Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Lars Larsen Inger Jørgensdatter
Født: 1757 Født: 1759 i Hesselager
Død: 18. juni 1814 i Hesselager Død: 1810 i Hesselager
Gift: Kirkebog for Hesselager mangler før 1813
Børn: Ingen fælles børn

Ved folketællingen i 1787 boede Inger Jørgensdatter og hendes første mand i Hesselager By og Sogn:
Christen Rasmussen Skræp, 37. år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Inger Jørgensdatter, 28. år, gift, madmoder
Jørgen Christensen, 5. år, deres søn

Ved folketællingen i 1801 boede Inger Jørgensdatter og sin tredie mand i Hesselager By og Sogn:
Lars Larsen, 44 år, gift for 1. gang, husbonde, gårdmand
Inger Jørgensdatter, 42 år, gift for 3. gang, hans kone
Rasmus Christensen, 13 år, hendes barn af 1. ægteskab
Karen Christensdatter, 9 år, hendes barn af 1. ægteskab
Johanne Hansdatter, 7 år, hendes barn af 2. ægteskab
Christen Hansen, 5 år, hendes barn af 2. ægteskab
Hans Hansen, 2 år, hendes barn af 2. ægteskab
Christen Larsen, 36 år, tjenestefolk
Maren Andersdatter, 23 år, tjenestefolk

Inger Jørgensdatter(1759 - 1810) var gift 3 gange:

 1. Christen Rasmussen Skræp, død 1793.
  a) Jørgen Christensen (1782 - ?)
  b) Rasmus Christensen (1788 - 1816)
  c) Karen Christensdatter (1792 - ?)
 2. Hans Rasmussen Skræp, død 1799
  d) Johanne Hansdatter (1794 - 1871)
  e) Christen Hansen (1795 - 1884)
  f) Hans Hansen (1799 - 1882)
  Hans Hansen blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken i 1814. Faderen var Hans Rasmussen, forhen gårdmand i Hesselager, og moderen var Inger Jørgensdatter. Begge er døde. Han blev født den 6. august 1799. Han havde udmærket godt kundskaber i religion, regning, skrivning. Han var særdeles flittig i dansk, geografi, naturhistorie og så videre. Han havde et godt forhold. Han har haft naturlige kopper [Hesselager Sogn, kirkebog for 1813 - 1828 side 47 nyt opslag 47]
 3. Lars Larsen
  Hun fik ingen børn med denne mand, så vidt vides

Fæstebrev nr. 25 for gårdmand Lars Larsen, 1799 (i uddrag).

Jeg, Anders de Sehested, herre til Broholm, deres kongelige majestæts gestaltets oberst løjtnant af cavalleriet, kendes og hermed vitterliggøres at have stedt og fæstet, ligesom jeg hermed steder og fæster til Lars Larsen i Hesselager den gård sammesteds, som afdøde Hans Rasmussen sidst beboede, hvilken gård står i hartkorn ager og eng efter ny inddeling 7 tønder 7 skæppe og 2 4/11 album og skovskyld 1 fjerdingskar og 2/11 album. Thi må ermeldte Lars Larsen forannævnte gård sin livstid udi fæste have, nyde, bruge og beholde på følgende vilkår: (udeladt her).

Broholm Gods, den 6. september 1799 A. Sehested

[Broholm Gods Fæsteprotokol nr. 2 side 40 - 41

Lars Larsen, 57 år, døde den 18. juni 1814, og han blev begravet den 21. juni 1814. Han var gårdmand i Hesselager. Han døde efter en smitsom sygdom [Hesselager Sogn, kirkebog for 1813 - 1828 side 154 nyt opslag 134]


Leif Sepstrup oversatte skiftet i 2004:

Broholm Gods Skifteprotokol III side 504 - 507

Skifteforretning efter afdøde Inger Jørgensdatter, gårdmand Lars Larsens hustru af Hesselager.

