Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Hansen Maren Mortensdatter Peder Nielsen Johanne Margrethe Hansdatter
1815 - 1903 1814 - 1900 1818 - 1906 1814 - 1876
Hans Jensen (Kromann) Anne Pedersen
Født: 5. januar 1842 i Skårup Sogn, Sunds Herrdd, Svendborg Amt Født: 21. maj 1843 i Brudager, Gudme Herred
Død: 25. august 1917 på Hjelmkilde, Skårup Sogn Død: 10. november 1915 på Hjelmkilde
Gift: 22. marts 1867 i Brudager Kirke
Børn: Jens Jensen Kromann og Marie Kromann

     

Hans Jensen blev født den 5. januar 1842 og hjemmedøbt af præsten den 11. januar 1842. Han blev fremstillet den 20. marts 1842. Forældrene var gårdmand Jens Hansen og hustru Maren Mortensdatter på Åby Mark. Gjertrud Mortensdatter fra Vejstrup bar ham. Kirstine Hansdatter af Vejstrup stod hos. Fadderne var Marcus Mortensen, Peder Hansen, Jørgen Kristensen, alle af Vejstrup. Navnet Kromann er tilføjet i henhold til Sunds Gudme Herredsfogeds lehns birkedommers navnebevis af den 25. januar 1906 [Skårup Sogn, sogn 180  bog 9 film 1/6 side 12] Anne Pedersen blev født den 21. maj 1843, og hun blev døbt den 6. august 1843. Forældrene var gårdmand Peder Nielsen og hustru Johanne Margrethe Hansdatter i Brudager. Fadderne var Maren Hansdatter, Marie Sørensdatter, Hans Hansen, Anders og Rasmus Hansen [Brudager Sogn, sogn 112 bog 1 film 2/8 side 92].
Ved folketællingen i 1845 boede Hans Jensen hos sin familie på en gård på Åby Mark i Skårup Sogn:
Jens Hansen, 30. år, gift, gårdmand, født i Vejstrup sogn
Maren Mortensdatter, 31. år, gift, hans kone, født i Vejstrup sogn
Rasmus Hansen, 36. år, ugift, hans broder, som er blind, har sit ophold af gården, født i Vejstrup sogn
Hans Jensen, 4. år, barn, født i Skårup sogn
Johanne Rasmusdatter, 76. år, enke, aftægtskone, født i Vejstrup sogn
Maren Larsdatter, 29. år, ugift, tjenestepige, født i Bregninge sogn
Jørgen Pedersen, 46. år, ugift, tjenestekarl, født i Skårup Sogn
Niels Nielsen, 24. år, ugift, tjenestekarl, født i Oure sogn
Ved folketællingen i 1845 boede Anne Pedersen hos sin familie på en gård i Brudager By:
Peder Nielsen, 32. år, gift, gårdmand
Johanne Magrethe Hansdatter, 31. år, gift, hans kone, født i Vejstrup Sogn
Marie Pedersen, 4. år, barn
Anne Pedersen, 2. år, barn
Niels Jensen, 68. år, gift, husfaders forældre, der af ham forsørges
Marie Nielsdatter, 67. år, gift, husfaders forældre, der af ham forsørges
Frederik Christian Pedersen, 33. år, ugift, tjenestefolk, født i Kirkeby Sogn
Rasmus Hansen, 19. år, ugift, tjenestefolk, født i Gudbjerg Sogn
Johannes Christoffersen, 17. år, ugift, tjenestefolk, født i Gudbjerg Sogn
Karen Rasmusdatter, 27. år, ugift, tjenestefolk, født i Oure Sogn
Marie Jørgensdatter, 16. år, ugift, tjenestefolk
De øvrige var født i Brudager Sogn
Hans Jensen af Øster Åby Mark blev konfirmeret den 5. oktober 1856. Karaktererne for kundskab og opførsel var mg og mg [Skårup Sogn, sogn 180, bog 14, 7/14 side 187]. Ane Pedersen blev konfirmeret mikkelsdag 1857. Hun var gårdmand Peder Nielsens datter. Karaktererne for kundskab og opførsel var mg og mg [Brudager Sogn, kirkebog for 1846 - 1891 side 262 opslag 97]

