Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Hansen Maren Mortensdatter Anders Ottesen Marthe Hansdatter
1815 - 1903 1814 - 1900 1828 - ? 1830 - ?
Martin Jensen (Kromann) Petronella Hansine (Signe) Ottesen
Født: 6. juni 1845 på Hjelmkilde, Skårup Sogn Født: 10. november 1856 på Staulund, Espe Sogn, Sallinge Herred
Død: 3. november 1920 på Bjørnemose Død: 24. november 1920 på Bjørnemose
Gift: 1. juni 1883 i Espe Kirke
Børn: Otto Jensen Kromann, Martha Jensen Kromann, og Maren Jensen Kromann

 

Martin Jensen (Kromann) blev født den 6. juni 1845 og døbt den 22. juni 1845. Forældrene var gårdmand Jens Hansen og hustru Maren Mortensdatter, Åby Mark. Karen Hansdatter af Vejstrup bar barnet, Karen Hansdatter af Åby Mark stod hos. Fadderne var Jørgen Pedersen, Hans Hansen og Peder Hansen af Vejstrup. Navnet Kromann er tilføjet i henhold til Sunds Gudme Herredsfogeds lehns birkedommers navnebevis af den 25. januar 1906 [Skårup Sogn, sogn 180 bog 9 for 1838 - 1846 film 1/6 side 23 opslag 24] Petronelle Hansine Ottesen blev født den 10. november 1856 og døbt den 21. december 1856. Forældrene var gårdmand Anders Ottesen og hustru Marthe Hansen af Staulund. Fadderne var gårdmand Arne Larsens hustru, gårdmand Lars Pedersen Langelænders hustru, gårdmand Peder Jørgensen af Espe, gårdmand Niels Nielsen og husmand Niels Henriksen af Agerup [Espe Sogn, kirkebog for 1826 - 1878 side 128 opslag 85]
Ved folketællingen i 1850 boede Martin Jensen hos sin familie på en gård på Åby mark, Skårup Sogn:
Jens Hanssen, 35 år, gift, husfader, gårdmand, født i Vejstrup Sogn
Maren Mortensdatter, 36 år, gift, hans kone, født i Vejstrup Sogn
Hans Jenssen, 9 år, barn
Martin Jenssen, 5 år, barn
Maren Jensen, 2 år, barn
Rasmus Hansen, 39 år, ugift, medinteressant i gården, født i Vejstrup Sogn
Jens Larsen, 27 år, ugift, født i Tved Sogn
Jens Pedersen, 20 år, ugift
Maren Larsdatter, 33 år, ugift, født i Thorseng
Karen Kirstine Holgersdatter, 21 år, ugift
De øvrige var født her i sognet
 