Anno 1810 den 17. december indfandt sig forvalter Stuch fra Broholm for at foretage registrering og vurderings forretning efter gårdmand Lars Larsens afdøde hustru Inger Jørgensdatter til rigtighed imellem enkemanden og den afdødes efterladte arvinger, som er følgende:

på disse umyndiges, hvoraf de umyndige arvinger var tilstede som værge og tilsynsværge gårdmand Anders Madsen af Langå og gårdmand Anders Pedersen________ ____. Som var og tilstede. Som vidner og vurderingsmænd sognefoged Niels Pedersen og gårdmand Anders Rasmussen, begge af Hesselager, og blev da foretaget som følgende:

I sengekammeret Rigsdaler Mark Skilling
1 gammel fyr kiste 1 2 0
1 seng med omhæng 4 0 0
1 rød og blåstribet overdyne 5 0 0
1 blåstribet linnet underdyne 4 0 0
1 gulstribet ditto 2 0 0
1 gl. ____ . . 8
2 grønstribede hovedpuder 2 0 0
1 pr. Blårgarns lagen 1 2 0
1 ege skab med lås og nøgle 4 0 0
4 stole med sivsæde . 7 0
2 ____ ____ stole 1 0 0
2 ____ ____ ditto . 3 0
2 fløde bøtter . 2 0
1 gl. fyre skab 1 8 0
6 siv bøtter . 3 0
3 mælkeskåle . 1 8
1 jernpande . 3 0
1 ildtang . 1 8
1 gl. kniv . . 8
I daglig stuen . . .
1 egebord på fod 2 0 0
1 lille bænk . 3 0
1 gæstebænk med 4 rum 2 0 0
1 kobber bækken med messing låg 2 0 0
1 ditto 2 0 0
1 liden fyrkiste . 3 0
1 rød _____ lerfad . 1 8
1 _______ . 4 0
1 p__ . 1 0
1 ________ 30 0 0
1 kobbertragt . 1 0
1 ______ lys ______ . . 4
1_______ . . 8
1 rød og grønstribet overdyne 4 0 0
1 hvid linnet underdyne 4 0 0
1 gulstribet ditto 3 0 0
1 ditto kort hovedpude . 3 0
1 pr. blågarnet lagner 2 0 0
I den øverste stue . . .
1 rød og grønstribet overdyne 8 0 0
1 blåstribet linnet overdyne 5 0 0
1 langt fyrbord på fod 4 0 0
1 lang fyrbænk 1 0 0
2 gl. rokke 1 0 0
1 p______ . 2 0
1 ten rok 1 0 0
4 tin fade 2 0 0
4 tin tallerkener 1 0 0
2 tin lysestager . . 8
1 ditto saltkar . 1 0
I bryggershuset . . .
1 kobber kedel 28 0 0
1 ditto 12 0 0
1 messing ditto 5 0 0
1 ditto ___ . 5 0
1 gl. ege kar 1 2 0
1 hel øltønde 1 4 0
1 __ tønde . 4 0
1 dejtrug 2 0 0
1 kjærne . 1 8
1 øltragt . . 8
1 k_______ 1 2 0
1 s______ gryde 1 2 0
3 korn sold . 4 0
1 _____ brædt . . 4
8 korn sække 2 4 0
1 mål ditto . 4 0
I kostalden . . .
1 sortrykket ko 8 år 30 0 0
1 grårykket do 5 år 40 0 0
1 grå blastet do 6 år 36 0 0
1 grå quie 3 år 30 0 0
1 sort ko 5 år 32 0 0
2 årings kalve 20 0 0
7 får og 1 væder 24 0 0
3 gæs og 1 gase 8 0 0
I loen . . .
2 forke . 2 0
1 skjærekiste med kniv 2 0 0
1 slibesten . 2 0
1 lang og 1 kort stige 1 0 0
1 bull kar 1 0 0
1 bånd ditto . 4 0
1 ________ . 1 8
1 spånkniv . 1 8
2 ________ . 4 0
1 bue sav . 1 8
1_________ . . 8
1 hakke og ___ spade 1 0 0
1 tørvespade . 1 8
Det i efteråret findende korn anslår synsmændene ikke at kunde blive meget til salg, men at det vil indegå til skatterne, føde og sæde korn . . .
Besætning . . .
1 rød hoppe 7 år 60 0 0
1 grå ditto 9 år 40 0 0
1 sort ditto 9 år 80 0 0
1 brun hest 13 år 50 0 0
1 beslagen arbejdsvogn med behør 40 0 0
1 trævogn med behør 20 0 0
1 plov med behør 8 0 0
2 jern harver 8 0 0
Summa indtægt 421 4 0

Videre vidste de tilstedeværende ikke at opgive dette stervboen tilhørende, så blev samme i dag sluttet med den forbeholdenhed, at enkemanden bliver ansvarligt til det anførte indtil skiftet videre kan blive foretaget.

