Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Peder Nielsen ? Peder Christensen Anne Pedersdatter
? - ? ? - ? ? - 1729 ? - ?
Niels Pedersen Anne Pedersdatter
Født: ? Født: ca. 1717
Død: 1753 Begravet: 21. oktober 1795 i Elling
Gift: ?
Børn: Anne Nielsdatter, Maren Nielsdatter, Margrethe Nielsdatter

Kristian Frederik Christensen i Vadum leverede oplysningerne i 2004:

Skifteprotokollen for Lerbæk Gods fra 1726 til 1771 (G 9 - 1), Side 176A til 178B.

Skifteforretning efter afgangne Niels Pedersen i Napstjært i Elling Sogn.

Anno 1753 den 31te maj indfandt sig på herskabets velædle og velbåren hr. cancellieråd Niels Sørensen Wiirnfeld til Lerbæk og Skårupgård, hans vegne Peder Simonsen Saxild fra bemeldte Lerbæk her udi Napstjært i Elling Sogn og havde med sig tvende vurderingsmænd, navnlig Thomas Pedersen og Peder Christensen fra bemeldte Napstjært, for at holde registrering og vurdering over salige Niels Pedersens efterladenskaber, for deraf i fald noget fra gælden vil overskyde, da af samme at gøre rigtig skifte og deling imellem enken Anne Pedersdatter og deres sammen avlede børn, som ere tre døtre, nemlig:

Hvis formynder ifølge loven bliver deres moders brødre Mads Pedersen på Bratten og Christen Pedersen i Jerup By, begge i Elling Sogn boende. Til lavværge havde enken Anne Pedersdatter sig selv forsynet med Søren Thomsen boende i Jerup By.

Hvor da i samtliges overværelse registreringen og vurderingen tog sin begyndelse som følger:

Udi daglig stuen Rigsdaler Mark Skilling
Tin og sten Tøj:      
Et tin fad, for   2 0
6 stk. sten fade og 7 stk. sten tallerkner, for   4 0
4 boutellier, for     4
Træ boskab:      
Et fyrre bord med åben fod under, for   1 8
Tvende stole med halm sæde     8
En gammel vugge, for   1 8
En fyrre kandebænk (kanderække)   3 0
En gammel flindt, for 1 0 0
Et ege skrin med nøgle og lås, for 1 0 0
En fyrre kiste ligeledes med nøgle og lås 1 0 0
Den salige mands gangklæder:      
En grå vadmels trøje   3 0
En sort vadmels kiol med ditto under for 1 1 0
En blågrå vadmels kiol, for   4 0
En skind trøje med messing knapper   3 0
En brun vadmels ditto med metal knapper   4 0
Et par skind bukser med tin knapper udi, for   1 8
Et par brune klædes bukser med ben knapper udi   3 0
Tvende gamle uldne nat trøjer   1 8
En grå vadmels trøje   1 0
Tvende par vadmels bukser   1 0
Tvende blårgarns strømper, for   1 8
Et par grå ditto, for     12
Et par sorte ditto, for   1 0
En gammel hat, for     8
En gammel blå nat trøje med tin knapper, for   2 0
En callemangres brøstdug med ditto knapper udi, for   2 8
Trende blårgarns skjorter á 1 mark   3 0
En hals krave, et par halv ærmer og tvende hals kraver, alt for   1 8
Tvende par gamle støvler   4 0
Et par gamle sko, for   2 0
Sengeklæder:      
En gul stribet bolster underdyne, for 1 2 0
En blå stribet olmerdugs overdyne 1 0 0
En rød og blå stribet olmerdugs hovedpude   3 0
En hvid vadmels hovedpude   1 0
Et pudevår, for   1 0
Et par blårgarns lagner   2 8
Et rød og hvid hverken (stof af uldgarn med trend af hør eller andet) omhæng, for   2 8
På enkens seng:
En blå stribet vadmels underdyne
En rød stribet olmerdugs overdyne
Trende rød stribede hovedpuder
Et par blårlærreds lagner
Hvilke foranførte sengeklæder enken Anne Pedersdatter af skifteretten blev forundt i allerunderdanigst følge den allernådigste lov forlods ud at måtte tage, og dennem alle sammen for sig alene beholde, hvorfor de ej heller denne side til vurdering blev forelagne og følgeligen ikke heller skifteboet til indtægt vorder beregnede.
     