Ved folketællingen i 1855 boede Martin Jensen hos sin familie på en gård på Åby Mark:
Jens Hansen, 40 år, gift, gårdejer, husfader, født i Vejstrup Sogn
Maren Mortensdatter, 41 år, gift, hans kone, født i Vejstrup Sogn
Hans Jensen, 14 år, barn
Marie (Martin?!) Jensen, 10 år, barn
Maren Jensen, 7 år, barn
Anna Kristine Jensen, 4 år, barn
Rasmus Hansen, 45 år, ugift, husfaderens broder, medejer af landejendommen, født i Vejstrup Sogn
Jørgen Christensen, 36 år, ugift, tjenestefolk, født i Vejstrup Sogn
Jens Pedersen, 26 år, ugift, tjenestefolk
Niels Nielsen, 58 år, enkemand, tjenestefolk
Rasmus Hansen, 17 år, ugift, tjenestefolk, født i Gudme Sogn
Maren Knudsdatter, 29 år, ugift, tjenestefolk, født i Oure Sogn
Johanne Larsdatter, 21 år, ugift, tjenestefolk, født i Vejstrup Sogn
Kirsten Poulsdatter, 88 år, enke, af husmoderes familie, lever af sin formue, født i Ellinge Sogn
-
Martin Jensen blev konfirmeret den 2. oktober 1859. Forældrene var gårdmand Jens Hansen og hustru Maren Mortensdatter, Ø. Åby Mark. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg og mg [Skårup Sogn, sogn 180 bog 14 for 1853 - 1887, film 7/14 side 191 opslag 194] Petronelle Hansine Ottesen blev konfirmeret den 2. oktober 1870. Forældrene var gårdmand Anders Ottesen og hustru Marthe Hansen i Staulund. Hun havde meget gode kundskaber og opførsel [Espe Sogn, kirkebog for 1826 - 1878 side 287 opslag 193]
Ved folketællingen i 1860 boede familien i Skårup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt [side 254, billede 364.tif]:
Jens Hansen, 45. år, gift, født i Vejstrup, gårdmand og husfader
Maren Mortensen, 46. år, gift, født i Vejstrup, hans kone
Martin Jensen, 15. år, født i Skårup Sogn, deres barn
Maren Jensen, 12. år, født i Skårup Sogn, deres barn
Ane Jensen, 9. år, født i Skårup Sogn, deres barn
Johanne Jensen, 5. år, født i Skårup Sogn, deres barn
??? Johansen, 10. år, født i Skårup Sogn, plejebarn
Rasmus Hansen, 50. år, født i Vejstrup Sogn, husfaderens broder, af ham forsørges, blind
samt 3 tjenestekarle og 2 tjenestepiger.
Ved foletællingen i 1860 boede Signe Ottesen hos sin familie på Staulund:
Anders Ottesen, 32 år, gift, gårdmand, husfader
Marthe Hansen, 31 år, gift, hans kone
Pernille Hansine Ottesen, 4 år, barn
Jørgen Diderik Ottesen, 2 år, barn
Otto Diderik Knudsen, 64 år, enkemand, husfaders fader, forsørges af ham
Rasmus Pedersen, 26 år, ugift, tjenestefolk
Jørgen Pedersen, 22 år, ugift, tjenestefolk
Karen Margr. Ottesen, 25 år, ugift, tjenestefolk (husfaders søster)
Rasmine Marie Jensen, 21 år, ugift, tjenestefolk, født i Hillerslev Sogn
Niels Hansen, 67 år, gift, røgter, født i Kirkeby Sogn
De øvrige var født i Espe Sogn
Ved folketællingen i 1870 boede familien på Bjørnemose, Tved Sogn [film 4992, optællingsliste 15]:
Jens Hansen, 54. år, gift, født i Vejstrup, husfader, landbruger
Maren Mortensdatter, 55. år, gift, født i Vejstrup, husmoder
Martin Jensen, 24. år, født i Øster Åby, søn, landmand
Maren Jensen, 21. år, født i Øster Åby, datter
Ane Jensen, 18. år, født i Øster Åby, datter
Johanne Jensen, 14. år, født i Øster Åby, datter
Peder Nielsen, 37. år, ugift, født i Hesselager, avlskarl
Rasmus Hansen, 33. år, ugift, født i Gudbjerg, tjenestekarl
Hans Frederik Nielsen, 19. år, ugift, født i Skårup, tjenestekarl
Peder Tobiassen, 18. år, ugift, født i Skårup, tjenestekarl
Morten Poulsen, 17. år, ugift, født i Vejstrup, tjenestekarl
Lars Hansen, 60. år, gift, født i Egense, røgter
Karen Kirstine Hansen, 23. år, ugift, født i Vejstrup, mejerske
Maren Johansen, 27. år, ugift, født i Albjerg, brygpige
Sine Mogensen, 27. år, ugift, født i Skårupør, malkepige
Johan Lund, 23. år, ugift, født i Vejstrup, maler.
 
