Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Mads Knudsen Marie Cathrine Rasmusdatter Gunder Jensen Bodil Jesdatter
1765 - ? 1771 - ? 1790 - ? 1795 - ?
Andreas Knudsen Sophie Mathine Jensen
Født: 23. juli 1804 i Svendborg Født: 8. august 1825 i Trinitatis Kirke, København
Død: 15. oktober 1890 i Vejstrup Død: 17. februar 1862 i København
Gift: 30. april 1853 i Frederiksberg Kirke
Barn: Gunhild Marie Malvina Knudsen.

Andreas Knudsen var tidligere gift med Christine Lindegaard og Cecillie Marie Olsen

Andreas Knudsen blev født den 23. juli 1804, og han blev døbt i Kirken den 19. august 1804. Forældrene var snedker Mads Knudsen og kone Marie Cathrine Rasmusdatter. Fadderne var smed Morten Petersens kone, Anders Pedersens kone, urmager Højgård eller Hofgård, P. Børgesen, hr. apoteker Laccopidan og Svend Hansen [Vor Frue Sogn, Svendborg, sogn 169 bog 3 film 1/3 side 52]. Sophie Mathine Jensen blev født den 8. august 1828 og døbt den 24. september 1828 i Kirken. Forældrene var høker Gunder Jensen, Åbenrå 220, og hustru Bodil Jesdatter. Fadderne var forældrene [Trinitatis Sogn, kirkebog for 1828 - 1831 side 349 opslag 356].
Andreas Knudsen blev konfirmeret i 1819 i Vor Frue Kirke, Svendborg Købstad. Karakteren var godt [Vor Frue Sogn, Svendborg, sogn 169 bog 4 film 2/5 side 114]. Sophie Mathine Jensen, Åbenrå 225, blev konfirmeret den 30. april 1843. Forældrene var høker Gunder Jensen og hustru Bodild Jessdatter. Hun blev døbt den 8. august 1828 i Trinitatis Kirke, og hun blev vaccineret den 29. juli 1829 af Frederiksen [Trinitatis Sogn, kirkebog for 1840 - 1891 side 33 opslag 19].
Ved folketællingen i 1834 boede Andreas Knudsen i Sølvgade 410, 2. sal, i Sankt Annæ Vester Kvarter i København:
Karen Norin, 55. år, enke, pension
Helene Gustave, 19. år, ugift, hendes barn
Lovise, 15. år, ugift, hendes barn
Wilhelm Leonhardt Munthe, 8. år, ugift, plejebarn
Jens Anders Knudsen, 22. år, ugift, guldsmedsvend, logerende (han burde være ca. 30 år!).
-
Ved folketællingen i 1840 boede Andreas Knudsen med sin 2. hustru i Vognmagergade 59, Rosenborg Kvarter, København:
Andreas Knudsen, 36 år, gift, guldsmedsvend
Marie Olsen, 27 år, gift, hans kone
Lauritz Thorvald Knudsen, 1 år, ugift, deres søn
Ane Elisabeth Olsen, 55 år, enke efter værtshusholder Olsen, konens moder
Ane, 3 år, ugift, et barn fra Stiftelsen
Ved folketællingen i 1840 boede Sophie Martine Jensen hos sine forældre i Åbenrå 240, kælderen, Rosenborg Kvarter i København:
Gunder Jensen, 50 år, gift, høker
Bodil Jensen, født Hansen, 45 år, gift, hans kone
Jens Andersen Jensen, 15 år, ugift, deres søn
Sophie Martine Jensen, 12 år, ugift, deres datter, skolediscipel
Caroline Ida Allerup, 20 år, ugift, tjenestepige
Ved folketællingen i 1845 boede Andreas Knudsen med sin 2. hustru i Lille Kongensgade no. 78, 3. sal, København Øster Kvarter:
Andreas Knudsen, 41 år, gift, guldarbejder, født i Svendborg
Maria Knudsen, 32 år, gift, hans kone, født i København
Lauritz Thorvald Knudsen, 6 år, ugift, deres barn, født i København
Andreasine Marie Cathrine Knudsen, 4 år, ugift, deres barn, født i København
Peter Georg Bundgarden, 25 år, ugift, sadelmagersvend, logerende, født i Ha?? i Fyn
Justus Alexander Hals, 25 år, ugift, snedkersvend, logerende, født i Stockholm
Anders G? Norstrøm, 35 år, ugift, skrædersvend, logerende, født i Gotheborg.
Ved folketællingen i 1845 boede Sophie Martine Jensen hos sine forældre i Åbenrå 225, kælderen, Rosenborg Kvater, København:
Gunder Jensen, 55 år, gift, høker, født i Søllerød
Bodil, født Hansen, 50 år, gift, født i Tranekær, Svendborg Amt
Sophie Jensen, 17 år, ugift, deres datter, født i København
Marie Børresen, 22 år, tjenestepige, født i København
Ved folketællingen i 1850 boede Andreas Knudsen i Kokkegade 452, stueetagen, Sankt Annæ Vester Kvarter i København:
Andreas Knudsen, 46 år, enkemand, guldarbejder, husfader, født i Svendborg
Andreasine Marie Knudsen, 9 år, ugift, hans datter, født i København.
Ved folketællingen i 1850 boede Sophie Martine Jensen hos sine forældre i Prindsensgade 380, 1. sal, Sankt Annæ Vester Kvarter, København:
Gunder Jensen, 60 år, gift, høker, husfader, født i Søllerød Sogn
Bodil Jensen, 55 år, gift, hans kone, født i Tranekær
Jens Andersen Jensen, 25 år, ugift, deres søn, urtekræmmersvend, født i København
Sophie Martine Jensen, 22 år, ugift, deres datter, født i København.

