Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Hansen - Rasmus Olsen Karen Jensdatter
? - ? ? - ? 1734 - ? 1746 - 1787
Hans Jensen Maren Rasmusdatter
Døbt: 11. maj 1766 i Vejstrup Kirke Døbt: 7. marts 1773 i Vejstrup
Død: 3. september 1828 i Vejstrup Død: 13. maj 1836 i Vejstrup
Gift: 20. december 1806 i Vejstrup Kirke
Børn: Jens Hansen, Rasmus Hansen, Jens Hansen.

-

Den 11. maj 1766 blev Jens Hansens søn Hans døbt. Han blev båret af Gregers Andersdatter. Fadderne var Hans Skrædder, Peder Andersen, Rasmus Hansens og Jacob Hansens koner [Oure-Vejstrup Sogn, Sogn nr. 119 bog 1 film 3/5 side 185]. Den 7. marts 1773 døbtes Rasmus Olsens Maren. Hun blev båret af Johanne Knudsdatter. Fadderne var Anders Jørgensen, Jens Jensen, Peder Pedersen og Rasmus Hansens koner [Oure-Vejstrup Sogn, Sogn nr. 119 bog 1 film 3/5 side 188].
Ved folketællingen i 1787 var Hans Jensen ude at tjene, muligvis på en gård i Øster Åby By i Skårup Sogn:
Rasmus Hansen, 49. år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Karen Hansdatter, 36. år, gift, hans kone
Hans Rasmussen, 20. år, ugift, hans barn af 1. ægteskab, vanfør ernærer sig ved at ?
Povel Rasmussen, 18. år, ugift, hans barn af 1. ægteskab, dreng
Karen Rasmusdatter, 12. år, ugift, barn af 2. ægteskab
Maren Rasmusdatter, 8. år, ugift, barn af 2. ægteskab
Marie Rasmusdatter, 4. år, ugift, deres datter af sidste ægteskab
Hans Jensen, 21. år, ugift, tjenestekarl, svend.
Ved folketællingen i 1787 boede Maren Rasmusdatter hos sin familie i Vejstrup Bys gårdmand, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Rasmus Olsen, 53. år, enkemand, husbonde
Jens Rasmussen, 21. år, ugift, hans barn
Maren Rasmusdatter, 13. år, ugift, hans barn
Anne Rasmusdatter, 11. år, ugift, hans barn
Sidsel Rasmusdatter, 8. år, ugift, hans barn
Ole Rasmussen, 5. år, ugift, hans barn
Anne Pedersdatter, 12. år, hans søsters datter.
Ved folketællingen i 1801 var Hans Jensen tjenestekarl i Vejstrup By, Vejstrup Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Niels Henningsen, 31. år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Ane Hansdatter, 26. år, gift, hans kone
Karen Nielsdatter, 4. år, deres barn
Ane Cathrine Nielsdatter, 1. år, deres barn
Hans Jensen, 36. år, ugift, tjenestefolk
Ane Marie Jensdatter, 20. år, ugift, tjenestefolk
Hans Henrichsen, 11. år, ugift, tjenestefolk
Ved folketællingen i 1801 var Maren Rasmusdatter tjenestefolk hos Hans Hansen i Oure By, Oure Sogn, Gudme Herred:
Hans Hansen, 63 år, gift i 2. ægteskab, husbonde, bonde og gårdbeboer samt præstens medhjælper
Karen Christensdatter, 49 år, gift i 1. ægteskab, hans kone
Hans Hansen, 32 år, ugift, hans søn
Rasmus Hansen, begges søn, 8 år
Maren Rasmusdatter, 28 år, ugift, tjenestefolk
Morten Christensen, 12 år, ugift, tjenestefolk

Ungkarl Hans Jensen af Vejstrup og Maren Rasmussen, samme sted, blev gift den 20. december 1806 i Vejstrup Kirke. Forloverne var Lars Skytte fra Bjørnemose og Rasmus Henningsen af Vejstrup [Sogn 123 bog 3 film 1/1 side 94].

De fik følgende børn:

Hans Jensen den ældre, gårdmand i Vejstrup, døde den 3. september 1828, 62 år gammel. Han blev begravet den 9. september 1828 i Vejstrup Kirkegård. Han døde af galdefeber [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 5/8 side 329].

Ved folketællingen i 1834 boede familien i et hus, som var udflyttet fra Vejstrup:
Maren Rasmusdatter, 61. år, enke, ejerinde af huset
Rasmus Hansen, 24. år, ugift, hendes søn
Jens Hansen, 19. år, ugift, hendes søn
Peter Christian Hansen Storm, 35. år, gift, inderste og skomager
Malene Andersdatter, 37. år, gift, hans kone
Hans Holgersen, 10. år, ugift, deres barn
Rasmus Peter Storm, 1. år, ugift, deres barn

Maren Rasmusdatter døde den 13. maj 1836, 63 år gammel, og hun blev begravet den 20. maj 1836 i Vejstrup Kirkegård. Hun var enke efter Hans Jensen i Vejstrup [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 6/8 side 357].


Fra Niels Pedersen: En familieoversigt.

Hans Jensen var døbt den 11. maj 1766. Han blev gift med pigen Maren Rasmussen den 20. december 1806 og døde den 3. september 1828.

De boede i et jordløst hus i Vejstrup by, hvor der dreves lidt krohold, som navnlig Maren Rasmussen passede. Deraf kom det, at Hans Jensen fik tilnavnet Kromann, der videre i daglig tale gik i arv.

