Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Hansen Anne Hansdatter Hans Christensen Anne Nielsdatter
1783 - 1862 1795 - 1885 1781 - 1868 1782 - 1875
Morten Rasmussen Karen Hansdatter
Født: 13. december 1823 i Oure Født: 28. november 1828 i Vejstrup
Død: 7. oktober 1896 i Kohavegården Død: 4. februar 1902 i Kohavegården
Gift: 5. juli 1850 i Vejstrup Kirke
Børn: Hans Peder Mortensen, Ane Mortensen, Marie Mortensen, Johannes Mortensen, Martha Mortensen, Niels Mortensen, Dagmar Mortensen.

Torvald Lund's fortælling

Morten Rasmussen blev født i Oure den 13. december 1823, hjemmedøbt den 14. december 1823, og døbt den 25. januar 1824. Forældrene var Rasmus Hansen, gårdmand på Oure Mark, og hustru Anne Hansdatter. Fadderne var Anne Larsdatter, tjenestepige på Oure Mark, Ole Kongstad, gårdmand, Peder Nielsen, skovfoged, Jens Pedersen, boelsmand og Karen Sørensdatter på Oure Mark [Oure Sogn, kirkebog for 1814 - 1835 side 25 opslag 14]. Karen Hansdatter blev født den 28. november 1828 og døbt i Vejstrup Kirke den 4. januar 1829. Forældrene var gårdmand i Vejstrup Hans Christensen og hustru Anne Nielsdatter. Fadderne var Maren Christensdatter, Hans Nielsen den ældre, gårdmand Jens Nielsen, gårdmand, Ole Bødker, Apolone Madsdatter (gift med Rasmus Rasmussen), gårdmandskone, alle i Vejstrup [Vejstrup Sogn, side 72 opslag 37].

Ved folketællingen i 1834 boede Morten Rasmussen hos sine forældre på en gård på Oure Mark, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Rasmus Hansen, 52 år, gift, gårdmand
Anne Hansdatter, 40 år, gift, hans kone
og børnene Hans, 18 år, Anne, 16 år, Peder, 13 år, Morten Rasmussen, 11 år,
samt Jørgen Andersen, 25 år, ugift, tjenestekarl

