Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Christensen Skræp Johanne Ottosdatter Jørgen Hansen Johanne Hansdatter
? - 1786 ? - 1776 ? - 1769 ? - 1783
Hans Rasmussen Skræp Inger Jørgensdatter
Født: 1762 Født: 1759 i Hesselager
Død: 1799 Død: 1810 i Hesselager
Gift: Kirkebog for Hesselager mangler før 1813
Børn: Johanne Hansdatter, Christen Hansen og Hans Hansen 

Ved folketællingen i 1787 boede Inger Jørgensdatter og hendes første mand i Hesselager By og Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Christen Rasmussen Skræp, 37. år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Inger Jørgensdatter, 28. år, gift, madmoder
Jørgen Christensen, 5. år, ugift, deres søn.

Ved folketællingen i 1801 boede Inger Jørgensdatter og sin tredie mand i Hesselager By og Sogn [film 711 side 78]:
Lars Larsen, 44 år, gift for 1. gang, husbonde, gårdmand
Inger Jørgensdatter, 42 år, gift for 3. gang, hans kone
Rasmus Christensen, 13 år, hendes barn af 1. ægteskab
Karen Christensdatter, 9 år, hendes barn af 1. ægteskab
Johanne Hansdatter, 7 år, hendes barn af 2. ægteskab
Christen Hansen, 5 år, hendes barn af 2. ægteskab
Hans Hansen, 2 år, hendes barn af 2. ægteskab
Christen Larsen, 36 år, tjenestefolk
Maren Andersdatter, 23 år, tjenestefolk

Inger Jørgensdatter (1759 - 1810) var gift 3 gange. De to første mænd var halvbrødre:

1. mand: Christen Rasmussen Skræp, død 1793.

2. mand: Hans Rasmussen Skræp. Se skiftet nedenfor.

3. mand: Lars Larsen.


Christen Hansen fortæller om sin farfar og dennes far og mor:

Min farfar Christen Hansen Skræp og hans slægt.

År 1795 fødtes ved St. Hans tid min bedstefar (farfar) i Hesselager. En gård i fæste fra Hesselagergård var hans fødehjem, og gården kaldtes "Skræppegården", hvorfra stammer navnet "Skræp" her på egnen. Det samme navn findes på Nordfyn, men kommer ikke hinanden ved i nogen retning. Gården lå øst for kirken i byen. Han fik i dåben navnet Christen Hansen, men blev senere af folk kaldet Christen Skræp.

Han havde en broder, Hans Skræp, et par år yngre, som senere giftede sig og købte et hus med et par tønder land på Vejstrup Mark og arbejdede på Tiselholt. Det er sidste hus på højre hånd opad Tiselholts Marker; hans hustru døde efter nogle få års ægteskab og efterlod ingen børn; han giftede sig igen, og der blev 2 sønner og 1 datter.

Bedstefars fader døde, da sønnen var på 4de år, og hans moder giftede sig igen med en mand, der hed Bærthel, som flyttede gården ud syd for byen. Det kom så til at hedde "ud til Bærthel", hvorved gården tabte Skræppenavnet. Moderen døde ved hans 12te år, hvorved der blev udbetalt drengene hver 300 rigsdaler, som deres moster overtog foreløbig, til de blev gamle nok til at kunne overtage dem; denne moster havde en bondegård i Langå. Pengene så de aldrig.

Efter bedstefars udsagn gav hun sine egne børn pengene, og de kom aldrig til dem.

Han fortæller videre, at børnene og en del af slægten blev småtossede og sygelige, som han gav mosterens uredelighed skylden for. Selv sagde han, jeg kommer såmænd aldrig til at savne dem.


Den tredie broder var Jens Rasmussen Skræp.


Leif Sepstrup oversatte skiftet i 2004:

Skifteforretning nummer 88 efter afdøde gårdmand Hans Rasmussen Skræp i Hesselager.

