Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Andersen Maren Thomasdatter Anders Madsen Inger Pedersdatter
1715 - 1801 1739 - ? 1746 - 1822 1757 - 1844
Thomas Christensen Karen Andersdatter
Døbt: 8. september 1771 i Elling Kirke Døbt: 27. november 1780 i Elling Kirke
Død: 7. marts 1848 i Bratten, Elling Sogn Død: 18. april 1826 i Bratten
Gift: 13. februar 1805 i Elling Kirke
Thomas Christensen og Karen Andersdatter's børn: Christen Thomsen, Inger Thomasdatter, Maren Thomasdatter, Anders Mathias Thomsen, Thomas Thomsen, Mette Cathrine Thomasdatter, Mads Christian Thomsen og Jens Peter Thomsen †
Thomas Christensen og Anne Olesdatter's børn: Ole Christian Thomsen, Carl Christian Thomsen og Karen Marie Thomasdatter †

 

Den 8. september 1771 blev et ægtebarn af Bratten døbtog kaldet Thomas. Forældre var Christen Andersen og hustru. Fadderne var Anna Thomasdatter i Jerup, som bar barnet, Lisabeth Christensdatter af Bratten, Mads Thomsen af Jerup, Thomas Pedersen af Bratten, Thomas Jacobsen af Bratten [Elling Sogn, kirkebog for 1758 - 1818 spalte 54 nr 19 opslag 31] Den 27. november 1780 døbt et ægtebarn af Bratten navnlig Karen. Forældrene var Anders Madsen og hustru. Fadderne var Mads Pedersen af Bratten, Jens Madsen, tjenende på Lerbæk, Lars Andersen i Øster Mølle, Ole Christensens og Christen Andersens hustruer på Bratten [Elling Sogn, kirkebog for 1758 - 1818 spalte 104 nr 24 opslag 56]
I 1787 boede Thomas Christensen hos sine forældre i Bratten:
Christen Andersen, 73 år, 2. ægteskab, madfader, boelsmand og fisker
Maren Thomasdatter, 48 år, 1. ægteskab, madmoder
Maren Christensdatter, 21 år, barn af sidste ægteskab
Thomas Christensen, 14 år, barn af sidste ægteskab
Margrethe Christensdatter, 12 år, datter af sidste ægteskab
I 1787 boede Karen Andersdatter hos sine forældre i Bratten:
Anders Madsen, 41 år, gift, madfader, bolsmand og fisker
Inger Pedersdatter, 30 år, gift, madmoder
Karen Andersdatter, 4 år, ægte barn
Maren Andersdatter, 2 år, ægte barn
Kirsten Pedersdatter, 20 år, ugift, tjenestepige
I 1801 boede Thomas Christensen hos sine forældre i Bratten:
Christen Andersen, 86 år, gift for 2. gang, husbonde, bonde og gårdmand
Maren Thomasdatter, 62 år, hans kone, gift for 1. gang
Karen Christensdatter, 34 år, hans barn
Thomas Christensen, 30 år, hans barn
Notatet om familien kan ikke findes i folketællingen for 1801 for Elling Sogn, film 317.
En Karen Andersdatter, 19 år, var tjenestepige i Østerby, Skagen i 1801 hos købmand Jens Karred

Den 4. januar 1805 anmeldte sig til ægteskab ungkarl Thomas Christensen og pigen Karen Andersdatter begge af Bratten. De blev viet den 13. februar 1805. Forlovere var Jacob Christensen af Jerup og Anders Madsen af Bratten [Elling Sogn, kirkebog for 1758 - 1818 spalte 601 nr 1 opslag 232]

Thomas Christensen og Karen Andersdatter's børn var:

Karen Andersdatter, 45 år, døde den 18. april 1826, og hun blev begravet den 23. april 1826. Hun var gårdmand Thomas Christensens hustru af Bratten [Elling Sogn, kirkebog for 1814 - 1835 side 418 opslag 180]

Om Thomas Christensen's 2. hustru Anne Olesdatter vides:

Den 22. april 1798 blev døbt et ægtebarn af Vindbæk navnlig Anne. Forældrene var Ole Christensen og hustru. Faddere var Thomas Stabechs søn og datter, Christen Vindbæk, Thomas Christian Vindbæk og pige [Elling Sogn, kirkebog for 1758 - 1818 spalte 169 nr 6 opslag 87]