Ved folketællingen i 1834 boede Karen Hansdatter hos sine forældre på Kohavegården blandt Vejstrups Udflyttere:
Hans Christensen, 54. år, gift sognefoged og ejer af gården
Anne Nielsdatter, 52. år, gift, hans kone
og børnene Christen, 23. år, ugift, Johanne Margrete, 20. år, ugift,
Niels, 17. år, Maren, 14. år, Hans, 12. år, Karen Hansdatter, 6. år,
samt en tjenestekarl, en væver og en væversvend.
Ved folketællingen i 1840 boede Morten Rasmussen hos sine forældre på en gård i Oure By:
Rasmus Hansen, 58 år, gift, gårdmand
Anne Hansdatter, 45 år, gift, hans kone
og børnene Hans, 23 år, ugift, Anne, 21 år, ugift, Peder, 19 år, ugift,
Morten Rasmussen, 16 år, deres barn
Ved folketællingen i 1840 boede Karen Hansdatter hos sine forældre på Vejstrup Mark:
Hans Christensen, 60. år, gift, gårdmand, sognefoged
Anne Nielsdatter, 59. år, gift, hans kone
og børnene Johanne Margrete, 26. år, ugift, Niels, 23. år, ugift, Maren, 20. år, ugift,
Hans, 18. år, Karen Hansdatter, 12. år,
Peder Nielsen, 17. år, ugift, plejebarn (Peder Roskilde)
Niels Poulsen, 26. år, ugift, tjenestekarl
Lisbeth Andersdatter, 20. år, ugift, almisselem.
Morten Rasmussen blev konfirmeret i Vejstrup Kirke den 22. april 1838. Han var udmærket god i kundskaber og ligeledes i opførsel [Oure Sogn, kirkebog for 1835 - 1851 side 140 opslag 57]. Karen Hansdatter blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken, den 23. april 1843 i Oure Kirke. Hendes karakterer var udmærket godt i kundskab og opførsel [Vejstrup Sogn, kirkjebog for 1838 - 1858 side 75 opslag 69].
Ved folketællingen i 1845 boede Morten Rasmussen hos sine forældre på en gård i Albjerg By, Oure Sogn:
Rasmus Hansen, 63 år, gift, gårdbruger, født i Hårby
Ane Hansdatter, 50 år, gift, hans kone, født i Hårby
og børnene Hans, 29 år, ugift, Peder, 24 år, ugift,
Morten Rasmussen, 22 år, ugift, deres barn
samt en tjenestepige, 18 år, ugift.
Ved folketælligen i 1845 boede Karen Hansdatter hos sine forældre på Vejstrup Mark.
Hans Christensen, 65. år, gift, gårdejer og sognefoged, født her i sognet
Anne Nielsdatter, 64. år, gift, hans kone, født her i sognet
og børnene Hans, 23. år, Karen Hansdatter, 17. år,
Hans Peter Nielsen, 22. år, ugift, plejesøn, født i Roskilde (Peter Roskilde)
samt en tjenestekarl, og en tjenestepige.
Ved folketællingen den 1. februar 1850 boede Morten Rasmussen hos sine forældre på Oure Mark:
Rasmus Hansen, 68 år, født i Hårby Sogn, gårdbruger
Anne Hansdatter, 55 år, født i Hårby Sogn, hans hustru
og børnene Hans, 34 år, ugift, og Morten Rasmussen, 27 år, ugift,
Jørgen Larsen, 7 år, ugift, født i Oure Sogn, plejebarn i barns sted
og en tjenestepige.
Ved folketællingen den 1. februar 1850 boede Karen Hansdatter hos sine forældre i Vejstrup Sogn:
Hans Christensen, 70 år, gårdmand, husfader
Anne Nielsdatter, 69 år, hans kone
og børnene Hans, 28 år, ugift, Karen Hansen, 22 år, ugift,
Hans Peter Nielsen, 27 år, ugift, født i Roskilde, indkaldt til krigstjeneste (Peter Roskilde)
og to tjenestekarle og en tjenestepige.

Morten Rasmussen, 26 år gammel, ungkarl og (tjenende) hos gårdmand Hans Christensen på Vejstrup Mark og Karen Hansdatter, 21 år gammel, gårdmand Hans Christensen's datter på Vejstrup Mark blev gift den 5. juli 1850 i Vejstrup Kirke. Forloverne var Niels Hansen, gårdmand og Peder Nielsen, gårdmand i Brudager [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 5 film 3/8 side 96].

Deres børn var:

Ved folketællingen i 1860 boede familien på Vejstrupgård i Vejstrup By [film 1701 side 236, fil 622.tif]:
Morten Rasmussen, 37 år, husfar, gårdmand
Karen Hansen, 32 år, hans kone
og børnene Hans Peter , 9 år, Anne, 7 år, Marie, 4 år, og Rasmus Johannes, 2 år
samt to tjenestekarle og to tjenestepiger
Hans Christensen, 80 år, og Anne Nielsdatter, 79 år, gift, husmorens forældre, der af husfaderen forsørges.

Ved folketællingen i 1870 boede familien på en gård i Vejstrup [film 4856 side 688]:
Morten Rasmussen, 46 år, sognerådsmedlem, husfader og jordbruger
Karen Hansen, 41 år, husmoder, husholderske
og børnene Hans Peter, 18 år, ugift, medhjælp, Anna, 16 år, medhjælp, Marie, 13 år, Rasmus Johannes,11 år, Martha, 9 år, Niels, 4 år, Dagmar, 1 år
Anne Nielsen, 87 år, enke, svigermor
samt en tjenestekarl og en tjenestepige.

