Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Christensen Skræp Karen Jensdatter Rasmus Jensen ? Anne Jørgensdatter ?
? - 1786 ? - 1776 1726 - ? 1726 - ?
Jens Rasmussen Skræp
Hans 1. ægteskab med Maren Hansdatter
Kirsten Rasmusdatter
Født: 1756, kirkebog mangler Født: 1762, kirkebog mangler
Død: 1804, kirkebog mangler Død: 3. maj 1847
Gift: Kirkebog mangler i Hesselager Sogn før 1813
Fælles børn: Rasmus Jensen, Maren Jensdatter, Hans Jensen, Ane Kirstine Jensdatter, Laurs Jensen.

-

Ved folketællingen i 1787 boede Jens Rasmussen Skræp med sin første kone i Vormark By, Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Jens Rasmusen, 32 år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Maren Hansdatter, 30 år, gift, madmoder
Christen Jensen, 9 år, ugift, deres barn
Anne Jensdatter, 7 år, ugift, deres barn
Karen Jensdatter, 5 år, ugift, deres barn
Morten Davidsen, 22 år, ugift, tjenestefolk, national soldat
Karen Jensdatter, 24 år, ugift, tjenestefolk
Erik Jensen, 20 år, ugift, tjenestefolk
Hans Christensen, 72 år, gift, mand, indsidder og fattig
Kirsten Jensdatter, 72 år, gift, hans kone.
Ved folketællingen i 1787 boede Jens Rasmussens anden kone også i Vormark By, Hesselager:
Rasmus Jensen, 61 år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Anne Jørgensdatter, 61 år, gift, madmoder
Karen Rasmusdatter, 25 år, ugift, deres barn
Kirsten Rasmusdatter, 25 år, ugift, deres barn
Peder Johansen, 20 år, ugift, tjenestefolk
Hans Jørgensen, 21 år, ugift, tjenestefolk
Lars Jørgensen, 18 år, ugift, tjenestefolk
Jørgen Nielsen, 54 år, enkemand, mand, indsidder og fattig
Zissel Jørgensdatter, 15 år, ugift, hans barn
Marie Jørgensdatter, 10 år, ugift, hans barn.

Der var også en 23-årige og 26-årige Kirsten Rasmusdatter i Hesselager By, begge ugifte.

Jens Rasmussen og Kirsten Rasmusdatters børn var:

Ved folketællingen i 1801 boede Jens Rasmussen Skræp med sin anden kone i Vormark By, Hesselager Sogn:
Jens Skræp, 46 år, gift, husbonde, gårdmand
Kirsten Rasmusdatter, 39 år, gift, hans kone
Christen Jensen, 23 år, ugift, deres barn, landsoldat
Karen Jensdatter, 19 år, ugift, deres barn
Kirsten Jensdatter, 13 år, ugift, deres barn
Rasmus Jensen, 7 år, ugift, deres barn
Maren Jensdatter, 4 år, ugift, deres barn
Hans Jensen, 2 år, ugift, deres barn
Peder Rasmussen, 18 år, ugift, tjenestekarl.

Ved folketællingen i 1834 boede Kirsten Rasmusdatter hos sin søn på en gård i Vormark, Hesselager Sogn:
Hans Jensen, 35 år, gift, fæstegårdmand
Anne Hansdatter, 23 år, gift, hans kone
Peder Hansen, 29 år, ugift, tjenestefolk
Poul Henrik Mathisen, 21 år, ugift, tjenestefolk
Karen Simonsdatter, 26 år, ugift, tjenestefolk
Mette Hansdatter, 19 år, ugift, tjenestefolk
Simon Pedersen, 1 år, ugift, plejebarn
Kirsten Rasmusdatter, 73 år, enke, husfaders moder og af ham forsørges.

Ved folketællingen i 1840 boede Kirsten Rasmusdatter hos sin søn på en gård i Vormark, Hesselager Sogn:
Hans Jensen, 41 år, gift, gårdmand
Anne Hansdatter, 29 år, gift, hans kone
Kirsten Hansdatter, 6 år, ugift, deres barn
Jens Hansen, 2 år, ugift, deres barn
Poul Henrik Mathiasen, 27 år, ugift, tjenestefolk
Kristen Hansen, 21 år, ugift, tjenestefolk
Mette Hansdatter, 25 år, ugift, tjenestefolk
Kirsten Rasmusdatter, 79 år, enke, husfaders moder og af ham forsørges.

Ved folketællingen i 1845 boede Kirsten Rasmusdatter hos sin søn i gård i Vormark, Hesselager Sogn:
Hans Jensen, 46 år, gift, gårdmand, født her i sognet
Anne Hansen, 34 år, gift, hans kone, født her i sognet
Kirsten Hansen, 10 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Jens Hansen, 7 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Maren Hansen, 4 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Kirsten Rasmusen, 83 år, enke, husfaders moder og af ham forsørges, født her i sognet
Rasmus Rasmusen, 28 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet
Hans Johansen, 18 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet
Mette Hansen, 30 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet.