Ved folketællingen i 1880 boede Martin Jensen hos sin familie på Bjørnemose [film 3275, optællingsliste 15]:
Jens Hansen, 64. år, gift, født i Vejstrup, husfader, gårdejer
Maren Hansen, født Mortensen, 65. år, gift, født i Vejstrup, hans hustru
Martin Jensen, 34. år, født i Skårup Sogn, deres barn
Maren Jensen, 31. år, født i Skårup Sogn, deres barn
Ane Kirstine Jensen, 28. år, født i Skårup Sogn, deres barn
Johanne Jensen, 24. år, født i Skårup Sogn, deres barn
Karen Hansen Larsen, 21. år, ugift, født i Gudbjerg Sogn, mejeri elev
Maren Larsen, 63. år, ugift, født i Bregninge Sogn, tjenestepige
Maren Jensen, 29. år, ugift, født i Gudbjerg Sogn, tjenestefolk
Ane Marie Hansen, 23. år, ugift, født i Vejstrup Sogn, tjenestefolk
Jensine Frederikke Kirstine Larsen, 21. år, ugift, født i Svendborg, tjenestefolk
Peder Hansen Thomsen, 28. år, ugift, født i Skårup Sogn, tjenestefolk
Hans Peder Halvorsen, 28. år, ugift, født i Skårup Sogn, tjenestefolk
Hans Poul Hansen, 18. år, ugift, født i Svendborg, tjenestefolk
Christen Knudsen, 14. år, ugift, født i Svendborg, tjenestefolk
Peder Chr. Pedersen, 15. år, ugift, født i Stokkeby, Ærø, tjenestefolk
Jørgen Larsen, 53. år, ugift, født i Oure, tjenestefolk
Peder Clausen Grau, 23. år, ugift, født i Nordborg Sogn, Als, tjenestefolk
Ved folketællingen i 1880 boede Signe Ottesen hos sin broder på en gård i Espe By:
Jørgen Diderik Ottesen, 21 år, ugift, forpagter
Petronelle Hansine Ottesen, 23 år, ugift, husbestyrerinde, hans søster
Jørgen Vilhelm Pedersen, 20 år, ugift, tjenestefolk, født i Ryslinge Sogn
Mads Peder Rasmussen, 14 år, ugift, tjenestefolk, født i Hundstrup Sogn
Apolline Nielsine Rasmussen, 23 år, ugift, tjenestefolk
Kristiane Andrea Bang, 17 år, ugift, husholdningselev, født i Slesvig
Karen Sofie Hansen, 19 år, ugift, mejerielev, født i Stenstrup
De øvrige var født i Espe Sogn

Ungkarl Martin Jensen, 37 år, af Bjørnemose og pige Petronelle Hansine Ottesen, 26 år, af Staulund blev viet den 1. juni 1883. Forloverne var Peder Thomsen, gårdejer i Vester Hæsinge, brudgommens svoger, og Anders Ottesen, gårdejer i Staulund, brudens fader [Espe Sogn, kirkebog for 1879 - 1891 side 135 opslag 60]

Martin Jensen Kromann og Petronelle Hansine Ottesen's børn var:

Ved folketællingen i 1890 boede familien på Bjørnemose [film 8539, optællingsliste 15]:
Jens Hansen, 74. år, gift, født i Vejstrup, husfader, ejer af Bjørnemose
Maren Mortensdatter, 75. år, gift, født i Vejstrup, husmoder
Martin Jensen, 45. år, født i Skårup, husfader, forpagter
Sine Ottesen, 34. år, gift, født i Espe, husmoder
Jens Otto Jensen Kromand, 5. år, født i Tved Sogn
Martha Jensen Kromann, 3. år, født i Tved Sogn
Pigebarn, endnu uden navn, under 1 år, født den 6/1 1890, født i Tved Sogn
Marius Peder Hansen, 30. år, ugift, født i Bregninge, tjenestekarl
Hans Jensen, 23. år, ugift, født i Sct. Nikolaj Sogn, Svendborg, tjenestekarl
Emanuel Hansen, 21. år, ugift, født i Sørup, tjenestekarl
Thommas Hagedorn, 17. år, ugift, født i Fjelstrup, Slesvig, tjenestekarl
Hans Kristoffersen, 15. år, ugift, født i Tved Sogn, tjenestedreng
Niels Peder Rasmussen, 62. år, gift, født i Vigerslev, Odense Amt, fodermester
Maren Larsdatter, 73. år, ugift, født i Bregninge, tjenestepige
Kristine Jensen, 20. år, ugift, født i Vester Åby, tjenestepige
Sofie Pedersen, 25. år, ugift, født i Espe, tjenestepige
Karoline Rasmussen, 21. år, ugift, født i Skårup, tjenestepige
Hanne Larsen, 25. år, ugift, født i Lakkendrup, tjenestepige
Ane Marie Elisabeth Jespersen, 22. år, ugift, født i Gudbjerg,husholdningselev