Ved folketællingen i 1880 boede familien i Vejstrup By:
Morten Rasmusen, 56 år, husfader, gårdejer
Karen Hansdatter
, 51 år, hans kone
og børnene Hans Peder, 28 år, ugift, Rasmus Johanes, 21 år, ugift, Martha, 19 år, ugift, Niels, 14 år, Dagmar, 11 år
samt to tjenestekarle og en tjenestepige.

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Vejstrup:
Morten Rasmussen Kohave, 66 år, husfader, gårdmand
Karen Hansdatter, 61 år, husmoder
og børnene Peter, 38 år, ugift, forpagter, og Martha, 28 år, ugift
samt to tjenestekarle og to tjenestepiger.

Morten Rasmussen, 72 år, døde den 7. oktober 1896 på Kohavegården, Vejstrup Mark, og han blev begravet den 12. oktober 1896 i Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård af valgmenighedspræst Pedersen. Han var gårdejer af Kohavegården. [Vejstrup Sogn, kirkebog for 1892 - 1912 side 131 opslag 101]. 

I 1901 boede Karen Hansen på Kohavegården i Vejstrup:
Karen Hansen, enke,
Dagmar Nielsen, husmoder,
Oluf Nielsen, husfader, landbruger, gårdejer, født den 23. juli 1866 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Peter Nielsen, barn, født den 18. december 1895 i Vejstrup Sogn
og to tjenestekarl og to tjenestepiger.

Karen Hansdatter, 73 år, døde den 4. februar 1902 på Kohavegården, Vejstrup Sogn, og hun blev begravet den 11. februar 1902 på Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård af valgmenighedspræst Pedersen. Hun var aftægtskone på Kohavegården [Vejstrup Sogn, kirkebog for 1892 - 1912 side 149 opslag 119]. 


Niels Pedersen's Beretning:

Endelig meldte askepotten Karen Hansdatter sig som nr. 6 af Hans Christensen og Anne Nielsdatter's børn. Hun blev den, der kom til at pleje sine forældre på deres gamle dage. Hun blev gift med Morten Rasmussen, der var født på Grønnemosegård i Oure sogn. De byggede gården helt om, som den endnu ligger med den prægtige og frugtbare have i baggrunden. Rigdommen blev dog størst med børneflokken, der blev 7 i tal nemlig: Peder, Ane, Marie, Johannes, Martha, Niels og Dagmar. De 5 er endnu levende. Kun de 2 ældste er døde. Der i dette gamle stamhjem, der gemmer så mange kære minder, har der altid for slægten været godt at komme.

Også siden Dagmar - den yngste - blev gift med Oluf Nielsen fra Sjælland. De følger gammel tradition og byder en velkommen både med mund og hjerte, hvorfor de fortjener oprigtig tak. Desværre døde deres eneste søn Peder som barn, hvad der voldte dem stor og dyb sorg og indtil denne dag ikke ringere savn.


Jørgen Larsen blev født den 30. juli 1843, hjemmedøbt den 31. juli 1843 og døbt den 24. september 1843. Moderen var Ane Rasmusdatter, Oure Sogn. Den udelagte barnefader var Lars Jørgensen, Oure By. Fadderne var gårdmand Jørgen Hansen's datter Marie, gårdmand Hans Hjeriksen's hustru Marie, gårdmand Anders Nielsens kone og skovfoged Niels Nielsen og Niels Kongstad [Oure Sogn, bog 5 side 26].

Ved folketællingen i 1845 boede Jørgen Larsen hos sine forældre i Lindeskov, Ellested Sogn, Vindinge Herred:
Lars Jørgensen, 32 år, gift, gårdmand, født i Oure Sogn
Anne Rasmusdatter, 27 år, gift, hans Kone, født i Oure Sogn
Jørgen Larsen, 2 år, deres søn, født i Oure Sogn
samt tre tjenestefolk
Hans Hansen, 72 år, gift, indsidder og aftægtsmand, født i Ellested Sogn
Maren Hansdatter, 72 år, gift, hans Kone, født i Ellested Sogn

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 27-Oct-2018