Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Christensen Skræp Johanne Olesdatter Otto -
? - 1742 - - -
Rasmus Christensen Skræp Johanne Ottosdatter
Født: ? Født: ?
Død: 1786 Død: 1776
Gift: 16. februar 1759 i Langå
Fælles børn: Hans Rasmussen og Sidsel Rasmussen

Rasmus Christensen Skræp var gift 3 gange:

1. hustru: Karen Jensdatter, død 1758

2. hustru: Johanne Ottosdatter, død 1776

Den 15. januar 1759 blev Rasmus Skræp af Heselager og degnens (tjeneste)pige Johanne Ottosdatter trolovet [Langå Sogn, kirkebog for 1682 - 1781 opslag 224], fundet af Hans Hermann februar 2007.
Den 16. februar 1759 blev viet Rasmus Skræp af Hesselager og Johanne Ottosdatter [Langå Sogn, kirkebog for 1682 - 1781 opslag 225], fundet af Hans Hermann februar 2007.

3. hustru: Karen Jensdatter (1731- ?)

Ved folketællingen i 1787 boede Karen Jensdatter i Hesselager Sogn:
Jakob Hansen, 44 år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Karen Rasmusdatter, 48 år, gift, hans kone
Kirsten Jakobsdatter, 15 år, deres barn
Hans Jakobsen, 13 år, deres barn
Anders Jakobsen, 10 år, deres barn
Peder Jakobsen, 8 år, deres barn
Morten Rasmusen, 22 år, ugift, tjenestekarl
Karen Jensdatter, 56 år, enke, kone, indsidder og nyder almisse af sognet
Giertrud Josephsdatter, 22 år, ugift, hendes datter, avlet udenfor ægteskab


Leif Sepstrup oversatte skiftet efter Karen Jensdatter i 2005:

Omskrevet uddrag af skiftet.

Anno 1759 den 7. januar, mødte på vegne af den højt agtede og velbårne hr. admiral von Wessel udi Broholm hans vegne, fogeden Peder Jensen tillige med 2 vurderingsmænd, nemlig Niels Krog og Otto Rasmussen begge af Hesselager, udi Rasmus Skræps iboende og tilfæstede gård. For efter registrering og vurdering at holde lovlig skifte og deling efter Rasmus Skræps afgangne hustru Karen Jensdatter, imellem enkemanden Rasmus Skræp og deres i ægteskabet samavlede 3 børn, nemlig:

I boet er der et normalt indbo. Størst værdi havde en kobber bryggerkedel til 2 rigsdaler 4 mark.
Besætningen udgjorde 6 heste, 4 køer, 1 kvie, 7 får og lam, 2 svin.
Der var værdier for i alt 75 rigsdaler 3 mark.

Dernæst er anført forskellige udgifter vedrørende fæstegårdens stand og mangler i henhold til indfæstningen. Der manglede blandt andet en vogn og en plov og husdyrholdet lever heller ikke op til det forventede.

Der skyldes endvidere forfalden skat, og et mindre pengebeløb til Jens Sk___ i Gudme og Niels Tyssen i Nyborg.

Den afgangne hustrus begravelse og kiste havde kostet 8 rigsdaler.
Udgifter i alt 126 rigsdaler 4 mark 4 skilling.

Resten af skiftet mangler.

[Broholm Gods Skifteprotokol nr. 1 side 139 - 141]


Skifte nr. 82 efter Johanne Ottosdatter, Hesselager.

Anno 1776 den 22. januar, som var på 30te dagen efter Rasmus Christensens afgangne kone Johanne Ottosdatter's dødsfald her i Hesselager indfandt mig underskrevne som fuldmægtig på højædle og velbårne oberstløjtnant Sehested til Broholm herudi sammes efterladte stervbo med tiltagne tvende mænd navnlig Hans Christensen af Gudme og Jacob Hansen, gårdmand herudi Hesselager for i følge loven at foretage registrering og vurdering til videre skiftes holdelse imellem enkemanden Rasmus Christensen på den ene side og hans med den salige kone i ægteskab samavlede tvende børn, navnlig en søn, Hans Rasmussen, gammel 14 år, og en datter, Sidsel Rasmusdatter, gammel 9 år, begge umyndige på den anden side. Hvorda for først blev foretaget registrering og vurdering som følger: (udeladt her).

Når nu denne stervbos udgifter og besvar likvideres med dens indtægt og formue ses letteligt at intet kan blive at arve, da boets ganske formue ikke er tilstrækkeligt til at betale uden lidet over det halve af de herskabelige prætentioner, hvorfor de alt det som forefundne var, for så vidt som det kan tilstrækkes hvormed denne forretning hermed sluttes og tilendebringes.

Datum ut supra.

N. Bang.

Enkemanden Rasmus R. C. S. Christensen

Som vurderingsmænd Hans Prahl og Jacob I. H. S. Hansen

[Broholm gods Skifteprotokol nr. 2 side 188 - 189].


Skifte nr. 150 efter Rasmus Christensen, Hesselager.

Anno 1786 den 20. maj var mødt på den høje skifteforvalter og velbårne oberstløjtnant de Sehested's vegne til Broholm Gods Ejnar Flyborg med tvende tiltagne mænd navnlig Friderick Møller og Jacob Hansen, begge boende i Hesselager, i afgangne indsidder Rasmus Christensen Skræp's indbo i Jacob Hansen's gård i Hesselager i bemeldte Broholm Gods tilhørende, for imellem hans efterladte enke Karen Jensdatter på den ene side og den salige afdødes børn og arvinger, navnlig:

på den anden side.

Derefter er vurderingen / forhandligen anført.

Datum Hesselager ut supra. E. Flyborg
De tre myndige arvinger: Christen C. R. S. Rasmussen
Jens I. R. S. Rasmussen
Lars L. R. S. Rasmussen
Enken: Karen K. I. D Jensdatter
Som vurderingsmænd: Friderick F. M. Møller
Jacob J. H. S. Hansen

[Broholm Gods Skifteprotokol nr. 2 side 379 - 380].

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 23-Jun-2015