Kirsten Rasmussen døde den 3. maj 1847, og hun blev begravet den 10. maj 1847. Hun var enke efter afdøde gårdmand Simon Rasmussen i Vormark. Hun døde af alderdom i en alder af 85 år [Hesselager Sogn, sogn 117 kirkebog for 1825 - 1850 bog 2 film 9/10 side 256].

Den 4. maj 1847 blev anmeldt, at aftægtsenke Kirsten Rasmusdatter af Vormark ved døden er afgået den 4., samt at hendes arvinger er myndige [Sunds-Gudme Herredsfogeds Dødsanmeldelsesprotokol 1825 - 1832 side 686].


Leif Sepstrup oversatte skiftet i 2005:

Anno 1804 den 15. februar indfandt sig på den Høje skifteforvalter oberstliuntnant de Sehesteds vegne forvalter Struch for at foretage registrering- og vurderings forretning efter afdøde gårdmand Jens Rasmussen i Wormark, hvorved var nærværende enken Kiersten Rasmusdatter, ved lavværge Hans Rasmussen af bemeldte Wormark, der tilkendergav at den afdødes arvinger var følgende af første ægteskab:

Af andet ægteskab:

På disse umyndiges vegne var mødt ovennævnte Hans Simonsen af Wormark, samme på sin kones vegne, og sønnen Christen på egne vegne.

Som vidner og vurderingsmænd gårdmand Rasmus Jensen og husmand Hans Pedersen, begge af Wormark.

I daglig stuen Rigsdaler Mark Skilling
1 fyr bord på føder 3 0 0
2 fyr bænke   1 8
1 stue ur i futteral 10 0 0
1 fyr gæste bænk   2 0
1 jern kakkelovn med kobber tud 14 0 0
1 gammelt skrin og 3 stykker stole     8
1 ræk med nogle stykker lerfade     8
1 ditto     4
4 stykker hylde fieller     12
6 stykker siv bøtter   1 0
2 jern pander     8
1 senge bækken     10
1 alkoveseng med omhæng. Derudi   4 0
1 blåstribet ulden overdyne 2 0 0
2 ditto underdyner 2 0 0
1 rødstribet hoved pude   4 0
1 ditto   3 0
1 ditto kort   2 0
1 vugge med klæder 1 0 0
I den øverste stue      
1 ege kiste med lås og nøgle. Derudi 3 0 0
1 blå hvergarns rejse kjol 1 2 0
1 blå kofte 1 2 0
1 rød drejels brystdug og trøje 1 4 0
1 blå kofte   1 8
1 blå klæde kjol 2 0 0
1 ditto kofte 1 2 0
2 par lærreds bukser   2 0
1 par skin ditto   1 0
1 grøn drejels brystdug og trøje 1 4 0
1 rødstribet brystdug   3 0
1 hvid vadmels kofte   3 0
1 par blå hansker og tørklæde     12
1 sort hat med sølvspænde   2 0
1 stribet trøje   1 0
1 blå drejels brystdug     8
8 hørgarns skjorter 2 0 0
Udi rede penge 532 0 0
1 langt sybord   5 0
1 par støvler   2 8
5 stykker gammel stole   1 8
2 stykker hylde fieller   1 10
1 pyramide (amagerhylde)     4
7 stykker tin tallerkener   4 0
I ølkammeret      
2 øl tønder 1 0 0
I brygger huset      
1 brygger kedel 4 0 0
1 gammel kærne og tønde   1 8
1 gammel korn sold   1 0
1 gammel degtrug     8
1 sengested. Derudi     4
2 gammel blåstribede ulden overdyne   2 0
1 hvid linnet underdyne   2 0
1 hvid hovedpude   1 0
1 par lagner   1 0
På loftet      
Det på loftet forefundne korn, som var så det, der findes i sterven, anså vurderingsmændene ikke at nogen kunne blive til salg, men at ville indgå til vårsæden og fødekorn, indtil igen korn blev indavlet.      
I hugge huset      
2 hånd økser   1 0
1 spån kniv     8
1 spirgelbor med skaft     6
2 hammer   1 0
1 snitte skammel     4
1 buul økse     12
1 hjul bør     8
I ko huset      
1 sort skimmet ko, 15 år gammel 10 0 0
1 grå grunnet, 13 år gammel 14 0 0
1 broget do., 4 år gammel 16 0 0
1 sort blakket, 5 år gammel 18 0 0
1 ditto, 6 år gammel 17 0 0
1 sort kvie 4 0 0
1 rød kalv 1 2 0
10 stykker får og 1 væder 11 0 0
2 Små g____ 2 0 0
Besætning      
1 sort hoppe, 10 år gammel 10 0 0
1 ditto, 10 år gammel 10 0 0
1 skimlet hest, 3 år gammel 10 0 0
1 hvid hest, 4 år gammel 16 0 0
1 brun hest, 9 år gammel 12 0 0
1 ditto, 5 år gammel 14 0 0
1 sort føl 3 0 0
1 færreds vogn med færing 15 0 0
1 arbejdsvogn med behør 13 0 0
1 gammel trævogn med ditto 3 0 0
1 plov med behør 1 0 0
1 jern harve   4 0
Hvilken besætning vurderingsmændene anså tilstrækkelig til gårdens drift.      
Summa indtægt 685 0 10

Sige sex hundrede firsindstyve og fem rigsdaler og ti skilling.