I 1801 boede Anne Olesdatter hos sine forældre og bedsteforældre:
Christen Nielsen, 61 år, gift, husbonde, husmand og bonde
Anne Mathiasdatter, 66 år, gift, hans kone
Ole Christensen, 30 år, gift, husbondens søn
Maren Thomasdatter, 32 år, gift, hans kone
Anne Olesdatter, 2 år, deres barn
Niels Christian Olesen, 1 år, deres barn

Enkemand Thomas Christensen, 56 år, gårdmand på Bratten, og pigen Anne Olesdatter , 30 år, af Vindbæk, blev viet den 9. oktober 1827. Forlovere var gårdmand Ole Christensen af Vindbæk og gårdmand Mads Andersen af Bratten. De havde begge haft naturlige kopper [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 271 nr 3 opslag 120]

Thomas Christensen og Anne Olesdatter fik følgende børn:

I 1834 boede familien i et hus (nr. 44) i Bratten, Elling Sogn:
Thomas Christensen, 63 år, gift, husmand, lever af sin jordlod
Anne Olesdatter, 35 år, gift, hans kone
Ole Christian Thomsen, 6 år, deres barn
Carl Christian Thomsen, 4 år, deres barn
Karen Marie Thomasdatter, 2 år, deres barn
Anders Mathias Thomsen, 21 år, ugift, mandens barn
Mads Christian Thomsen, 15 år, ugift, mandens barn
Jens Peter Thomsen, 13 år, mandens barn
Maren Thomasdatter, 24 år, ugift, mandens barn
Karen Jensdatter, 1 år, datterens datter

I 1840 boede familien på en gård i Bratten:
Thomas Christensen, 69 år, gift, gårdmand
Ane Olesdatter, 42 år, gift, hans kone
Jens Peter Thomsen, 20 år, ugift, hans barn
Ole Christian Thomsen, 12 år, hans barn
Carl Christian Thomsen, 10 år, hans barn
Karen Marie Thomsdatter, 8 år, hans barn

I 1845 boede familien i Bratten By (nr. 73), Elling Sogn:
Thomas Christensen, 74 år, gift, husmand ernærer sig af sin jordlod
Ane Olesdatter, 47 år, gift, hans kone
Ole Christian Thomsen, 17 år, deres barn
Carl Christian Thomsen, 15 år, deres barn
Karen Marie Thomsdatter, 13 år, deres barn
De var alle født her i sognet

Thomas Christensen, 77 år, aftægtsmand af Bratten, døde af alderdom den 7. marts 1848 i Bratten, og han blev begravet den 15. marts 1848. Faderen var Chr. Andersen [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 457 nr 4 opslag 211]

I 1850 boede Anne Olesdatter i et hus i Bratten:
Ane Olesdatter, 52 år, enke, huskone, husmoder
Ole Chr. Thomsen, 22 år, ugift, hendes barn
Carl Chr. Thomsen, 20 år, ugift, hendes barn
Karen Marie Thomasdatter, 18 år, hendes barn
Maren Marie Christensdatter, 11 år, ugift, plejebarn
De var alle født i Elling Sogn

I 1855 boede Anne Olesdatter hos sin ældste søn i et hus i Bratten [skema 64 opslag 50]:
Ole Chr. Thomsen, 27 år, gift, husmand og husfader
Ane Marie Christensdatter, 35 år, gift, hans kone
Thomas Chr. Olesen, 1 år, deres barn
Ane Olesdatter, 58 år, enke, husfaderens moder
Carl Chr. Thomsen, 25 år, ugift, tjenestetyende (husfaderens yngre broder)
Marie Madsdatter, 12 år, tjenestetyende
De var alle født her i sognet

I 1860 boede Anne Olesdatter hos sin søn i Bratten, Elling Sogn:
Ole Chr. Thomsen 33 år, gift, husmand
Ane Marie Christensen, 40 år, gift, hans kone
Thomas Chr. Olesen, 6 år, deres barn
Ane Olesen, 63 år, enke, husfaders moder, der af ham forsørges
De var alle født her i sognet

I 1880 boede Anne Olesdatter hos sin ældste søn i et hus i Bratten:
Ole Christian Thomsen, 51 år, gift, husfader og husmand, født her i sognet
Anne Marie Thomsen, 59 år, gift, hans hustru, født i Råbjerg Sogn
Thomas Christian Olesen, 25 år, gift, husfaderens søn, født her i sognet
Anne Katrine Olesen, 25 år, gift, hans hustru, født her i sognet
Marie Kierstine Olesen, 1 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Anne Olesdatter, 82 år, enke, husfaders moder, født her i sognet

