Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Kristensen Marie Pedersen . .
1832 - 1927 1842 - 1899 . .
Hans Kristensen Maren Kirstine Kaj
Født: 11. november 1867 Født: 17. februar 1871 i Ølsemagle
. .
Gift: 1. oktober 1891
Børn: Helge Kristensen; Margrethe Kristensen

Niels Pedersen's Beretning:

HANS var altså kun 3/4 år gammel, da familien flyttede til Bleggården, så hvis han siger, han han kan huske det, tror vi det ikke. Derimod ved vi, at han ligesom broderen VILHELM blev en ivrig skytte og gymnast. Og da han kom til at tjene hos danske i Sønderjylland, blev han lærer for de unge derovre i svensk gymnastik. Det kunne tyskerne ikke lide. Han blev kort og godt udvist, men mødte og fik audiens hos landråden i Haderslev, for hvem han forklarede med megen præcision at det ikke var dansk, men svensk gymnastik han lærte fra sig,og han motiverede sin stilling så godt, at udvisningsordren blev taget tilbage. Det var jo kun den "uskyldige svenske gymnastik han bedrev", og han fik lov at blive. Denne tildragelse tør måske pege i retning af Påskeslægten med at være "lun". Havde han ikke forstået på lun måde at skelne den store forskel, der er på svensk og dansk gymnastik, så havde han sikkert måttet herut. I 30-års alderen blev han gift med MAREN KIRSTINE KAJ. Hun var født på Sjælland i Ølsemagle den 17. februar 1871. Deres bryllup holdtes den 1. oktober 1891 og samtidig overtog de Bleggården i eje. Efter århundredets slutning blev tiden lidt lysere i økonomisk henseende, hvad der også gav sig til kende for HANS og MAREN. Den ene ny længe rejste sig efter den anden. Først ko- og hestestald, så svinehus og til sidst nyt stuehus. Markerne blev yderligere forbedret, især med vandafledning, der havde været vanskelig at udføre i en større del af den lave jord. Under alt dette ekstraarbejde i hjemmet har HANS KRISTENSEN og MAREN ikke glemt at se ud over egne vinduer. Længe var han formand for skytte- og gymnastikforeningen og friskolekredsen samt ligeledes formand for Vejstrup Valgmenighedsråd, medens MAREN gjorde sin stille gerning i hjemmet, ikke mindst med pleje af RASMUS KRISTENSEN, der blev nær ved 95 år. Deres gennem årene mange elever glemmer ikke at sige dem begge tak. Deres børneflok er ikke stor, kun 2 nemlig HELGE og MARGRETHE, der henholdsvis blev født den 2. september 1898 og den 12. oktober 1903. For 4 år siden byggede HANS og MAREN en villa til egen bolig. HELGE blev gift med ASTRID RAVN fra Jylland og overtog samtidig hjemmet i forpagtning, så der nu er 2 gode steder for venner at besøge.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 19 nov 2006