård i Brudager:
Niels Jensen, 57. år, gift, , gårdmand
Marie Nielsdatter, 56. år, gift, hans kone
Jens Nielsen, 28. år, ugift, deres barn
Peder Nielsen, 21. år, ugift, deres barn
Maren Nielsdatter, 21. år, ugift, deres barn
Hans Nielsen, 18. år, ugift, deres barn
Anne Magrete Hansdatter, 31. år, ugift, tjenestepige.

Ved folketællingen i 1840 boede familien på Brudager Mark:
Niels Jensen, 63. år, gift, gårdmand
Marie Nielsdatter, 62. år, gift, hans kone
Peder Nielsen, 27. år, ugift, deres barn
Hans Nielsen, 24. år, ugift, deres barn
Jørgen Knudsen, 20. år, ugift, tjenestefolk
Trine Povelsdatter, 25. år, ugift, tjenestefolk
Maren Jørgensdatter, 20. år, ugift, tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1845 boede familien på en gård i Brudager By:
Peder Nielsen, 32. år, gift, gårdmand, født i Brudager Sogn
Johane Magrethe Hansdatter, 31. år, gift, hans kone, født i Vejstrup Sogn
Marie Pedersen, 4. år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Anne Pedersen, 2. år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Niels Jensen, 68. år, gift, husfaders forældre, der af ham forsørges, født i Brudager Sogn
Marie Nielsdatter, 67. år, gift, husfaders forældre, der af ham forsørges, født i Brudager Sogn
Frederik Christian Pedersen, 33. år, ugift, tjenestefolk, født i Kirkeby Sogn
Rasmus Hansen, 19. år, ugift, tjenestefolk, født i Gudbjerg Sogn
Johannes Christoffersen, 17. år, ugift, tjenestefolk, født i Gudbjerg Sogn
Karen Rasmusdatter, 27. år, ugift, tjenestefolk, født i Oure Sogn
Marie Jørgensdatter, 16. år, ugift, tjenestefolk, født i Brudager Sogn.

FT1850

Marie Nielsdatter døde den 28. september 1854, og hun blev begravet den 4. oktober 1854. Hun var aftægtsgårdmand Niels Jensens kone på Brudager Vænge [Brudager Sogn, sogn 112 bog 2 film 5/8 side 397].

Ved folketællingen i 1855 boede familien på en gård i Brudager By:
Peder Nielsen, 42 år, gift, husfader, sognefoged, gårdmand, født i Brudager Sogn, Svendborg Amt
Johanne Margrethe Hansdatter, 41 år, gift, hans kone, født i Vejstrup Sogn, Svendborg Amt
Marie Pedersen, 14 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn, Svendborg Amt
Anne Pedersen, 12 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn, Svendborg Amt
Karen Pedersen, 8 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn, Svendborg Amt
Niels Pedersen, 4 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn, Svendborg Amt
Hans Pedersen, 1 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn, Svendborg Amt
Niels Jensen, 78 år, enkemand, husfaders fader, forsørges af ham, født i Brudager Sogn, Svendborg Amt
Poul Frederiksen, 25 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Øxendrup Sogn, Svendborg Amt
Anders Hansen, 19 år, ugift, deres tjenestefolk, født her i sognet
Karen Dorthea Rasmusdatter, 19 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Skaarup Sogn, Svendborg Amt
Marie Larsen, 16 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Gudbjerg Sogn, Svendborg Amt.

Niels Jensen døde den 10. oktober 1856, og han blev begravet 1856. Han var aftægtsgårdmand i Brudager Gravvænge. Han blev 79½ år gammel [Brudager Sogn, sogn 112 bog 2 film 5/8 side 351].


Niels Pedersen's Beretning:

Om Niels Jensen ved vi, at han blev begravet den 18. oktober 1856, 79½ år gammel. Han skal derefter være født 1776. Han har gården i fæste 1806 under Bjørnemose. I 1807 blev gården flyttet ud i Gravvænge, hvor den nu ligger. Det gamle stuehus blev stående og står endnu i Brudager lige overfor forridergården. Han havde sine gamle forældre hos sig, men når de var døde, skulle hans landgilde forhøjes med en gås og 2 skæpper havre årlig. Gården købte han til selveje i 1812 af Fr. Fenger på Maegård for en pris af 8.000 rigsdaler kurant. Herom står yderligere i det gamle skøde, at sælgeren forbeholder sig 2 store egetræer i skovlodden for et afslag på 400 rigsdaler, en meget høj træpris dengang. Men da pengene på den tid blev tovlige, måtte Niels Jensen - inden han fik rent skøde, op med ialt 10.800 rigsdaler. Det var vel endda rimelig for en gård med ny bygninger og over 100 tdr. land.