Ved folketællingen i 1906 boede familien på matrikel 1a-a i Enklaven, Tved Sogn:
Martin Jensen, født den 6/6-1845, gift, husfader, gårdejer
Hansine Petronelle Ottesen, født den 10/11-1856, gift, husmoder
Maren Jensen Kromann, født den 6/3-1890, datter
Maren Larsdatter, født den 30/5-1816, ugift, slægtning
Gunhilda Rasmine Hansen, født den 8/9-1861, ugift, lærerinde
Anne Marie Nielsen, født den 5/7-1881, ugift, tjenestetyende
Rasmine Larsen, født den 22/11-1875, ugift, tjenestetyende
Anne Sofie Olsen, født den 17/11-1879, ugift, tjenestetyende
Anne Marie Rasmussen, født den 22/9-1884, ugift, tjenestetyende
Hans Christian Jensen, født den 29/4-1875, ugift, tjenestetyende
Søren Pedersen, født den 16/5-1879, ugift, tjenestetyende
Kristoffer Jensen Hansen, født den 23/9-1885, ugift, tjenestetyende
Jens Larsen, født den 17/6-1865, ugift,tjenestetyende
Henrik Lejreborg??, født den 9/7-1891, ugift, tjenestetyende
Laurits Peter Hansen, født den 17/10-1876, ugift, tjenestetyende

Ved folketællingen i 1911 boede familien på Bjørnemose, matrikel 1a, Tved Mark:
Martin Jensen Kromann, født den 06-06-1845, gift, husfader, landbruger, født i Skårup Sogn
Petrunelle Hansine Ottesen, født den 10-11-1856, gift, husmoder, født i Espe Sogn
Jens Otte Jensen Kromann, født den 13-03-1884, ugift, søn, gårdbestyrer, født i Tved Sogn
Marta Jensen Kromann, født den 29-01-1887, ugift, datter, medhjælperske, født i Tved Sogn
Marie Petra Andersen, født den 1-03-1883, ugift, tyende, tjenestepige, født i Frørup Sogn
Magrete Sebitz, født den 20-02-1888, ugift, tyende, tjenestepige, født i Søllinge Sogn
Nielsine Sebitz, født den 11-01-1894, ugift, tyende, tjenestepige, født i Søllinge Sogn
Arnol Johannes Knudsen Andersen, født den 19-08-1886, ugift, tyende, tjenestekarl, født i Skårup Sogn
Mogens Peter Johan Hansen, født den 27-10-1888, ugift, tyende, tjenestekarl, født i Skårup Sogn
Jens Dyreborg, født den 25-11-1895, ugift, tyende, tjenestekarl, født på Thorø
Ejner Villiam Nielsen, født den 7-08-1893, ugift, tyende, tjenestekarl, født i Svendborg
Viktor Haral Cederstrøm, født den 27-08-1893, ugift, tyende, fodermester, født i Sørup
Lauritz Peter Hansen, født den 17-10-1875, ugift, tyende, fodermester, født i Sønder Højrup


Niels Pedersen's Beretning:

Martin havde om sommeren hovedsagelig arbejde i haven. Han var med sit arbejde meget pertentlig og akkurat, så der tåltes ikke den mindste uorden, langt mindre griseri. Jeg husker min far sagde om ham: "Martins ordenssans er i den grad fremtrædende, at han må være født med en kost i den ene hånd og et stykke sæbe i den anden." Nå, denne bedømmelse var vel overdreven, men noget kunne den være symbol på for hos svoger.