Anno 1799 den 30. marts mødte Jørgensen fra Broholm på højvelbårenhed hr oberstløjtnant de Sehesteds vegne, udi afdøde gårdmand Hans Rasmussens gård i Hesselager, tillige med tvende vitterligheds og vurderingsmænd, nemlig sognefoged Rasmus Rasmussen fra Albjerg og sognefoged Niels Pedersen fra Hesselager, for at foretage lovlig skifte og deling imellem den salige mands enke Inger Jørgensdatter på den ene side og hendes med den salige mands sammen-avlede børn:

Som lavværge for enken var nærværende Jens Rasmussen Skræp fra Vormark, og som værge for børnene den afdødes morbroder Peder Jørgensen fra Sandager, i hvis samtlige overværelse blev forefundet følgende:

I daglig Stuen Rigsdaler Mark Skilling
1 gammel hulseng (alkove). herudi      
1 gråstribet olmerdugs overdyne 1 2 0
1 hvid linned underdyne 1 2 0
1 lang olmerdugs grøn og rødstribet hoved dyne   5 0
2 korte do.   4 0
1 par blårlærrets lagen 1 0 0
1 gammelt omhæng   1 0
Endnu 1 opslagen hulsengested      
1 gammel tømmeret barneseng. derudi.   1 0
1 grønstribet olmerdugs overdyne 4 0 0
1 grøstribet linned underdyne 2 0 0
1 blåstribet do. 2 4 0
1 omtrukken hovedpude   4 0
1 gammel do uden betræk   3 0
1 par gamle blårlærred lagen 1 0 0
1 liden egebord 1 0 0
1 gåsebænk (langbænk med skydelem foran) med 4 rum   3 0
1 liden fyre bænk   1 0
1 liden børnesengested med klæder og alt 1 0 0
3 gamle sivstole   0 12
2 ____ do.     6
1 lille jernkakkelovn 10 0 0
1 fyre hængeskab. Derudi befandtes intet 1 2 0
5 hylle feiller   1 4
2 ____skab     12
1 rist og 1 jern pande   2 8
1 ___ 1 __ 1 __ jern   1 8
1 ___ tønde     8
1 jern ildtang     4
1 mangle fiel     8
1 ___ 1 flødebøtte 1 _____   1 8
3 mælke kar   1 4
1 gammel sengested med hvergarn omhæng. Herudi befandes 3 dyner, 4 hovedpuder og 1 par blårlinned lagen, hvilket alt efter skifteboen begyndt den 20. februar 1793 og fortsat den 30. marts samme år efter Kristen Rasmussen, tilhører dennes datter Karen Kristensdatter, og altså her forbigået      
1 blåmalet ege dragkiste er ligeledes efter bemeldte skifteboen forannævnte datter tilhørende, derudi intet uden børnenes gangklæder      
1 stor egekiste, derudi den sallige mands gang klæder 8 0 0
1 blå lærred kjortel og vest 8 0 0
1 sort hat 1 0 0
1 par sølv sko 1 7 0
1 par skindbukser   4 0
1 _____ brystdug 1 0 0
1 stribet hvergarn do.   4 0
1 hvid uld_koft 1 0 0
1 do 1 1 0
1 stribet hvergarns trøje 1 2 0
1 ulden hue   2 0
1 gammel silke tørklæde   3 0
1 par handsker   1 0
1 par strømpebånd     12
2 par strømper   5 0
2 par do., ældre   1 0
2 par do.   1 8
1 par uldne ______   3 0
1 vadmel kofte og trøje   2 0
6 skjorter 4 0 0
Blåmalet fyrkiste, derudi intet uden konens linned og nogle gangklæder 1 4 0
1 kiste af eg, derudi børnenes gang klæder og 4 par _agan som til formævnte skifte er tilhørende datterens fader.