En kone.

Han skal have været en hjertelig og god mand, men han var, som så tit er tilfældet, ikke så klog og dygtig som sin kone. Hun var også et helt jern. Hun hed Marie Nielsdatter og var født i Brudager i 1778. Hun var lille af vækst, noget spinkel, men let og behændig, både mund- og håndrap. En fortrinlig fodgænger, en utrættelig arbejdsevne. I den travle tid tog hun efter endt dagværk mælkebøtten på hovedet og strikkestrømpen i hånden og gik den lange vej ud i Gravvænge, inden gården blev udflyttet, og malkede til aften. Bar mælkebøtten hjem på hovedet, mens hun strikkede uden at tabe masker og vel vidende, når der skulle tages ind og laves hæl. Så blev børnene lagt i alkove, og så kunne hun igen tage sin bøtte og strikkestrømpe og gå ud i marken og sprede gødning hele natten, malke til morgen og tage mælken med hjem. Der er sket megen forandring fra den tid. At gå til Svendborg og tilbage igen samme formiddag regnede hun for ingenting. Hun var kone for at holde 6 børn i ave og en gård på benene i statsbankorottens dage. Så megen stræbsomhed gav til sidst penge i kassen, og den stod hun for.

Da sønnen Peder Nielsen blev forlovet med Hans Christensen's datter i Kohavegården, og hun kom i besøg hos sin tilkommende svigermor, var denne i færd med at tælle penge op af en pose, som ellers var gemt i en natstol. Hun sagde da rapt til den unge pige: Sådan skal du også bære dig ad, når de bliver gift, for Per er lige som sin far. De forstår sig ikke på at omgås penge. Dette her med svigermor i huset har jo været en vanskelighed også i gammel tid, og dengang gik de jo sammen til hverdag. Hun den gamle kunne spørge skrap om morgenen til sønnen: Hvad skal pigen bestille i dag, Per? Det her med pige derhjemme i huset til opvartning og rengøring, det satte den gamle ikke pris på. Sparsommelighed til det yderste prægede det slægtled, hun hørte til - dem fra statsbankerottens dage. En aften kort før hun døde, kom hendes svigerdatter ind i hendes værelse, hvor der var mørkt. Hun tændte lyset, idet hun sagde: "Men ligger I her i mørke, farmor, det skal I dog ikke." Hun satte så lyset og gik ud, men inden hun var vel ude af døren, var den gamle ude af sengen og pustede lyset ud. Det kunne dog spares. Hun døde 1854, 76 år gammel.

Jens Nielsen.

Min ældste farbror, Jens Nielsen, blev gift med en pige, der hed Ane. De kom til at bo i Spillemosegården på Vejstrup Mark. De fik 3 børn, piger alle 3, hvis navne blev: Marie, Anne og Anne. Jens Nielsen døde inden mange års forløb af en indre svaghed, formentlig fremkaldt ved at han af uforsigtighed engang havde taget fejl og nydt rottekrudt, der var sat på et forkert sted. Enken blev senere gift anden gang med en af lægmandsmissionen, kaldet Per Spillemose, rimelig et navn efter gården. Ham og Ane kan jeg godt huske. Men nu er alle såvel de unge som de gamle døde.

Hans Nielsen.

Min yngste farbroder, Hans Nielsen, blev gift med en pige, der hed Maren, og de kom til at bo i en lille gård på Oure Mark, nær stranden, hvor vi i min barndom hentede sand til at strø på gulvene. Maren's far havde været skovfoged, hvorved børnene fik dette tilnavn. Der blev 5: Per (Peder), Niels, Marie, Signe og Trine. At disse søskende var af påskeslægten kendes på - som J.Therkelsen skriver - de havde evne til at kunne være lune og vittige, dog allermest den ældste: Per Skovfoged. Men alle de 5 ere de døde.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 25. februar 2007