Martin blev trolovet med Signe Ottesen fra Staulund, der tidligere havde været elev på Bjørnemose, og de holdt bryllup den 1ste juni 1883. Martin og Signe blev ved deres bryllup overdraget Bjørnemose. De fik under deres ægteskab 3 børn, nemlig

Jeg begyndte med at fortælle, at Jens Hansen, Martin Jensen's far, var født i et jordløst hus i Vejstrup by. Jeg burde have føjet til, hvor der dreves lidt krohold, som navnlig moderen passede. Deraf kom det, at både Jens Hansens far som han selv fik tilnavnet Kromann, der videre i daglig tale gik i arv. Men familien tog først dette tilnavn op, da Martin Jensens og Signes første barn skulle døbes. Den lille søn kom derfor til slet og ret at blive døbt med navnet Otto Kromann, som også døtrene Martha og Maren fik samme efternavn.

Det er iøvrigt ikke hermed hensigten at give en nøjere karakteristik af hver enkelt i de yngre slægter, men med velberådet hu må jeg antyde, at et besøg på Bjørnemose under Martins og Signes residentskab var altid som førhen en oplevelse af værdi. Martin havde været på landboskole hos den landskendte forstander Jørgen la Cour i Lyngby, fra hvilke han havde tilegnet sig gode og nyttige minder, som det altid var ham en glæde ved fortælling for os at opfriske. Vi blev altid modtaget med et oprigtigt velkommen, og man kunne ikke andet end lægge mærke til den orden og proberthed øjet mødte overalt. Navnlig i haven, hvor gange og blomsterbede altid var i skønneste orden.

Og kom man så indenfor, hvor husfruen residerede, var der ligeledes skik på sagerne, og hun forstod på god måde at lede samtalen hen på åndelige som materielle spørgsmål, hvad der var fremme i tiden. Hun var tillige meget omsorgsfuld til at pleje og passe sine svigerforældre, der blev 86 og 87 år gamle.

Martin Jensen's virke strakte sig også ud over hjemmets enemærker. Han var således medlem af Tved sogneråd i 2 valgperioder (12 år), deraf dets formand i de 9 år.

Efter Martin's og Signe's død arvede Otto Kromann Bjørnemose med behørig og passende udbetaling til sine 2 søstre, hvoraf den ene Martha allerede var gift med ingeniør Johannes Larsen fra København. De blev gift den 24. maj 1918 og han har siden overtaget en meget ansvarsfuld direktørstilling på en stor fabrik i Fredericia, hvor der virkes med 3 a 400 arbejdere dagligt. Deres 2 drenge hedder Jørgen og Johannes Henning.

Den anden søster Maren er ugift. Hun har forpagtet den ene fløj af hovedbygningen på sit barndomshjem, hvor hun i ferietiden har et meget respektabelt, ja stilfuldt sommerpensionat for velsituerede gæster, der tillige søger deres nødvendige rekreation. Idel taknemmelighed foruden sit honorar modtager hun stadig af sine gæster.

Otto Kromann, der nu (1935) er ejer af Bjørnemose, blev gift med Marie i daglig tale kaldet Missen Skræp fra Albjerg den 22. april 1920. Deres bedste rigdom er 4 sunde og livlige børn, hvis navne er efter alder er følgende: Signe Johanne, Marthe, Marie, Elisabeth og Jens. Alle med efternavnet Kromann. Endnu er Bjørnemose et kært og hjemligt sted at komme på besøg som i gamle dage, skønt det nu er den fjerde generation, der er på trapperne.


Livet på Bjørnemose i år 1918
beskrevet af en besøgende hos familien Trock

Jo! Der er dejligt på Bjørnemose. Det må enhver indrømme, som kun har opholdt sig der et par dage. Men hvem tilhører dog dette smukke sted?

Ja, længe har man ikke opholdt sig inden for gårdens mure, før det går op for een, at endnu en familie residerer der. Og uden deres bekendtskab går man glip af en af besøgets bedste oplevelser. Men forresten er det en umulighed at lade være med at opdage dem. Der går ikke mange timer på dagen, hvor man ikke hører Otto, Martha og Maren nævnt og Hr. og Fru Kromann. Foretagende og virksomhed følges og drøftes altid med stor interesse.

