Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christen ? ? Peder ? ?
? - ? ? - ? ? - ? ? - ?
Peder Christensen Anne Pedersdatter
Født: ? Født: ?
Død: 1729 Død: ?
Gift: Måske 1705
Børn: Christen Pedersen, Peder Pedersen, Jens Pedersen, Mads Pedersen, Niels Pedersen, Henrik Pedersen, Anne Pedersdatter, Maren Pedersdatter.

Ref.: Skifteprotokollen for Lerbæk Gods fra 1726 til 1771 (G 9 - 1), Side 25B til 27A.
Anno 1729 den 27de januar var mødt på sit højædle og velbåren herskab til Lerbæk, deres vegne Peder Berthelsen fra bemeldte Lerbæk, tillige med tvende vurderingsmænd navnlig Laust Jacobsen af Bratten og Christen Jensen af Lomanshave, begge af Elling Sogn, og indfandt sig udi stervboet efter salige Peder Christensen, som boede og døde på ermeldte Bratten i Elling Sogn, der for at holde registrering og vurdering efter førnævnte salige Peder Christensens efterladte hustru Anne Pedersdatter på den ene side såvel som deres tilsammen avlede børn, navnlig:

på den anden side. Som enkens lavværge indfandt sig Marqvor Jørgensen i Fredborg. Til de umyndige børns formynder, er beskikket Christen Christensen på Bratten, som og er til stede. Hvor da til registrering og vurdering, samt skifte og deling udi stervboet er forefunden som følger:

Indbo og boeskab i dagligstuen: Rigsdaler Mark Skilling
Et fyrre bord med åben fod   1 8
12 stykker sie-bøtter á 3 skilling   2 4
En fløde bøtte     6
En kærne af eg     10
To gamle stole, til sammen     8
Et skrin   1 0
Et ditto skrin     12
En messing lysestage     8
Et krus med tinlåg     10
Et gammel ditto     2
4 bordtæller á 4 skilling   1 0
Et glas     4
3 stenfade á 2 skilling     6
I Vesterstuen:      
En ege half kiste med lås   4 0
Et gammelt skab af eg     8
Et dejtrug     6
En fjerding (en lille tønde, et fjerdedel af en hel tønde)     4
En otting (en ottendedel af en hel tønde)     2
Et harpetræ (sold)     3
En gammel øltønde   1 4
En ringere ditto     8
I stegerset:      
En jern gryge   4 0
En jern ild fols     2
Et ege bryg kar   1 0
2 gamle stand tønder á 4 skilling     8
Et bryg kar     6
En strip (malkespand)     2
En sold     2
En sold     2
En ege kof   5 0
En kværn   1 0
Sengeklæder:      
1 gammel olmerdugs dyne over   3 0
En gammel vammels underdyne   2 0
2 gamle olmerdugs hovedpuder     8
2 blårgarns lagner   1 8
Tvende senge      
En grå vammels overdyne   2 0
En ditto underdyne   1 0
En hovedpude     8
2 gamle blårgarns lagner   1 4
De øvrige sengeklæder var af ingen værdi      
Den salige mands gang klæder:      
En grå vammels kjortel   5 0
En sort ditto gammel   2 0
Et par sorte bukser     12
En gammel hvid vammels trøje     8
En gammel hat     6
Et par gamle sko   1 0
Et par gamle støvler   1 8
Vogn, plov og harve redskaber:      
En vogn med alt sit tilbehør 4 0 0
En gammel ditto ligeså med redskab 2 0 0
En gammel slæde   1 8
En plov med jern og drætte (seletøj) 1 1 0
En harve med jerntænder 1 0 0
En gammel ditto   3 0
En hyllie   1 8
En gammel ditto     8
En økse   1 0
En spade     12
En naver (et bor til udboring af hjulnav)     6
Et mindre gammel ditto     3
En liden hammer     6
Tvende segl og 1 lampe     4
Bæster og fæmon:      
Et brunt øg, 9 år 4 4 0
Et sort øg, 9 år 5 2 0
En blakket brun hest, 18 år 1 2 0
Et sort fyllie, 4 år 6 0 0
En sort uskåren Hest, 2 år 2 4 0
Fæmon (kvæg):      
En rød ko, 14 år 2 0 0
En grå hjelmed, 11 år 2 2 0
En sort hjelmed, 11 år 2 1 0
En rød hjelmed, 4 år 1 4 0
En sort stjernet, 4 år 1 4 0
En sort hjelmet kvie, 3 år 2 2 0
En sort hjelmet ditto, 2 år 1 1 0
En rød hjelmed tyrekalv, 1 år   5 0
En sort hjelmed kviekalv, 1 år   5 0
Får:      
12 får á 3 mark 6 0 0
En gammel vædder   2 0
Svin:      
To svin á 2 mark   4 0
Kornet i laden:      
Et læs rug á 4 skæpper 1 0 0
To læs byg á 1 tønde er 2 tønder 2 4 0
Et læs havre á 1 tønde   4 0
Fiskeredskaber:      
Den 4de part af 1 gammel båd, deraf   1 0
Fire garn á 3 mark 2 0 0
Et Hæst våd   4 0
Dernæst blev enken med lavværge tilspurgt om mere var der kunne komme til gode, end som allerede anført er. Hvortil blev svaret Nej, at ikke mere var end som nu anført findes. Bedrager sig så for boets midler. Penge: 67 3 7