Kisten vurderet for
4 0 0
1 liden rødmalet fyr kiste, derudi 0 4 0
Børnenes linned og 4 par lagen 1 0 0
1 langt fyrbord 1 4 0
1 do bænk   2 0
2 træ stole   3 0
1 sivstol og 1 ________   , 8
Noget jernskramleri   2 0
1 spinderok   3 0
1 langt tene rok og 1 cy____   3 0
2 syerier   2 8
2 hylle fieller   2 0
2 tin lysestager   1 8
3 firbøtter   2 4
1 mangel træ     4
I en lille kælder      
1 mælkebøtte     12
3 små grynbøtter   1 8
1 findring   1 0
1 salt _ lden   1 8
1 ed. blårgarn 1 1 8
Bryggershuset      
1 ferdings bryggerkedel 4 0 0
1 ege kar   4 0
1 slant t___ og 1 øsehoved   3 0
1 _ igntring 1 0 0
1 gammel messing keddel   3 0
1 jern gryde   3 0
2 gamle tønder og 1 balie   2 8
2 øl tønder 1 0 0
8 korn sække 1 2 0
2 mel sække   4 0
På loftet
fandtes intet uden 1 gammel tønde
    6
Undtagen noget korn som nærmere skal _______ ________      
Køer      
1 sortbroget ko, 8 år 9 0 0
1 sort do., 9 år 9 0 0
1 rød do., 7 år 9 0 0
1 blå do., 11 år 8 0 0
1 blisset_do., 3 år 7 0 0
1 rød kvie, 2 år 4 0 0
1 sort do., 2 år 4 0 0
1 blå do., 2 år 4 0 0
2 årings kalve 4 4 0
13 får á 1 rigsdaler per styk. 13 0 0
1 soe svin 3 0 0
2 gæs og 1 gasse 1 3 0
3 H_______ T______ Gl.     12
1 gammel sold   1 0
1 gammel segl   3 0
1 hakkelse kiste med kniv   3 0
2 forke   1 0
1 baløye   1 0
1 høndde   1 0
1 hakke     12
1 grov spade   1 0
Noget andet gammelt huggetøj   1 8
I karlekammeret
fandtes intet uden én opslagen seng, hvis hele værdi var
4 0 0
Bæsterne var følgende      
1 mørkgrå hest, 12 år 10 0 0
1 lysgrå do., 9 år 26 0 0
1 gråstribet hoppe, 6 år 18 0 0
1 mørkebrun do., 14 år 10 0 0
1 grå hest, 5 år 18 0 0
1 sort hoppe, 7 år 16 0 0
1 jernbeslagen forendsvogn med tilbehør 10 0 0
1 do. arbejdsvogn 8 0 0
1 jern harve 1 2 0
1 gammel do.   4 0
1 jern plov med tilbehør 3 0 0
Til gården kan sås 4 á 5 tønder rug og 2 tønder byg, samt 8 tønder havre. Rug sæden er allerede lagt og vårkornet fandtes i behold her i gården. – og ligeledes angav enken at hun troede at komme ud med det ____ korn til nødvendig r_de, er: 121 0 0
På skifteforvalterens forresørgsel erklærede enken, at hun intet videre vidste at eje stervboet til ___ , undtagen rede penge: 100 0 0
Som var udsade på Renter for præste enken Madam Lande her i byen.
Altslån _____ for an den summa
272 0 0
Med vurderingen erklærede alle vedkommende sig fornøjet og altså bliver nu derom stervboets udgift at beregne, hvilken enken angav således.
1. Erklærede hun at hendes sallige mand havde lånt af Peder Jensen, gårdmand i Anedages
40 0 0
2. Ligeledes angav hun at være skyldig til Niels Krog, gårdmand i Langå 10 0 0
3. Fordrede enken udlagt til hendes begravelses bekostning ligt imod hvad hendes salige mand havde kostet nemlig. 16 0 0
Ere 66 0 0