I køkkenet:      
En øl tønde, for   1 0
En kobber brøgger kedel på én fjerding, for 3 2 0
Tvende gamle bær kar, for   1 8
Et gammelt fyrre kar, for   1 0
En gammel jerngryde, for   1 0
En fyrre kiste, for 1 0 0
Tvende lispund hamp, for 1 0 0
Tømmer redskab:      
En gammel økse, for   1 0
En gammel spade, for   1 0
En gammel naure, for     8
En sav, for     12
En høvl, for     12
Træ til et par hjul   1 8
Udi gården:      
Fæe Creaturer:      
En sort kullet ko, 4 år gammel, for 4 0 0
En sort hjelmed koe, 6 år 4 0 0
En sort kullet kvie 1 4 0
Tvende kalve, for 1 0 0
Fåer Creaturer:      
5 styk gamle får á 3 mark, er 2 3 0
Svin:      
Et hvidt svin, hvoraf den salige mands fader ejer den halve del, da for   2 0
Bæster:      
En sort hoppe, 5 år 6 0 0
En sort ditto 2 0 0
Formelt tvende hopper, som er takseret for 8 rigsdaler, forbliver ifølge Hans Kongelige Majestæts allernådigste forordning ved stedet til dens besætning.      
Vogne, plov og harve:      
En halv beslagen vogn med alt sit tilbehør, for 4 rigsdaler
Halvparten af en plov, 2 mark
En harve med jern tænder, 3 mark
Hvilke trende sorter uden at komme stervboet til indtægt, ligeledes ifølge Højest bemeldte allernådigste forordning, ved stedet forbliver til dets besætning.
     
Fiskeredskaber:      
Fire styk flynder garn á 1 mark   4 0
300 styk gamle fisker bakker   1 0
En gammel fisker dørre     8
1/5te part udi et makrel våd i fælled med Thomas Pedersen, Anders Himmerig, Søren Larsen og Christen Christensen. Vurderet i alt for 2 mark, deraf den halve part den salige mands fader tilhørende, og altså stervboet beregnes   1 0
1/4de part udi et flønder våd med Christen Jacobsen af Jerup, Thomas Pedersen og Christen Christensen. Vurderet for 2 mark, udi samme 1/4de part, den salige mands fader Peder Nielsen ejer halvdelen, og altså det halve af vurderingen udføres stervboet til indtægt   1 0
Da nu intet mere blev angivet, ej heller intet udi gården eller husene noget forefundet stervboet til indtægt at registreres eller vurderes tilspurgte skifteretten enken Anne Pedersdatter som børnenes formynder, om de vidste noget enten tilståendes gæld eller andet, som i eller uden husene stervboet tilhørende kunne være forglemt at angive. De sig da derom med hverandre ville betænke og overveje, alt for at forekomme. Hvad der formedelst doe dølgelse ville påfølge. Hvortil de samtligen svarede: Nej.
Beløber så de forhen registrerede og vurderede stervboets midler og effekter sig tilsammen udi alt Summa Summarum
38 5 8

Efter at alle ting da således lovligen var angået og behandlet og stervboet til bedste og indtægt rigtig beregnet; fandt skifteforvalteren endeligen fornøden (før nogen skifte og deling imellem arvingerne kunne foretages) iligemåde at observere, hvad boets udgift og besværing måtte være. Hvorpå af vedkommende blev fordret og angivet efterfølgende boets skyldig gæld.

Husenes brøstfældighed: Rigsdaler Mark Skilling
Rållings huset, som er i alt af længde 10 bindinger, hvilken halve part den salige mands stervbo bliver beregnet til udgift, på nordre side af taget behøves 5 læs tag á 1 rigsdaler, er 5 0 0
Til loft over den østre stue behøves på den salige mands halve part en tylt (12 styk) stie 2 0 0
Lade huset, som den salige mand ligeledes tilkommer halv parten af efter hans fæstebrevs indhold, dertil i alt vil medgå 8 læs tag á 1 rigsdaler, hvoraf den halve part stervboet udføres som er 4 0 0
Til bemeldte lade hus behøves en hel binding på den østre ende, samme i det allerringeste at ansættes for 2 rigsdaler, deraf på den halve del stervboet til udgift anføres 1 0 0
Et stykke træ til den udi samme lade hus over trende gulver, ansat for 2 mark deraf den halve del   1 0
Endnu til samme lade hus behøves tvende sparre træer á 12 skilling, deraf     12
Fæ huset som er 6 bindinger, til sammens reparation efter nøjeste skønsomhed behøves en tylt fjæl til gavl á 1 rigsdaler, deraf   2 0
For samme huser at tæke 2 rigsdaler, deraf den halve del 1 0 0
Brøstfældighed på besætningen af bæster, vogne, plov og harve:      
1. Da tvende hester, som forhen i forretningen ikke er befunden højere af værdi end til 8 rigsdaler, derfor påståes og fordres godtgjørelse og forbedring efter denne tids landkøb 12 0 0
2. Vognen, som forhen ved registreringen ikke er befunden af værdi højere end til 4 rigsdaler påståes til dens istandsættelse 2 0 0
3. Til den halve plovs istandsættelse   4 0
4. Til harvens istandsættelse på den halve part   2 0
Dernæst fordrede herskabet den af det halve sted på den salig mands part resterende landgilde for
  • år 1746 = 5 mark
  • år 1747 = 5 mark
  • år 1748 = 5 mark
  • år 1749 = 5 mark
  • år 1750 = 5 mark
  • år 1751 = 5 mark
  • år 1752 = 5 mark