De fik tilsammen 3 børn. Alle var sønner, hvoraf den ældste døde som lille. Den midterste søn hed Rasmus. Den yngste søn hed Jens Hansen.

Om Rasmus må jeg fortælle lidt nærmest efter optegnelser af fru Marie Kromann Kristensen. De lyder sådan:

Da Rasmus Hansen, den midterste søn, var 10 år gammel, fik han mæslinger, og de var meget ondartede og satte sig fast i hans øjne. Hans far, der efter den tid var en ret velhavende mand, rejste så til København med ham for at få øjnene underkastet en operation; men rejsen derover var lang og besværlig. Med et sejlskib tog de afsted. Men vejr og vind blev så dårlig, at rejsen omtrent varede i 4 døgn, inden de nåede København, og desværre havde drengen i den tid mistet sit syn, så lægerne på hospitalet kunne intet udrette uden at hjælpe til at få betændelsen lægt. Efter den tur og tid blev han hele sit liv blind.

Alligevel blev han senere til ikke ringe velsignelse for sine nærmeste og mange flere.

Foruden det at han havde en ualmindelig klar forstand og fin iagttagelsesevne for, hvad der rørte sig omkring ham, så var han tillige meget musikalsk og spillede violin med stor færdighed såvel i bløde som stærkere toner. Noderne kunne han jo ikke se, men så læste Hans eller Martin dem først for ham, hvorefter han spillede, så husets børn derved blev beriget og lærte mange gode sange. Han var usædvanlig snild og nævenyttig til at lave små husgenstande af træ, hvoraf flere endnu er opbevaret til minde om ham. I det daglige kunne der blive kamp mellem brødrene om rene ubetydeligheder, men de kendte ikke til at bære had til hinanden. Alt det dårlige glemtes let og kun det gode bevaredes. Rasmus døde på Bjørnemose i 1869 - 58 år gammel. Så vidt ved fru Kristensen om denne broder, men jeg må understrege, hvad jeg før kom bort fra, at han længe under opvækkelsestiden var endnu en strengere pietist som Jens Hansen. En tid lagde han endog violinen til side, da den - som lægprædikanterne sagde, indeholdt "den slemme selv". Det var dog vist kun ganske kort.


Ved folketællingen i 1834 boede Rasmus Hansen hos sin moder og broder i et hus i Vejstrup, se overfor.

Ved folketællingen i 1840 boede Rasmus Hansen hos sin moster på en gård i Vejstrup By:
Johanne Rasmusdatter, 70. år, enke, gårdmandsenke
Rasmus Hansen, 29. år, ugift, hendes søstersøn, lever af sine rentepenge, er blind
Jens Hansen, 25. år, ugift, tjenestefolk
Christen Jacobsen, 23. år, ugift, tjenestefolk
Maren Larsdatter, 24. år, ugift, tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1845 boede Rasmus Hansen hos sin broder på en gård på Åby Mark i Skårup Sogn:
Jens Hansen, 30. år, gift, gårdmand, født i Vejstrup sogn
Maren Mortensdatter, 31. år, gift, hans kone, født i Vejstrup sogn
Rasmus Hansen, 36. år, ugift, hans broder, som er blind, har sit ophold af gården, født i Vejstrup sogn
Hans Jensen, 4. år, ugift, deres barn, født i Skårup sogn
Johanne Rasmusdatter, 76. år, enke, aftægtskone, født i Vejstrup sogn
Maren Larsdatter, 29. år, ugift, tjenestepige, født i Bregninge sogn, Svendborg amt
Jørgen Pedersen, 46. år, ugift, tjenestekarl, født i Skårup sogn
Niels Nielsen, 24. år, ugift, tjenestekarl, født i Oure sogn.

Ved folketællingen i 1860 boede Rasmus Hansen hos sin broder på Hjelmkilde, Øster Åby Mark i Skårup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt [side 254, billede 364.tif]:
Jens Hansen, 45 år, gift, født i Vejstrup, gårdmand og husfader
Maren Mortensen, 46 år, gift, født i Vejstrup, hans kone
Martin Jensen, 15 år, ugift, født i Skårup Sogn, deres barn
Maren Jensen, 12 år, ugift, født i Skårup Sogn, deres barn
Ane Jensen, 9 år, ugift, født i Skårup Sogn, deres barn
Johanne Jensen, 5 år, ugift, født i Skårup Sogn, deres barn
??? Johansen, 10 år, ugift, født i Skårup Sogn, plejebarn
Rasmus Hansen, 50 år, født i Vejstrup Sogn, husfaderens broder, af ham forsørges, blind
samt 3 tjenestekarle og 2 tjenestepiger.

Rasmus Hansen døde den 28. september 1869. Han var ungkarl og opholdt sig hos broderen, gårdmand Jens Hansen af Bjørnemose. Han blev begravet den 4. oktober 1869 i Skårup Kirkegård [Tved Sogn, sogn nr. 185 bog 6, fiom 1/3 folie 80].
Rasmus Hansen var ugift og blind, samt medjer af en gård på Øster Åby Mark. Han døde på Bjørnemose hos broderen J. Hansen. Han var født i Vejstrup. Han har været blind fra det 10. år [Skårup Sogn, sogn nr. 180, bog 14, film 12/14 side 341].

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 26. januar 2007