Snart går vi da også ud og ind hos dem, ganske som vi var hjemme, og det er da også en ualmindelig familie, som der altid er noget at se hos og noget at snakke om med.

"Gamle" Kromann kommer man først i lag med. Oftest møder man hans tætte lidt duknakkede skikkelse i haven, altid i ivrig aktivitet med et eller andet arbejde: Luge, grave eller samle frugt. Livligt, næsten iltert, tager han fat, og dog har han altid en fornøjet, interesseret bemærkning til den, der kommer forbi. Helst skal man følge med ham ind til Gårdens største seværdighed, Museet, og forresten skal han selv nok sørge for at det sker. En udmærket samling af danske fugle, som han selv har præpareret og udstoppet, fylder værelset. Han er i sit es, når han med sit grå karsede hoved på siden, piben hængende i mundvigen nedover det store fipskæg, ser på et af de smukt arrangerede dyr med sine spillende øjne, og på syngende fynsk fortæller han om dets historie. Det bliver en hel time i naturhistorie, for han kender sine sager til bunds, og man er en hel del klogere, når man forlader samlingen, og kommer ind i den rummelige dagligstue, der hygges af fulde mahognimøbler, pillespejle (højt spejl, ofte med konsol, anbragt ved en vinduespille) og hjemmegjorte vævede, udskårne eller brændte sager.

Der sidder fru Kromann i sin rullestol ved vinduet med telefonen ved sin side, gadespejlet uden for ruden og vindueskarmen fyldt med et udvalg af årstidens kønneste blomster. Ingen ser på hende, at hun i mange år har været lam i benene, og har måttet lade sig bære og køre af andre, for altid har hun et venligt nik og et varmt smil til een. Stille og klogt giver hun sine råd og anvisninger til husets daglige gang, og alle ser op til hende og viser hende ærbødighed. En gang i mellem begynder det sølvhvide hoved at nikke så småt, brillerne glider ned på næsetippen, og øjnene lukker sig til en lille blund. Et øjeblik efter er hun lige listig og med.

Når en liflig duft af pandekager stiger op i gården, skal man holde sig til i Kromanns Køkken. Middagssolen falder ind i det store luftige rum mellem røde pelargonier i vinduet og danner brede lysstriber på køkkenbordets hvidskurede plade, hvorved fru Kromanns vogn står, på det gule murstensgulv, den grønne bornholmer, tallerkenrækkens blanke porcelænsgeledder, på skabene og komfuret, der har plads længst inde under en muret bue, kantet med et rosenblomstret gardin.

Sigrid står med en hvid spids hætte over sit sorte hår og med varme glødende kinder bøjet over panden. Den herlige spise sprutter og braser, mens hun vender og ryster den. Nu løfter hun panden, så flammerne slår op, og ringene rasler. Pandekagen er færdig og serveres varm og dampende med en stor bunke puddersukker. Åh! hvor det smager at fortære den siddende på køkkenbordet, mens man får sig en passiar med det samme.

Det er en typisk dansk bondeæt, Kromann, og stolte er de derfor af deres oprindelse og deres mål. Med rette! for vanskeligt finder man deres lige. Naturlige, friske og hjertelige er de i deres optræden, kundskabsrige i deres viden, dygtige og energiske til deres arbejde. Kom hjem med en sjælden blomst eller frugt, og spørg om dens navn! Otto ved besked. Er du uklar med hensyn til et spørgsmål i naturhistorie og geografi? Martha kan nok hjælpe dig. Vil du have hjælp til et arbejde i hus eller gård? Maren kan du sikkert få det hos. De sidder ikke på stads eller føler sig fornemme. Nej, deres gerning bliver gjort til gavns, og de udretter noget. Altid er de beskæftiget med et eller andet, altid er der noget at se til. Otto passer Gården. Hvor der arbejdes, pløjes, høstes eller tærskes, ser man hans høje skikkelse i hvidt lærredstøj, og hans skarpe blik i det magre ansigt med de store træk følger alt nøje. Der kommer han og en karl slæbende med en tung byrde: Et stort lagen indeholdende en hvid masse, der lejres i solen til tørring på et sengelad (stillads, hvorover sengeklæder kan lægges til soling og bankning). Det er kartoffelmel, hjemmelavet og dog fint og rent som fra den bedste fabrik.