Ungkarl af Skårup Hans Jensen, 25 år gammel, og pigen af Brudager Ane Pedersen, 24 år gammel, blev gift den 22. marts 1867. Forloverne var gårdmand Peder Nielsen i Brudager og forpagter N. Chr. Nielsen i Oure [Brudager Sogn, sogn 112, bog 2, film 4/8 side 317]

Hans Jensen og Anne Pedersen's børn var:

Ved folketællingen i 1890 boede familien på en gård i Åby, Skårup Sogn [film 8521 optællingsliste 7]:
Hans Jensen Kromann, 48 år, husfader og gårdmand, født i Skårup Sogn
Anne Kromann, 46 år, husmoder, født i Brudager Sogn
Maren Kromann, 19 år, ugift, barn, født i Skårup Sogn
Lars Larsen, 19 år, ugift, tjenestekarl, født i Skårup Sogn
Hans Albrekt Olsen, 18 år, ugift, tjenestekarl, født i Skårup Sogn
Hartvig Poulsen, 16 år, ugift, tjenestekarl, født i Svendborg
Maren Pedersen, 20 år, ugift, mejerske, født i Espe
Karen Jensen, 19 år, ugift, tjenestepige, født i Hillerslev

Anne Jensen Kromann, født Pedersen døde den 10. november 1915 på Hjelmkilde, Åby Mark, og hun blev begravet den 16. november 1915 på Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård. Hun var gift med gårdejer Hans Jensen Kromann, Hjelmkilde, og hun blev 72 år gammel [Skårup Sogn, kirkebog for 1914 - 1920 side 180 opslag 173]

Hans Jensen Kromann døde den 25. august 1917 på Hjelmkilde, Åby Mark, og han blev begravet den 1. september 1917 på Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård. Han var forhenværende gårdejer i Hjelmkilde og enkemand efter Ane Pedersen, og han blev 75 år gammel [Skårup Sogn, kirkebog for 1914 - 1920 side 163 opslag 156]


Niels Pedersen's Beretning:

Lad os følge Jens Hansen frem i tiden til omkring ved 1866. Landbruget på Hjelmkilde og Helleskov havde i løbet af et kvart år hundred givet et godt overskud, så der kunne med velberådet hu købes en endnu større ejendom. Og da gården Bjørnemose - ikke langt fra Svendborg - ved den tid blev udbudt til salg, tog Jens Hansen sidst på året 1866 med sine 2 sønner Hans og Martin hen til Egeskov godskontor, hvor godsforvalteren dersteds var af Baronesse Bille Brahe bemyndiget til at kunne sælge Bjørnemose. Og handelen kom også i stand samme dag.

Jens Hansen blev ejer af gården for en pris af 68.000 rigsdaler. Overtagelsen skulle dog først ske den 1. april 1867.

Med denne sidste handel skete der en hel omvæltning for familien på Hjelmkilde.

Den ældste søn Hans Jensen, der i flere år havde været trolovet med min søster Anne, skulle overtage fødehjemmet. Og disse 2 unge holdt derfor bryllup den 22. marts 1867.

Vi vender en stund tilbage til det gamle hjem Hjelmkilde, hvor Hans Jensen Kromann og søster Anne kom til at virke. De holdt bryllup den 22. marts 1867 og overtog altså denne gård, da Jens Hansen med familie flyttede til Bjørnemose. Og det kan vel siges uden forklejnelse for nogen, at de hver for sig var foran deres tid, hvad de mange erholdte sølv- og broncemedaljer fra mejeriudstillinger i 70- og 80-erne kom til at bære vidne om. Ja, også et sølvkaffestel med inskriptionen: "For fremadskridende agerbrug" blev dem givet som ærespræmie ved Fyns Stifts Mejeriudstilling den 23. januar 1878. Det var derfor ikke så sært, at lærlinge - især kvindelige - strømmede til dem i overflod. Den 13. januar 1868 fødtes deres første barn, en søn, der kom til at hedde Jens efter sin farfar. Den 23. marts 1870 kom der en pige, hvis navn blev Marie. Disse børn fik hjemmeundervisning, først af deres forældre, senere af en lærerinde, og de kom først i Aaby Friskole et årstid før deres konfirmation, så også på skolens område blev der drevet noget for sig. Deres ungdom ude som hjemme huskes iøvrigt ikke videre at notere om

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 25-Sep-2010