Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Mikkel Hansen Lund Mette Johanne Nissen Morten Rasmussen Karen Hansdatter
1821 - ? 1818 - ? 1823- 1896 1828 - 1902
Hans Mikkelsen Lund Marie Mortensen
Født: 4. juni 1852 i Binderup, Sønder Bjert Sogn, Vejle Amt Født: 19. marts 1856 i Vejstrup
Død: 28. maj 1914 i Øster Åby Død: 14. februar 195 1i Ribe
Gift: 1. oktober 1884 i Vejstrup Valgmenigheds Kirke
Børn: Johannes Lund †, Margrete Lund og Torvald Lund

 

Hans Mikkelsen Lund blev født den 4. juni 1856 og døbt den 1. juni 1852. Forældrene var indsidder og arbejdsmand Mikkel Hansen Lund og hustru Mette Johanne Nissen. Der var tre faddere [Sønder Bjert Sogn, kirkebog for 1821 - 1855 side 283 opslag 147] Marie Mortensen blev født den 19. marts 1856, og hun blev døbt i Vejstrup Kirke den 24. marts 1856. Forældrene var Morten Rasmussen, gårdbestyrer på Vejstrup Mark og hustru Karen Hansdatter, 27 år. Fadderne var Maren Hansen, sognefogedkone på Oure Mark, Maren Nielsdatter, gårdmandskone på Vejstrup Mark, Christen Hansen, gårdmand på Vejstrup Mark, Peder Rasmussen, gårdmand på Oure Mark, Niels Madsen, indsidder i Vejstrup [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 5 film 2/8 side 47].
I 1860 boede Hans Lund hos sin familie i Binderup, Sønder Bjert (slesvigsk), Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt:
Mikkel Hansen Lund, 39 år, husfader, daglejer, født i Vejstrup Sogn, Vejle Amt
Mette Johanne, født Nissen 42 år, hans kone, født i Sønder Bjert Sogn
og børnene Hans Mikkelsen Lund, 8 år, Sophie Magdalene Lund, 4 år, og Peter Hansen Lund, 1 år
Ved folketællingen i 1860 boede familien på Vejstrupgård i Vejstrup By [film 1701 side 236, fil 622.tif]:
Morten Rasmussen, 37 år, husfar, gårdmand
Karen Hansen, 32 år, hans kone
og børnene Hans Peter , 9 år, Anne, 7 år, Marie, 4 år, og Rasmus Johannes, 2 år
samt to tjenestekarle og to tjenestepiger
Hans Christensen, 80 år, gift, husmoderens far, der af husfaderen forsørges
Anne Nielsdatter, 79 år, gift, husmoderens mor, der af husfaderen forsørges.
- Ved folketællingen i 1870 boede familien på en gård i Vejstrup [film 4856 side 688]:
Morten Rasmussen, 46 år, sognerådsmedlem, husfader og jordbruger
Karen Hansen, 41 år, husmoder, husholderske
og børnene Hans Peter, 18 år, ugift, medhjælp, Anna, 16 år, medhjælp, Marie, 13 år, Rasmus Johannes,11 år, Martha, 9 år, Niels, 4 år, Dagmar , 1 år
Anne Nielsen, 87 år, enke, svigermor
samt en tjenestekarl og en tjenestepige.
I 1880 boede Hans Lund til leje i et hus i Øster Åby. Han var 27 år, ugift, friskolelærer, og han var tilflyttet i 1878. -

Ungkarl, friskolelærer på Åby Mark, Hans Mikkelsen Lund, 32 år, og pige Marie Mortensen af Vejstrup Kohave, 28 år, blev viet den 1. oktober 1884 i Frikirken af Rasmus Pedersen. Forloverne var gårdmændene Peder Nielsen Lindegaard, Vejstrup, og Anders Hansen, Helleskov i Skårup Sogn [Vejstrup Sogn, kirkebog for 1858 - 1889 side 136 opslag 103]

Deres børn var:

Den 1. februar 1890 boede Hans Mikkelsen Lund, 37 år, Marie Mortensen, 33 år, og Johannes Lund, 4 år, Margrethe Lund, 1 år, i Friskolen, Nyborgvej 501, Skårup.

I 1901 boede Hans Mikkelsen Lund, Marie Mortensen, Margrete Lund og Torvald Lund i Friskolen

I 1906 boede Hans Lund, Marie Lund og Margrete Lund samt en lærerinde i Åby

I 1911 boede Hans Lund, husfar og friskolelærer, Marie Mortensen, husmor, Margrete Lund, lærerinde, og Torvald Lund, seminarieelev, i Friskolen.

Hans Mikkelsen Lund, 61 år, døde den 28. maj 1914 og han blev begravet den 4. juni 1914 i Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård. Han var friskolelærer og gift med Marie Mortensen [Skårup Sogn, kirkebog for 1914 - 1920 side 153 opslag 146]

Marie Lund, født Mortensen, 94 år, døde den 14. februar 1951 i Bispegade 5, Ribe og hun blev begravet den 18. februar 1951 i Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård [Vejstrup Sogn, kirkebog for 1947 - 1955 side 164 opslag 155]


Povl Hansen, Højskoleforstander i Vallekilde skrev om Hans Lund:
Povl Hansen skulle med morgendamperen fra Nyborg til Korsør. Der var en mængde unge mænd om bord på skibet. En talrig flok udmærkede sig ved en meget fræk og støjende optræden. Af deres tale lærte jeg hurtigt, at det var rekrutter, der var indkaldt til København. I modsætning til denne store flok stod der mindre flokke rundt omkring og talte sammen på anden og mere sømmelig vis. Ved at høre mig for erfarede jeg, at det var unge mænd, der agtede sig på højskole. Den store m odsætning mellem dem og hin førstnævnte flok slog mig uvilkårligt. En del af de sidste skulle til Vallekilde, og dem sluttede jeg mig til. En af dem stod lidt afsides og sang med smuk sangstemme en kendt fædrelandssang. Ham kom jeg i lagt med, og vi blev straks gode venner. Hans navn var Hans Lund. Han havde i nogen tid været hjælpelærer hos friskolelæreren i Højby, Klaus Berntsen under dennes rigsdagsvirksomhed. Han havde en vinter tidligere været elev hos Trier, nu skulle han igen til Vallekilde som gymnastiklærer den kommende vinter. Det bekendtskab, som indlededes her på damperens dæk hin grå, stormfulde novembermorgen, udvikledes i vinterens løb til et venskab, der varede livet ud, selvom vi på grund af afstanden mellem vore virkepladser kun sjældnere traf sammen. Kilde: Povl Hansen: Mine minders bog. Side 206 (1926).

Vallekilde Højskole, oprettet i 1865, lå dengang i Vallekilde Sogn, nu Odsherred Kommune i det nordvestlige Sjælland.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 31-Jul-2018