Og mere gæld vidste enke ikke fordrene gaug at angive eller havde at være bevist, men derom agtet kunde dog skiftet ikke fremmes videre for denne gang, såsom enken angav sig at være frugtsommelig med den sallige afdøde mand og ventede sig i barselseng ved M. Larsdags tide, altså blev skiftet til den tid udsat, og det nu _______ med alle vedkommendes underskrift bekræftet.

Datum ut Supra Jørgensen
Enken Inger I. I. J. Jørgensdatter
Laugværge
Jens I. R. S. S. Skræp
Som værge for Børnene
Peder P. I. J. Jensen
Som Vitterligheds Vidner og Vurderingsmænd
Rasmus Rasmussen Niels N. P. S. Pedersen

[Broholm Gods Skifteprotokol III side 462 - 464]


Continnatam af skiftet efter gårdmand Hans Rasmussen her i Hesselager.

Anno 1799 den 24. oktober indfandt sig atter Jørgensen fra Broholm for at tilendebringe skiftet efter sallige Hans Rasmussen i Hesselager, hvorda var uden _____ børnenes værge Peder Jensen af Sandager og den unge Mand Lars Larsen, så og dennes kone forhen enken af sallige Hans Rasmussen, Inger Jørgensdatter. Som Vitterlighedsvidner var nærværende sognefoged Niels Pedersen, her i Byen, og Michel Olesen Hannesteds, i hvis samtlige ________ så ende følgende.

Der ved sallige Hans Rasmussens fæstegård ved hoftide syns og vurderings forretning, gårdens bygning, beholdning og inventarium beskaffende, blev confereret med den ved dette skiftefode syns- og optegningsforretning, hvilke begge ____ skifte _____, hvorved intet befandtes som kunne begære stervboet til indtægt eller udgift og ____ lig ______ nærværelse i dette tilfælde befundet unødvendigt. Thi bliver nu alene at opgjøre hvad børnene i arv kan tilfalde efter _______ omstændigheder som ved første skifte samling meldt i børnene nu

  Rigsdaler Mark Skilling
Boets ganske formue er som forhen meldt i alt 272 0 0
Hvormed den allerede anmeldte gæld og og udgift 66 0 0
Hvortil noteres dette skiftes omkostninger      
1. Stemplet papirer til skifte___ No. 3 1 0 0
2. Sammes beskrivelse på 6 ark 3 0 0
3. Skifte sallarie af boets beholdne midler 2 0 0
4. Til tvende mænd som har overværet dette skifte i 2 dage   4 0
Ere: 6 4 0
Summma udgift 72 4 0
Igen til arv og deling 199 2 0

Hvoraf enken, eller Lars Larsens kone tilkommer det halve og børnene den øvrige halve, må da begge erkende at børnene skulle have fuldt ____ ___ deling på lovlig måde. Så bliver arven derefter at dele, navnlig:

til sønnen Christen Hansen 40 Rd.
til sønnen Hans Hansen 40 Rd.
til datteren Johanne Hansdatter 20 Rd.
Ere: 100 Rd.

og desuden ville da skænke sønnerne hver 1 egekiste af værdi til 8 Rigsdaler og datteren 1 rød og grønstribet ny olmerdugs overdyne og 2 blåstribede nye linned underdyne, 2 lange store hovedpuder og 2 korte st. ___ ____ 4 par blå linnet lagen og 1 par H___ 8 __, hvilket dog alt skulle forblive i stervboet indtil da, nemlig børnene opnår deres myndige år eller behøves samme, undtagen _________ straks indsættes i overformynderkassen, hvor de fristår indtil deres myndige år og renterne bliver stående indtil kapitalen udbetales. Skulle et af børnenen død, da skal de efterlevende alene arve det afdøde barn, da moderen herved friholdt sin arveret i dette tilfælde, men om datteren skulle død, da forbeholdt dog moderen sig sin arvepart af hendes arv, udlagt i sengeklæderne om sin oparver hendes død. Desuden ville da andre tilhøre datteren tilkommen. Hun haver enten frit bryllup eller penge derfor, 20 rigsdaler. Indnu ville da give datteren et sengested af værdi til 4 rigsdaler eller penge derfor. I herforende til deres deling kunde skifteforvalteren intet have at erindre, undtagen det at pengene straks efter løfte indsættes i overformynder kassen, hvoraf da renter svares fra 11. december næstkommende, og at den øvrige gavn til børnene bliver Lars Larsen og hans kone ___ at tilhvere der dog på _______ medsig måde skulle tinglyses til sikkerhed for børnene det da ligge ane____. Til _____ E_______ bliver andet at _______ af ________ 1/3 Procento med 4 rigsdaler, hvormed dette skiftte da blev sluttet og til endebragt, samt med alles vedkommende underskrift bekræftet.

Datum ut Supra Jørgensen
Lars L. L. S. Larsen Som Værge for Børnene
Inger I. I. D. Jørgensdatter Peder P. I. S. Jensen
Til Vitterlighed
Niels N. P. S. Pedersen Mickel M. O. S. Olsen

[Broholm Gods Skifteprotokol III side 470 - 471].

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek.com Sidst opdateret: 11-Sep-2015