Er i alt

5 5 0
Desuden fordrede Herskabet for klokken, som ringede over den salige mand, da han blev begraven   2 0
Christen Thomsen i Strandby fordrede for 2 lispund og 4 pund Jern 1 rigsdaler, 1 mark og 11 skilling, hvilket enken tilstod deraf den halve part at være skyldig, som er   3 13½
Ole Christensen i Strandby fordrede penge 1 rigsdaler og 4 mark, hvilket enken ligeledes tilstod deraf den halve part at være skyldig, som er   5 0
Enkens Broder Henrik Pedersen i Jerup fordrede penge, som enken vedgik at være skyldig 1 0 0
Peder Christensen fordrede, som enken vedstod   2 0
Thomas Madsen udi Jerup fordrede penge   2 0
Endeligen følger registreringens bekostning:      
1. Til dette skiftebrev 3de ark stemplet papir á 24 skilling, er   4 8
2. Skifteforvalteren i allerunderdanigst følge Hans Majestæts allernådigste lov fordrede for skiftebrevet at concipere og renskrive, som i alt er på 5 ark á 3 mark, er 2 3 0
3. Slet papir dertil forbrugt opføres     4
4. For rejsen til og fra stervboet opføres   1 8
5. Vurderingsmændene for deres umage og tidsspilde, lovede enken selv at ville betale, hvormed de og erklærede at være fornøjet.
Endeligen ifølge loven fordrede enken Anne Pedersdatter sin begravelses bekostning lige imod hendes salige mands, som er
10 0 0
Da så ingen flere fordringer i dag her udi stervboet blev angivet, tilspurgte skifteretten arvingernes formyndere såvel som enken Anne Pedersdatter, om de vidste ingen flere, som noget her Lovmæssigt kunne have at fordre, hvortil de samtlige svarede: Nej.
Beløber så Sterfboens bortskyldig gæld sig til den Summa
51 3 13½

Som der nu ses, det Stervboets ovenstående gæld – halvtredsinstyve og en rigsdaler tre mark, 13½ skilling, overgår bemeldte stervboets førhen pagina 11 registrerede og vurderede midler og effekter, der beløber sig til den Summa 38 rigsdaler, 5 mark, 8 skilling, kan des årsage enken ikke vente sig hendes fordring anlangende begravelsens bekostning af skifteretten godtgjort, altså siden de øvrige fordringer ikke heller kan blive afbetalt, kan følgelig heller intet blive til deling imellem arvingerne og enken, men stervboet desværre findes fallit, og som herskabet ikke kan nyde fuld udlæg til sine fordringer uagtet at samme af skifteretten herved tilkendes at skal nyde og beholde for sit tilgodehavende her i stervboet, alt hvis samme sted er vurderet af hvad navn nævnes kan, så har dog bemeldte herskabet tilladt, det registreringens bekostning pagina 16 og 17 anført, af det foran vurderede må blive ubetalt, der beløber, foruden vurderingsmændenes salarium, som enken lovede selv at ville fornøje, efter forretningens udvisning til 3 rigsdaler, 3 mark, 4 skilling.
Dertil udlæg udi de på pagina 2, 4 og 7 vurderede effecter som er:
Fire boutellier vurderet for 4 sSkilling,
En blå stribet olmerdugs overdyne for 1 rigsdaler og
5 styk gamle får á 3 mark, er 2 rigsdaler og 3 mark.
Udi hvilke 3de poster registreringens bekostning haver nødt sit udlæg til betaling for 3 rigsdaler, 3 mark og 4 skilling.
At skiftet her i stervboet således i dag er bragt til ende og alle ting for resten passeret og tilgået således som ske burde, testerer vi underskrevne.

Actum Sterfboen ut Supra. Peder Simonsen Saxild  
Enken Anne A: P: D: Pedersdatter  
Enkens lavværge Søren S: T: S: Thomsen  
Som formyndere for børnene Mads M: P: S: Pedersen Christen C: P: S: Pedersen
Vurderingsmændene Thomas T: P: S: Pedersen Peder P: C: S: Christensen

Ved folketællingen i 1787 boede følgende personer i Napstjært, Elling sogn:
Lars Christensen, madfader, 59. år, 1. ægteskab, halvgårdmand og fisker
Anne Pedersdatter, madmoder, 70. år, 2. ægteskab
Niels Sørensen, tjenestekarl, 24. år, ugift, enroulleret matros
Kirsten Larsdatter, datter af 2. ægteskab, 29. år, ugift
Christen Jensen, hyrdedreng, 13. år.

Den 21. oktober 1795 blev Lars Christensens hustru i Napstjært begravet på Elling kirkegård, 78 år gammel.

Ved folketællingen i 1801 boede følgende personer i Napstjært i Elling Sogn:
Niels Christensen, husbond, 46. år, 1. ægteskab, gårdmand og fisker
Kirsten Larsdatter, hans kone, 46. år, 1. ægteskab
Marianne Nielsdatter, deres datter, 4. år
Anne Marie Thomasdatter, tjenestepige, 40. år ugift
Lars Christensen, konens fader, 70. år, enkemand efter 1. ægteskab, næsten affældig.

Den 20. september 1807 blev Lars Christensen af Napstjært begravet på Elling kirkegård, 76 år gammel.

© Frode Engbæk og
Kristian Frederik Christensen
Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 11-Aug-2018