Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Christensen Skræp Karen Jensdatter Hans -
? - 1786 ? - 1776 - -
Jens Rasmussen Skræp
Hans 2. ægteskab med Kirsten Rasmusdatter
Maren Hansdatter
Født: 1756 Født: 1757
Død: 1804 Død: 1793
Gift: Kirkebog mangler i Hesselager Sogn før 1813
Fælles børn: Christen Jensen, Anne Jensdatter, Karen Jensdatter, Kirsten Jensdatter, Hans Jensen.

-

Ved folketællingen i 1787 boede Jens Rasmussen Skræp med sin første kone i Vormark By, Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Jens Rasmusen, 32 år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Maren Hansdatter, 30 år, gift, madmoder
Christen Jensen, 9 år, ugift, deres barn
Anne Jensdatter, 7 år, ugift, deres barn
Karen Jensdatter, 5 år, ugift, deres barn
Morten Davidsen, 22 år, ugift, tjenestefolk, national soldat
Karen Jensdatter, 24 år, ugift, tjenestefolk
Erik Jensen, 20 år, ugift, tjenestefolk
Hans Christensen, 72 år, gift, mand, indsidder og fattig
Kirsten Jensdatter, 72 år, gift, hans kone.
Ved folketællingen i 1787 boede Jens Rasmussens anden kone også i Vormark By, Hesselager:
Rasmus Jensen, 61 år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Anne Jørgensdatter, 61 år, gift, madmoder
Karen Rasmusdatter, 25 år, ugift, deres barn
Kirsten Rasmusdatter, 25 år, ugift, deres barn
Peder Johansen, 20 år, ugift, tjenestefolk
Hans Jørgensen, 21 år, ugift, tjenestefolk
Lars Jørgensen, 18 år, ugift, tjenestefolk
Jørgen Nielsen, 54 år, enkemand, mand, indsidder og fattig
Zissel Jørgensdatter, 15 år, ugift, hans barn
Marie Jørgensdatter, 10 år, ugift, hans barn.

Der var også en 23-årige og 26-årige Kirsten Rasmusdatter i Hesselager By, begge ugifte.

Jens Rasmussen og Maren Hansdatters børn var:


Leif Sepstrup oversatte skiftet i 2005:

Skifteforretning nummer 43 efter gårdmand Jens Rasmussen Skræps afdøde hustru Maren Hansdatter, Vormark.

Anno 1793 den 22. april indfandt sig underskrevne fuldmægtig ved Broholm, på den høje skifteforvalter høj velbåren hr. oberstløjtnant de Sehesteds vegne, udi stervbogården i Vormark By på Broholm Gods, som 30.th dagen for at forrette lovlig registrering og vurdering efter gårdmand Jens Rasmussen Skræps afdøde hustru Maren Hansdatter af bemeldte Vormark By, til videre på følgende ____ og deling imellem enkemanden bemeldte Jens Rasmussen Skræp og hans med den salige afdøde i ægteskabet samavlede 5 umyndige børn som er____ nemlig.

På hvilke 5 umyndige børns vegne er af skifteforvalteren antaget og indsat som tilsynsværge gårdmand Ernst Andersen Lang her i byen som har og ved quittering var tilstede for vil iagtage værgemålet. Ligeledes var enkemanden nærværende for at betragte såvel sin egen som sine umyndige børns ret.

Som vitterligheds og vurderingsmænd var tiltaget ved denne forretning, gårdmand Dines Rasmussen og husmand Anders Pedersen begge af Broholm Gods i Hesselager Sogn, og er da i samtlige her og overværelse påse og forefindes således hvorefter fundet anført efter den skifte previsning.

