Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Niels Hendrichsen Maren Larsdatter Hans Rasmussen Inger Jørgensdatter
1766 - 1847 1758 - 1827 1762 - 1799 1759 - 1810
Lars Nielsen Johanne Hansdatter
Født: 1795 i Ringe Født: 1794 i Hesselager Sogn
Død: 13. juli 1830 i Ryslinge Død: 20. juli 1871 i Gudbjerg
Gift: 3. juni 1826 i Ringe
Fælles barn: Anne Larsdatter

   

Ved folketællingen i 1801 boede Lars Nielsen hos sine forældre i Bolteskov By, Ringe Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Niels Hendrichsen, 35 år, gift, mand, bonde, smed og selvejer husmand med jord
Maren Larsdatter, 43 år, gift, hans kone
Anne Nielsdatter, 8 år, ugift, deres barn
Mette Marie Nielsdatter, 4 år, ugift, deres barn
Lars Nielsen, 6 år, ugift, deres barn
Hendrich Nielsen, 1 år, ugift, deres barn.
Ved folketællingen i 1801 boede Johanne Hansdatter hos sin moder og stedfader i Hesselager By og Sogn [film 711 side 78]:
Lars Larsen, 44 år, gift for 1. gang, husbonde, gårdmand
Inger Jørgensdatter, 42 år, gift for 3. gang, hans kone
Rasmus Christensen, 13 år, hendes barn af 1. ægteskab
Karen Christensdatter, 9 år, hendes barn af 1. ægteskab
Johanne Hansdatter, 7 år, hendes barn af 2. ægteskab
Christen Hansen, 5 år, hendes barn af 2. ægteskab
Hans Hansen, 2 år, hendes barn af 2. ægteskab
Christen Larsen, 36 år, tjenestefolk
Maren Andersdatter, 23 år, tjenestefolk

Johanne Hansdatter ankom til Ryslinge Sogn den 1. november 1822. Hun skulle være mejerske på Tøjstrup hos forvalter Trolle. Hun kom fra Raunholt (i Gislev Sogn) [Ryslinge Sogn, sogn 121 bog 3 film 3/6 side 114].

Ungkarl Lars Nielsen af Bolteskov, 31 år, og pigen Johanne Hansdatter af Bolteskov, 32 år, blev gift den 3. juni 1826 i Kirken. Forloverne var Anders Christensen af Boltinge Mølle og Niels Henriksen af Bolteskov [Ringe sogn, sogn 120 bog 4 film 4/7 side 114].

Lars Nielsen og Johanne Hansdatters barn var:

Smed på Tøjstrup, Lars Nielsen døde den 13. juli 1830, og han blev begravet den 20. juli 1830 i Ryslinge Kirkegård. Han blev 35 år, og han døde af tæring [Ryslinge Sogn, sogn 121 bog 4 film 5/8 side 162].


Den 18. februar 1828 foreviste stykmester Christian Conrad Trochmann sit forfærdigede kleinsmedemesterstykke, som bestod af en portlås, udført efter hans forhen approberede tegning, som af de tilstedeværende mestre blev antaget. Stykmesteren gav nu en frivillig gave til Laugets fattige på 10 rigsbanksedler. Han var uddannet i Svendborg [Københavns Smedelaug Hovedprotokol 1812 - side 97].

Christian Conrad Trochmann blev smed i Svendborg den 22. december 1828. Erhvervet blev opsagt den 20. december 1830.

Den 28-årige Christian Conrad Trochmann, enkemand og smedemester af Svendborg, blev gift med smed Lars Nielsens enke, den 33-årige Johanne Hansdatter den 24. februar 1830 i Ryslinge Kirke. Forloverne var Mørk af Ringe og Henrik Nielsen af Boltinge [Ryslinge Sogn, sogn 121 bog 4 3/8 side 99].

Christian Conrad Trochmann og Johanne Hansdatter's barn var:

Ved folketællingen i 1834 boede familien i et hus i Ryslinge By [film 709 side 232]:
Christian Conrad Trochmann, 31 år, gift, smed
Johanne Hansdatter, 37 år, hans kone
Ane Larsdatter, 7 år, hendes barn
Inger Kirstine Trochmann, 3 år, deres barn.

Ved folketællingen i 1840 boede familien i et hus i Lamdrup, Gislev Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Kristian Conrad Trochmann, 37 år, gift, smed, fæstehusmand
Johanne Hansdatter, 46 år, gift, hans kone
Anne Larsdatter, 13 år, ugift, deres datter
Inger Kirstine Marie Trochmann, 9 år, ugift, deres datter
Anne Jensdatter, 64 år, enke, aftægtskone
Johanne M. Hansdatter, 23 år, ugift, væverske.

Kristian Konrad Trochmann, født i Svendborg den 19. marts 1803 i Svendborg, og
Johanne Hansdatter, født i Hesselager, 45 år, ankom fra Lamdrup, Gislev Sogn. Tilgangen blev anmeldt den 15. august 1840. De medbragte to børn: Anne Larsdatter, født på Tøjstrup den 10. august 1827 og Inger Kirstine Marie Trochmann, født den 21. december 1831 [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 15 film 1/7 side 9].

Ved folketællingen i 1845 boede familien i en gård i Gudbjerg By:
Kristian Konrad Trochmann, 42 år, gift, gårdmand, født i Svendborg
Johanne Hansdatter, 50 år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn, Svendborg Amt
Anne Larsdatter, 18 år, ugift, husmoderens datter af første ægteskab, født i Ryslinge Sogn
Inger Kristine Marie Trochmann, 14 år, ugift, deres datter, født i Ryslinge Sogn
Rasmus Pedersen, 20 år, ugift, tjenestefolk, født i Hesselager Sogn
Rasmus Kaspersen, 19 år, ugift, tjenestefolk, født i Oure Sogn.