Anne Olsen, 89 år, gårdmand Thomas Kristensens enke i Bratten, døde den 3. juni 1887 i Bratten, og hun blev begravet den 10. juni 1887 [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 1198 nr 10 opslag 363]


Den 28. oktober 1800 underskrev Thomas Christensen og Peder Thøgersen Mollerup til Ellinggård en købekontrakt, hvorved Thomas købte det sted på Bratten i Elling Sogn, som hans fader Christen Andersen havde i fæste, stående for hartkorn 7 skæpper og 1 fjerdingkar med al dets rette tilliggende af ager, eng, hede og mose, samt stedets bygninger, besætning og inventar. Købesummen var 290 rigsdaler, der skulle berigtiges således: Fra 1. maj 1802 skulle hele hoveriet og landgildens svarelse ophøre, hvorimod Thomas skulle svare rente af købesummen. Købesummen skulle betales til Mollerup på Ellinggård den 10. juni 1804, imod udstedelse af lovformeligt skøde. Hvis Thomas ikke kunne tilvejebringe pengene inden 10. juni 1804, skulle han betale dem inden den 16. juni 1804 på Mollerups bopæl i Ålborg. Thomas skulle desuden betale stemplet papir til købekontrakten og skødet, samt tinglysningsudgifterne.
Den 28. april 1803 kvitterede Mollerup på Ellinggård for modtagelse af et års rente, 11 rigsdaler, 3 mark og 9 skilling.
Den 31. maj 1804 kvitterede Mollerup på Bangsbo for modtagelse af købesummen og rente, 301 rigsdaler, 3 mark og 9 skilling.
Samme dag, den 31. maj 1804 udstedte Peder Thøgersen Mollerup skøde på ejendommen til Thomas. Såvel købekontrakt som skøde blev ikke tinglyst før den 26. januar 1807

Thomas Christensen tilskødet af Proprietær Mollerup sit fæstested i Bratten By i Elling Sogn af Hartkorn 7 Skæpper og 1 Fjerdingkar for 290 Rigsdaler den 31. maj 1804. [Skøde- og Panteregisteret for Horns- og Vennebjerg Herreder fra 1779 til 1847, B25C-SP11, Protokol C, side 597]


Underskrevne Peder Thøgersen Mollerup til Halkiær tilstår og herved vitterligt gør at have solgt og afhændet ligesom jeg hermed til opfyldelse af den imellem mig og Thomas Christensen under 28. oktober 1800 indgangne og herhos hæftede købekontrakt sælger og bortskøder fra mig og mine arvinger til Thomas Christensen og hans arvinger den under Ellinggård forhen lagte og af køberen sidst i fæstehafte gård i Bratten By, Elling Sogn, stående for matrikuleret hartkorn 7 skæpper og 1 fjerdingkar alt under de i købekontrakten fastsatte vilkår hvoriblandt især til efterretning for køberen og efterkommende ejere af denne gård udtrykkeligen gentages, at gården med hartkorn ingensinde må sælges eller overdrages for der med at komplettere nogen hovedgård eller derunder at henlægges til hoveri. Under dette køb er tillige indbefattet den køberen tillagte lod i Tolshave Hede. Thi som køberen Thomas Christensen har betalt mig den accorderede købesumma 290 rigsdaler, skriver to hundrede og halvfemsindstyve rigsdaler, meddeles ham på indbemeldte gård dette ejendoms skøde i hvis følge jeg erkender ingen ydermere ejendomsrettighed dertil at have, men skal end og lovlig tilsvare vandhjemmel om nogen imod formodning måtte befindes.

Bangsbo den 31. maj 1804 P. Mollerup (L.S.)
Til Vitterlighed som overværende H.Ring - Christensen

I følge Hr. Peder Mollerups rekvisition af 18. marts dette år grundet på det Høj Kongelige Rentekammers Skrivelse af 2den i samme måned, og den derefter posterede Notarial Act bliver dette skøde at tilføje denne påtegning: At Hr. Mollerup aldeles renuncerer på de tagne reservationer af jagt og fiskeret på de ved skødet solgte ejendomme og at samme følger købet uden videre betaling end den allerede udbetalte købesumma.