Men omstående registrede og vurderede vidste enke ved laugværgen ikke at angive denne stervboe til indtægt, men i fald nogen skulle være forglemt, loved da at anmelde samme ved næste samling skifte videre f_____ næst efter til 30te. dagen, og enken imidlertid pålagt ansvar for pengene og det resterende.

Actum supra. Struch
Enken: Kirsten K. R. D. Rasmusdatter
På vegne af børnene: Hans H. S. S. Simonsen
Som laugværge: Hans H. R. S. Rasmussen
Som vidner og vurderingsmænd Hans H. P. S. Pedersen og Rasmus R. J. S. Jensen

1804 den 15. marts blev foranstående skifte igen foretaget af forvalter Struch på Broholm i overværelse af vitterligheds vidnerne Hans Pedersen og Rasmus Jensen begge af Wormark til videre lovlig behandling og påfølgende deling imellem enken Kirsten Rasmusdatter, og hendes med den afdødes efterladte arvinger:

på disse umyndiges vegne var tilstede som værge og formynder gårdmand Hans Rasmussen af Wormark.

Enken ved hendes lavværge og børnenes formynder erklærede sig tilfreds med den over boet og værdisatte vurdering, som været med de rede penge, der beløb sig til den summen 685 rigsdaler 0 mark og 10 skilling, sige sex hundrede firsindstyve og fem rigsdaler og ti skilling.

Som var alt hvad der forefandtes og enken ved lavværgen og de umyndige forvigende tilstod at være alt boet ejede. Dernæst anførtes dette stervboes gjæld og besvær således:

. Rigsdaler Mark Skilling
1. Enken fordrede forlods til sin begravelse lige imod hvad hendes salige mand havde bekostet. 18 0 0
2a. Skiftets betalinger. Stemplet papirer 4 1 14
2b. Sammes bekostning på 5 ark a 3 Mk 2 3 0
2c. Skifte sallari af beholdningen 6 3 8
2d. Vurderingsmændene 1 3 0
Summa udgift 32 5 6
Fragåer foranmeldt indtægt 685 0 10
Igen 652 1 4
3. Og endelig revisions kontoret 1/3 procento af boets beholdning. 2 1 1
Igen til arv og deling 650 0 3
Skrive sex hundrede og halvtredsinds tyve rigsdaler og en skilling.      
Deraf tilfalder enken den halve boe med 325 0 0
og børnene den anden halve boe med nemlig: 325 0 0
Sønnen: Christen Jensen 50 0 0
Rasmus Jensen 50 0 0
Hans Jensen 50 0 0
Laurs Jensen 50 0 0
Datteren: Ane Hansdatter 25 0 0
Karen Jensdatter 25 0 0
Kirsten Jensdatter 25 0 0
Maren Jensdatter 25 0 0
Ane Kirstine 25 0 0
Som udgør foranførte 650 0 0

Disse boen penge begjærede enken af skifterets forvalteren modtage til indsættelse i Broholms Overformynderi Kasse til næste 11. juni termin mod forsvarlig rente 4 procento og at renterne tillige med hovedstolen der, måtte conserveres for børnene indtil de bliver myndige.

Christen Jensen på egne vegne og gårdmand Hans Simonsen på sin kones vegne, Ane Jensdatters vegne, som begge herved skiftet modtog deres arve capitaler.

Hvorfor de have protokollen meddelt deres tilståelse. Men førend dette skiftes afslutning fremstod enken ved laugværge og erklærede, at hun ville give sine med den afdøde samavlede børn ligt hvad de af hendes salige mands første ægteskab have fået. Nemlig til hver af sønnerne 1 beslagen egekiste, og til hver af døtrene 1 seng med omhæng og de fornødne klæder og en beslagen egekiste, samt deres bryllup efter forordning. Skifte forvalteren kunde ikke have noget imod, at enken ville give sine børn mere end hvad de virkelig kunne tilfalde i arv af hendes egen lod, men at alt i sådan her _____ kommer under hendes og børnenes formynders ansvar, og ikke i mindste måde for skifteforvalteren eller den Høje Overformynder, allersidst da de beskrevne effekter bliver i enkens eje.

Og da inte ved dette skifte, var at indvende, blev samme sluttet og med vor underskrift bekræftet.

Actum ut supra. Struch.
Enken Kirsten K.R.D. Rasmussen
På egne vegne Christen C.I.S. Jensen
Som lavværge Hans H.R.S.Rasmussen
På min kones og de umyndiges vegne Hans H.S.S. Simonsen
Som vidner og ovennævnte til vitterlighed Hans H.P.S Pedersen
Rasmus R.I.S. Jensen

[Broholm Gods Skifteprotokol III side 567 - 569].

Web-editor: frode @ engbaek.com Antal besøgende: Sidst opdateret: 21. september 2006