Trochmann, født i Svendborg og forhenværende gårdmand i Gudbjerg, og
Johanne Hansdatter,
hans hustru, anmeldte, at de bortrejste den 12. august 1845 med en datter. Han ville ikke angive, hvorhen eller hvorfor de rejste. Han blev dømt en betydelig mulkt for et voldsomt overfald på en karl Jacob Hansen i Gudbjerg [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 15 film 5/7 side 145]. Det var 10 dage efter datteren,
Anne Larsdatter's bryllup.

Tilgangslisten i Brudager findes kun indtil 1843.

Ved folketællingen i 1850 boede familien i et hus i Brudager By:
Christian Conrad Trochmann, 47 år, gift, smed, født i Svendborg
Johanne Hansdatter, 47 år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn.

Afgangslisten i Brudager findes kun indtil 1844.

Fæstebrev for Q. Q. Trockmann

Adam Gottlob, greve af Moltke Hvitfeldt, kammerherre, kommandør af Dannebrog og dannebrogsmand, herre til stamhuset Moltkenborg og Mullerup gør vitterligt, at han steder og fæster, ligesom han steder og fæster til smed Q. Q. Trockmann det hus med smedie i Gudbjerg By under Mullerup Gods, som Corfitz Christensen var fradød.
Indfæstningsafgiften var 500 rigsbankdalere (som dog ikke blev betalt).
Glorup den 11. december 1853, Moltke Huitfeldt
Lyst på Sunds-Gudme Herreds kontor den 22. december 1853, Bruun
Fæstebrevet blev ikke underskrevet af C. C. Trochmann!
[Mullerup Gods Fæsteprotokol bind 2 side 129B - 130A].

Ved folketællingen i 1855 boede familien i et hus i Gudbjerg Sogn [film 1602 side 62 husstand 54]:
Christian Conrad Trochmann, 52 år, gift, født i Svendborg, familiefader, smed
Johanne Hansen, 61 år, gift, født i Hesselager Sogn, hans kone

Christian Conrad Trockmann, 52 år, smed, født i 1803 i Svendborg, og
Johanne Hansdatter af Hesselager, 62 år og hans hustru,
ankom den 16. november 1855 fra Gudbjerg Sogn til Højby Sogn [Højby Sogn, sogn 105 bog 11 film 1/5 side 22].

Ved folketælligen i 1860 boede familien i et hus på Højby Mark, Højby Sogn, Aasum Herred, Odense Amt [film 1207 side 79B]:
Christian Conrad Trokmann, 57 år, født i Svendborg, husmand
Johanne Hansdatter, 67 år, født i Hesselager Sogn, hans kone.

Christian Conrad Trokmann, 65 år, fra Højby Mark, og
Johanne Hansdatter
, 74 år, hans kone,
afrejste fra Højby Sogn til Gudbjerg Sogn som de første i 1868 [Højby Sogn, sogn 105 bog 11 film 4/5 side 143].

Tilgangen er ikke nævnt i Gudbjerg Sogn.

Ved folketællingen i 1870 boede familien hos datteren og svigersønnen i en gård i Gudbjerg By, Gudbjerg Sogn [film 4836 side 153]:
Hans Christensen, 47 år, gift, født i Gudbjerg Sogn, husfader, gårdmand og sognefoged
Ane Larsen, 42 år, gift, født i Ryslinge Sogn, husmoder
Ane Hansen, 18 år, fraskilt, født i Gudbjerg Sogn
Lars Christian Hansen, 7 år, ugift, født i Gudbjerg Sogn, hans barn
Johanne Christine Hansen, under 1 år, ugift, født i Gudbjerg, hans barn
Christian Conrad Trochmann, 66 år, gift, født i Svendborg, forhenværende smedemester
Johanne Hansdatter, 75 år, gift, født i Hesselager Sogn
Maren Dorthea Rasmine Andrea Larsen, 15 år, ugift, født i Gudbjerg, tjenestepige
Peder Christiansen, 15 år, ugift, født i Hesselager Sogn, tjenestedreng.

Johanne Hansdatter døde den 20. juli 1871, og hun blev begravet den 27. juli 1871 i Gudbjerg Kirkegård. Hun var smedemester Throchmann's hustru i Gudbjerg. Hun blev 77 ½ år gammel [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 6 6/6 side 199].

Christian Conrad Trochmann døde den 31. juli 1878, 75 år gammel, og han blev begravet den 7. august 1878. Han var smed og husmand i Gudbjerg [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 7 film 5/6 side 173].


I skiftet efter Lars Nielsen, smed på Tøjstrup, som døde i 1830, kun 35 år gammel, nævntes enken Johanne Hansdatter med sin lavværge smedemester Trochmann fra Svendborg og barnet Anne, 3 år. Der blev 260 rigsdaler at arve.

En gammel vise lyder således:

Per Nilen har trukket sin jolle på land,
han siger, at Trochmann skal gøre den i stand.
Men Trochmann er slet ingen nar,
han ved Per Nilen ingen penge har.

Trochmann var tidligere smed i Svendborg, så visen kan godt dreje sig om ham.

Web-editor: frode @ engbaek.com Antal besøgende: Sidst opdateret: 01. maj 2007