Enkemand efter 2. ægteskab Andreas Knudsen, 48 8/12 år, guldsmedmester af København, og jomfru Sophie Mathine Jensen, 24 8/12 år, blev viet den 30. april 1853 i Kirken [Frederiksberg Sogn, bog 2-64-11 film 5/10 side 130].

Andreas Knudsen og Sophie Mathine Jensen barn var:


Jens Anders Knudsen

Guldsmedlaugets Ind- og Udskrivningsprotokol for 1830 - 1861, Københavns Stadsarkiv.


Anno 1832 den 28. januar blev for Oldermanden - - -
5. Guldsmedmester Sæbye lod udskrive som svend Jens Anders Knudsen, der til svendestykke havde udfærdiget en sølvfiskeske [side 228].

Anno 1851 den 27. oktober blev efter laugsforsamlingen af oldermanden hr, F. W. Knoblich i overværelse af hr. rådmand Meinert, afholdt laugsforsamling for guldsmedlaugets interessenter, hvor der følgende blev forelagt og aftalt:
5. Guldsmedsvend Andreas Knudsen foreviste det af ham efter den approbierede tegning forfærdiget mesterstykke bestående af en gulddåse, som af forsamlingen blev befundet antagelig [side 317].

Anno 1852 den 30. januar - - -
2. Som mestrer i lauget blev indskrevne efter at have taget borgerskab P. C. Halgreen, A. E. Schultz, H. Hertz, A. Knudsen, F. Eskeroht. [side 318].

[Guldsmedenes Laugsprotokol forfærdiget af oldermanden Axel Kreyer anno 1750. Guldsmedlauget 4b, Københavns Stadsarkiv]


Guldsmedmester J. A. Knudsen, Prindsensgade 380 / Østergade 36 / Ørstedsgade 24P.
Interessent fra og med 1855 (protokollens oprettelse).
Udslettet efter eget ønske efter 3. kvartal 1862 (fordi han flyttede til Frederiksberg).
Kontingentet var 1 rigsbankdaler 3 mark pr. kvartal.
Han startede som interessent nr. 92, og endte som interessent nr. 65.

[Fortegnelse over kontingent til laugskassen af guldsmedlaugets interessenter, 1855 - 1877, Københavns Stadsarkiv].

Denne fortegnelse er opført i kronologisk orden.
Følgende interessenter var også indskrevne som mestre den 30. januar 1852:

Da der ikke er andre guldsmedmestre ved navn Knudsen, er det sandsynligt, at den ovenfor nævnte Jens Anders Knudsen er Andreas Knudsen.


Andreas Knudsen er ikke nævnt i Vejviserne for København for årene, 1847 - 1852 (fordi han var svend).

Ved folketællingen i 1855 boede familien i Prindsensgade, St. Annæ Vester Kvarter, ejendom 380, 2. sal [film 114]:
Andreas Knudsen, 50 år, gift, født i Svendborg, husfader, guldsmedmester
Sophie Mathine Jensen, 27 år, gift, født i København, hans kone
Andreasine Marie Knudsen, 14 år, født i København
Gunhild Marie Knudsen, 1 år, født i København.