Hjørring den 30. marts 1805 P. Esbach
Notarius Publicus

[Skøde- og Panteprotokollen for Horns- og Vennebjerg Herreder fra 19. juli 1802 til 24. december 1810 (B25C -SP6), side 597. Nr. 4, Christian 7, Anno 1804, 24 Skilling, betales med en ottendedel mere. Tinglæst den 26. januar 1807]


Imellem underskrevne Peder Thøgersen Mollerup til Ellinggård og Bannerslund og Thomas Christensen af Bratten i Elling Sogn er sluttet følgende købekontrakt:
1. Have jeg, Peder Thøgersen Mollerup, solgt fra mig og mine arvinger til Thomas Christensen og hans arvinger, det mig tilhørende Sted på Bratten i Elling Sogn, Hjørring Amt, som hans Fader Christen Andersen har i fæste, stående for hartkorn, ager og eng, nye landmålings matrikel 7 skæpper og 1 fjerdingkar, med al dets rette tilliggende, være sig ager, eng, hede og mose, samt stedets bygninger, besætning og inventarium, intet deraf i nogen måde undtagen, men alt med den samme ret og rettighed, som jeg det selv haft haver, og således som samme mig er solgt af min moder, efter købekontrakt af 13. september dette år.
2. Stedet står fra dato for køberens regning og risico.
3. Køberen holder sig den min Moder allernådigst meddelte Kongelige Bevilling til Ellinggård Gods's udstykning af dato 19. maj 1798, i alle dele efterrettelig, og på grund deraf, lader sit købte sted udskifte af fælledskabet inden 3de år fra dato, og derved underkaste sig Landvæsens Commissionens liggende Plan, eller og det Høj Kongelige Rentekammers Resolution.
4. Køberen lader stedet, såsnart muligt, assurere i Brandkassen i følge af Hans Kongelige Majestæts derom allernådigst udgangne Befaling.
5. Køberen må ingenlunde sælge dette steds hartkorn for dermed at komplettere nogen hovedgård eller derunder at henlægges til hoveri.
6. Jagt og fiske rettighed på stedets ejendomme reserveres af sælgeren til Ellinggårds ejers brug for bestandig, og er købet uvedkommende.
7. Stedets Udskiftning af fælledskabet, bliver for sælgerens regning, og vil sælgeren hjemle køberen den samme ret til tørvegrøft i Jerup Mose, som de andre matrikulerede steder på Bratten formener dem at tilkomme.
8. Det stemplede papir til kontrakt og skøde, betaler køberen tilligemed tinglysnings omkostningerne.
9. Det sædvanlige hoveri og landgilden forrettes og svares, det første til Bannerslund og det sidste på Ellinggård, til 1. maj 1802, men fra den tid af ophører sådant ganske.
10. Ligeså betales de Kongelige Skatter på Ellinggård til 1. januar 1802, men fra den Tid af, betales de, tilligemed alle andre påbudde af stedet og hartkornet, af hvad navn nævnes kan, på vedkommende steder, uden ansvar eller forbindelse fra sælgeren.
11. Købesummen, som er accorderet til 290 rigsdaler, skriver to hundrede og halvfemsindstyve rigsdaler, betales på Ellinggård til sælgeren eller hvem han dertil på sine vegne kommitterer, imod lovformelig skøde, den 10. Juni 1804, men skulle køberen ikke kunne tilvejebringe pengene så betales, da må samme betales sælgeren i sit logi i Ålborg, inden den 16. juni 1804. Fra 1. maj 1802, da hele hoveriet og landgildens svarelse ophører, erlægger køberen altså renter af ovenstående købesumma to hundrede og halvfemsindstyve rigsdaler.
Til Bekræftelse have vi denne kontrakt selv egenhændigen underskrevet og forsegler, samt formået tvende mænd med os til vitterlighed at underskrive.
Ellinggård den 28. oktober 1800

Thomas Christensen (L.S.)
med påholden pen
Peder Thøgersen Mollerup (L.S.)
Til vitterlighed efter begæring underskriver:
A.S.Lybekker Anders Hansen

Efter kontrakten er dette års renter til terminen 1803 betalt med 11 rigsdaler, 3 mark og 9 skilling, hvorfor kvitteres.
Ellinggård, den 28. april 1803
P. Mollerup

Kapitalen og renterne er mig i dag betalt med 301 rigsdaler, 3 mark og 9 skilling, hvorfor kvitteres.
Bangsbo, den 31. maj 1804
P. Mollerup

[Skøde- og Panteprotokollen for Horns- og Vennebjerg Herreder fra 19. juli 1802 til 24. december 1810 (B25C -SP6), side 597. Tinglyst den 26. januar 1807. Nr. 4, Christian 7, Anno 1800, Fire og Tyve Skilling]

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 28-Jul-2019