De unge piger støber lys. Alle har vi den foregående aften været med til at sno bløde bomuldstråde til væger og deltaget i familiens hyggelige aftenkaffebord med syltetøjsbrød og hjemmebagte kager. Nu sidder Martha på en malkestol i bryggerset, bøjet over en stor gryde smeltet talg, mens Maren kommer slæbende med kogende vand for at holde den flydende. Midt på gulvet står et umalet brunt "lysebord" med en rund drejelig skive, hvorunder der på små kroge hænger brikker med de vævede tander (væger). Langsomt drejer bordet sig rundt, en efter en dypper Martha vægerne i gryden, dryppende løfter hun dem op igen, og for hver gang bliver de større og tykkere. Lyset falder ind over hendes bøjede skikkelse, på hendes glatte, rødbrune hår, der er ordnet i en morsom stram frisure med et sort fløjlsbånd over issen, skilning lige i midten fra pande til nakke og store rokketotter ved ørene, og lyser på hendes karakteristiske ansigt med den fint fregnede næse og den faste mund.

Martha er en gæv kvinde, noget hvas og dirigerende sin yngre søster. Maren må stå tidligt op søndag morgen og gøre i stand, fordi hun er to år yngre, og derfor behøver hun 2 år mindre søvn. Men dygtig er hun, Martha og hun har en heldig hånd til, hvad hun tager fat på. Man tænker på visen: "Fru Martha sad på Karise Gård", når man ser på hende. For det egner hun sig til: At styre en gård efter alle kunstens regler og få noget ud deraf. Maren er mere blød og fornøjet, mere barnlig og ligefrem, med sin buttede skikkelse, og sit åbne glade ansigt. Hver dag ved firetiden lyder hendes høje "Put! Put! Put! Kom så Putterne!" over gården. Hun kommer med kurven fyldt med majs og byg, og så flokkes kalkuner, høns og ænder om hende. Fra alle sider kommer de benende som trukket af usynlige tråde. Der er en klukken og en kaglen, en masen og en puffen, så ællinger og kyllinger er ved at blive trådt ned, og af hendes hjælpende hånd må de reddes hen i en krog, hvor de i fred kan hugge i sig af den dampende klidgrød, mens næsvise røvere strengt holdes borte fra de små grådige klynkende slughalse.

For der er meget at se hos Kromanns! Og de bliver aldrig kede af vort besøg. Der er den lille spisestue ved siden af køkkenet helt i bondestil med spraglede røde og grønne møbler og en mængde snurrigt glaseret stentøj. Der er havestuen, en hel vinterhave med alle sine grønne planter, eller gæsteværelset, hvor den brede himmelseng står opredt med stivede omhæng. En rigtig stjernehimmel er der over med forgyldte stjerner på blå bund, og et tegnet kort på natbordet ved siden af til vejledning.

Der spøger det! Der er død fire koner i den seng, siger Maren gysende, og Martha viser, hvordan tårnurets penduler banker på væggen uden for.

Og der er frugtloftets mægtige stabler af æbler: Gravenstener, flaskeæbler, pigeoner ordnet hver for sig i høje dynger. 1200 pund fra et træ! Det præsteres kun på Bjørnemose. Nødder, så mange at man kan skovle dem op. Og lommerne fyldes så de rasler og strutter af frugternes vægt.

Dagen går hurtigt - alt for hurtigt desværre - for en feriegæst.

Snart kommer afskedens time - og man forlader Bjørnemose med sorg over at skulle skilles fra gode venner, men glæde over mange værdifulde minder, og beriget ved bekendtskab med hjertevarme, fornøjede og forstandige mennesker

Hoelck

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 17-Oct-2015