Imod foranførte boets midler og indtægt, føres igen dets besværing og udgift. Først velbåren herskabets prætentioner, som er besætningen efter forordningen.

  Rigsdaler Mark Skilling
Tvende bæster efter idsige land køb á 10 rigsdaler 20 0 0
En Vogn     0
En Harve     0
En Plov     0
Husenes brøstfældighed:      
Rålingshuset befindes således i brøstfældighed, at ikhe ringere kan kan forbedres end med penge 8 0 0
Ligeledes anseet boets fejlende på tømmer og tag, samt arbejdsløn, og behøves hjælp for 10 0 0
Et fæhus ved enden af laden, kan i nøjste hjælpes med 2 0 0
Nok et hus østen i gården, som er ganske overalt brøstfældig og til dets forbedring både tømmer og tag, samt arbejdsløn vil behøves 11 0 0
Til vårsæden behøves      
Rug, 1 tønde 2 0 0
Byg, 1 tønde og 4 skæpper 2 0 0
Havre, 1 tønde og 4 skæpper 1 0 0
Så og rester på kongelige skatter indeværende års januar kvartal, som er 1 0 2
Endnu til velbåren herskabet skyldig på landgilde   4 0
Bedrager sig foreskrevne boets besværing og udgift til penge 68 4 2

Når så boets indtægt imod dens udgift bliver liqvideret må fornemmes at boets indtægt ikke til udgiften kan tilstrække på 1 rigsdaler og 11 skilling nær. Hvorfor ej noget til den afdødes efterladte arvinger til skifte og deling kan blive. Medens alt hvad som registreret og vurderet ved stedet forbliver og enken Anne Pedersdatter til opagt overleveret, som efter hendes begæring fremdeles ved stedet forbliver, som og hun belover samme efter lejligheden at forbedre, og i stand sætte det bedst muligt, og forsvarlig kan være, samt sine børn med al kristelig optuktelse at opføde. Er dette skifte så hermed i al venlighed sluttet og tilendeført.
Testeris, Under vores Hænder.
Datum stervboet ut Supra.

På velbåren herskabets vegne Peder Berthelsen  
Enken A : P : D  
Som lavværge Christen Christensen  
Vurderingsmændene Laust Jacobsen Kristen Jensen

  

© Frode Engbæk og
Christian Frederik Christensen
Web-editor: frode @ engbaek . com 11-May-2018