Datum til supra   Stuch
Enkemanden
Lars L.L.S. Larsen
Som værge for de umyndige
Anders A.M.S. Madsen
Som tilsynsværge
Anders A.P.S. Pedersen
Som vidner og vurderingsmænd Niels N.P.S. Pedersen Anders A.R.S Rasmussen

Continuation af skiftet efter afgangne Inger Jørgensdatter, gårdmand Lars Larsens hustru af Hesselager.

Anno 1811 den 21 januar blev atter skifte foretaget af forvalter Struch fra Broholm i overværelse af sognefoged Niels Pedersen og gårdmand Anders Rasmussen, begge af Hesselager, som vitterlighedsmænd til videre lovlig behandling og påfølgende deling imellem enkemanden og den afdødes efterladte arvinger som var følgende:

På de umyndiges vegne var tilstede gårdmand Anders Madsen af Langå og på Rasmus Christensens vegne som fraværende i Hans Majestæts tjeneste broderen Jørgen Christensen, og blev samtlige tilstedeværende myndige arvinger og værge for de umyndige, enige om at stedfaderen Lars Larsen giver de umyndige i arv efter deres afdøde moder 120 rigsdaler, siger et hundrede og tyve rigsdaler, hvorimod de myndige sønner _____ nærværende på arv efter bemeldte deres moder, og ______ da ovenførte 120 rigsdaler således:

Udgør ovennævnte 120 rigsdaler.

Foruden disse de umyndige tillagte rede penge, anbød enkemanden endvidere at ville give sine stedbørn, sønnerne Christen og Hans, hver 8 alen hvid vadmel og 5 alen rødstribet hør___ samt 2de hvergarns skjorter og et får, og til datteren Johanne, 1 dyne, 1 par blårgarnslagner, et nyt _____ sengested, 1 _____ og 1 messing sengebakke, samt datteren Karen, 1 dyne, 1 par blårgarnslagner, 1 sengested og 1 messing sengebakke i hvilken forvaring skifteforvalteren antog på grund af at de umyndiges har fordel deraf, imod om det skulle gå til _____ deling, hvor de ægte arvinger da og ville tage del i arven, og således blive mindre til de umyndige at arve af det boet tilvurderede. Stedfaderen tilstod endvidere sine mindreårige stedsøn 1 får og så længe han er i Hans Majestæts tjeneste ved den stående god årlig _ __ smør, 1 hvergarns skjorte, 1 par hvide uldstrømper _________ Stedfaderen foruden ovennævnte ____ forløb, frasiger sig gården eller ved døden afgangen, da bortfalder ovennævnte.

Den de umyndige tilfaldne arv i penge indbød stedfaderen Lars Larsen sig at måtte blive modtaget til indsættelse i overformynderiet på Broholm 11. juni termin dette år med årlig rente svares indtil de umyndige opnår deres myndige år. Men hvad børnene ellers tilkommer af klæder med videre bliver stedfaderen med børnenes værge ____ sag dertil at ___ ___, og ikke komme skifteforvalteren eller fuldmægtig til nogen ansvar nu eller siden. Stedfaderen lovede endvidere at opføde og klæde de umyndige, således at han dertil vil stå til ansvar indtil de bland fremmede folk kan fortjene deres brød. Og da ingen havde videre på dette skifte at erindre, så blev samme sluttet og med hænders underskift bekræftet.

Skiftets omkostninger betaler Lars Larsen af boet fulde værdi således:

  Rigsdaler Mark Skilling
Stemplet papirer til skiftebrevet 4 1 5
Skiftesallarium 4 4 3
Skriversallarium 1 3 0
Revisions ko__ 1 2 6
Justitsfondts   4 5
Afgift efter forordning af 18. feb. 1810 1 0 5
Vitterlighedsmændene 4 0 0
Rettens ____sioner 2 0 0
Tilsammen 19 0 8

 

Datum ut supra . Stuch
Enkemanden
Lars L.L.S. Larsen
Som værge for de umyndige
Anders A.M.S Madsen
På egne og min broders vegne
Jørgen J.C.S Christensen
Som vidner og overværende Niels N.P.S Pedersen Anders A.P.S Pedersen

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 23-Jun-2015