Titel og navn Gade og matrikel nummer År Side
Juveler A. Knudsen Kokkegade ved Nyboder 452 1853 372
Guldsmedmester A. Knudsen Prindsensgade ved Nyboder (380) 1855 376
Guldsmedmester A. Knudsen Prindsensgade ved Nyboder (380) 1856 382
Guldsmedmester A. Knudsen Prindsensgade ved Nyboder (380) 1857 251
Guldsmedmester A. Knudsen Prindsensgade ved Nyboder (380) 1859 264
Guldsmedmester A. Knudsen Prindsensgade 8 (380) 1860 272

Ved folketællingen i 1860 boede familien i Prindsens Gade, St. Annæ Vester Kvarter [film 142 side 760 eller 332.tif]:
Andreas Knudsen, 55 år, gift, født i Svendborg, husfader, guldsmedmester
Sophie Mathine Jensen, 32 år, gift, født i København, hans kone
Gunhilda Knudsen, 6 år, deres datter
Laurine Knudsen, 25 år, ugift, født i Brede, tjenestepige.

Titel og navn Adresse År Sider / Spalter
Guldsmedmester A. Knudsen Prindsensgade 8 (380) 1861 279
Guldsmedmester A. Knudsen Ørstedsgade 24 B 1862 286

Sophie Mathine Knudsen, født Jensen døde den 17. februar 1862, og hun blev begravet den 24. februar 1862. Hun var gift med guldsmed A. Knudsen, Ørstedgade 24B, og hun blev 33 år gammel [København, Skt. Pauls Sogn, døde 1858 - 1883, bog 2-24-8 film 8/14 side 222].

Titel og navn Adresse År Sider / Spalter
Guldsmedmester A. Knudsen Danmarksgade 9, 1. sal 1863 375, 660
Guldsmedmester A. Knudsen Danmarksgade 9, 1. sal 1864 95, 491
Guldsmedmester, juveler A. Knudsen Schønbergsgade 5, 2. sal 1866 181, 320, 452
Guldsmedmester, juveler A. Knudsen Schønbergsgade 5, 2. sal 1867 184, 326, 461
Guldsmedmester, juveler A. Knudsen Schønbergsgade 5, 2. sal 1868 191, 339, 479
Forhenværende guldsmedmester A. Knudsen Vesterbrogade 31, 4. sal 1869 234, 368
Forhenværende guldsmedmester A. Knudsen Vesterbrogade 31, 4. sal 1870 231, 370

Ved folketællingen i 1870 boede Andreas Knudsen alene i Vesterbrogade 31, kvisten [film 629, side 62]:
Andreas Knudsen, 65 år, enkemand, født i Svendborg, husfader, guldsmedmester.

Titel og navn Adresse År Sider / Spalter
Forhenværende guldsmedmester A. Knudsen Nørrebrogade 14, bagbygningen 1. sal 1871 182, 368, 516

Andreas Knudsen er ikke nævnt i Vejviserne for 1872 og derefter.

Ved folketællingen i 1880 boede Andreas Knudsen hos sin datter og svigersøn i Vejstrup Sogn, optællingsliste 2 [film 3373]:
Rasmus Pedersen, 40 år, gift, født i Skårup Sogn, valgmenighedspræst
Andrea Sine Maria Pedersen, 38 år, gift, født i København, hans kone
Andreas Knudsen, 75 år, enkemand, født i Svendborg, kapitalist
samt 4 tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1890 boede Andreas Knudsen hos sin datter og svigersøn i Vejstrup Sogn, optællingsliste 6 [film 8377]:
Rasmus Pedersen, 50 år, gift, født i Skårup Sogn, husfader, valgmenighedspræst
Andreasigne Marie Kathrine Pedersen, født Knudsen, 48 år, født i København, husmoder
Andreas Knudsen, 85 år, enkemand, født i Svendborg, logerende, forhenværende guldsmed
samt 6 tjenestefolk.

1890 den 15. oktober anmeldte pastor Petersen i Vejstrup at forhenværende juveler Andreas Knudsen af Vejstrup, 86 år, er død i dag. Arvingerne er børnene a) Andreasigne Cathrine, gift med pastor Petersen, b) Gunhild Knudsen, gift med forpagter H. P. Nielsen af Oure Mark og c) Marie Knudsen, gift med S____ Bistrup i San Francisco [Sunds-Gudme Herreds Dødsanmeldelsesprotokol 1887 - 1892 side 558].

Den 86-årige enkemand Andreas Knudsen døde den 15. oktober 1890, og han blev begravet den 22. oktober 1890 i Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård. Han var forhenværende guldsmed i København [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 7 film 1/1 side 104].

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 26. juli 2007