I den lille stue Rigsdaler Mark Skilling
Et 8 __ dags stueur med futeral 10 0 0
1 stort ny bord med fyr fødder samt skuffe under 1 2 0
2 fyrbænke . 1 8
1 fyr gæstebænk med 4 rum 1 0 0
1 ____ bøtte med låg . . 8
1 pottestol af fyr . 1 8
Derpå nogle ler kar . . 8
3 gammel diverse træstole . 1 8
2 d. ditto halm . . 8
1 liden gammel skrin. Deri befandtes ej andet end nogle af børnenes gangklæder . 1 0
1 messing bækken med kobber bund 1 0 0
1 saltkar og en lyster buk . . 8
I vuggen, som var lånt, befandtes . . .
1 overdyne brunstribet ulden . 3 0
2 små gråstribede broderede underpuder . 2 0
1 liden hovedpude med betræk . 1 0
2 diverse blår og hørgarns vugge lagen . 1 8
1 liden sortrandet skål . . 4
Nu alkove senge. Derudi befandtes: . . .
2 styk brun hvergarnsomhæng med kapper . 1 0
1 grønstribet ulden overdyne 1 0 0
2 blårgarns lagner 1 7 0
2 hovedpuder med blårgarns broderet overtræk 1 0 0
2 diverse blåstribede hoveddyner 1 2 0
Envidere blåstribet underdyne 1 4 0
1 gammel gulstribet linnet ditto . 4 0
1 ildklemme og ditto jern ildskuffe . 1 8
4 styk hylde fjelle . 2 0
8 styk træ sie bøtter a. 6 skilling .. 3 0
2 d. små jern kander . 1 8
1 langt fyre potterække med nogle ler tallerkener . 2 0
I den liden alkoveseng til børnene . . .
1 sortstribet ulden overdyne 1 2 0
2 d. blårgarnslagen . 1 8
1 brunstribet ulden hoveddyne 1 0 0
1 ditto gråstribet ditto . 3 0
1 rødstribet ulden overdyne . 4 0
I kjælderen næst ved . . .
2 d. hele og en halv øltønde 2 0 0
2 d. hyller og 3. de ____ flasker . . 8
1 liden kobbertragt . 1 0
1 jern riste . 1 0
1 liden p___ bænk . . 4
Videre befandes ikke, uden alene nogle _________ som blev forbigået at vurdere . . .
I den øverste stue . . .
Et langt bord med fyr blad og fyrskab under 1 4 0
En lang fyrre bænk . 3 0
5 styk træ stole og ditto arm stol 2 0 0
1 gammel sael hynde . . 4
1 fyr kiste med jernbeslag og lås og nøgle. Derudi befandtes ej andet end enkemandens lin og gangklæder 5 0 0
1 messing rivejern . . 12
1 lident fyr potterække med 4 styk ler tallerkener . 2 0
1 hylde fiel over døren med 7 styk lerfade . 2 0
En jern køkkenovn med tud og låger, beskadiget 8 0 0
En gammeldags jernbeslagen ege kiste med lås og nøgle, som enkemanden angav at være givet hans ældste datter Anna Jensdatter af hendes fadermoder Kirsten Jensdatter og altså forbigået at vurdere som stervboen uvedkommende. Bemeldte kiste blev åbnet, og i samme befandtes følgende da som var stervboen muligt. . . .
6 par blårgarns lagener a 8 mark parret er: 8 0 0
1 par hørgarns ditto. 2 0 0
Det øvrige som befandes derui, var den i gården nævnte gamle aftægtsmand Hans Christensen Skræp tilhørende. . . .
En jernbeslagen egekiste med lås og nøgle. Derudi befandtes den salige afdødes lind og gangklæder således:7 par diverse skjørte og klokker, 1 sort filsreld kjole, en catuns kåbe, 12 par diverse trøjer og bulle, 3 d. diverse bunden nattrøjer, 8 styk diverse finklæder, 8 d. ditto hvergarns nat særker, 2 d. ditto sorte kyser, 7 ditto hatte, 10 par ditto linned med kniplinger, 8 hvide hals tørklæder, 4 parhoved e___, 1 silketørklæde og en bomulds ditto. Et liden syskrin og et lidt syeri. Hvilket alt forestående den salige kones efterladte lin og gangklæder, enkemanden erklærede her for forretningen, at han forlods ville give sine tre umyndige pigebørn, ej altså sådan___ blev forbigået at vurdere. 7 0 0
1 fyramide af fyr ___ . . 8
1 par små tinstager . 1 8
2 d. sorte kopper . . 8
2 d. små glas . . 6
1 lident messing låg . . 4
1 lident fyr skab med tvende små tomme æsker udi . 1 0
1 ege himmelsted med fyr himmel. Derudi 4 0 0
4 styk rød og grønternet omhæng med kapper og et ditto sahl alt af hjemmegjort hvergarn 4 0 0
1 rød og blåstribet ulden overdyne 3 0 0
2 blåstribet ulden underdyne 6 0 0
2 blåstribet ditto linet 4 0 0
2 blåstribet ditto hovedpuder 1 7 0
1 mangle fjel med stok . 1 0
1 lidet fyr hænge skab . 4 0
2 d. uldhasper (granvinde med lodrette arme) derudi . 3 0
1 hylde ræk af fyr . . 8
2 d. små tin fade . 3 0
3 små ditto tallerkener . 2 0
5 styk store fade . . 12
1 liden fyr fyramide . 2 0
5 par tin kopper . 1 4
2 små brændevins klæder . . 4
1 sort tin potte . . 4
1 jernbeslagen kiste med lås og nøgle. Derudi befandtes: 5 0 0
12 ahl hvidt vadmel a 30 skilling pr ahl er 1 4 8
16 ahl rød og grønstribet hvergarn a alh 20 skilling er 3 2 0
17 alh hvergarn a 12 skilling er 1 3 0
6 alh hørgarn a 1 mark er 1 0 0
14 alh blårgarn ubleget a 12 skilling er 1 4 8
2 par hørgarns pudevår 1 0 0
1 byg___ bord dug 1 0 0
6 alen bleget hørgarn a 20 skilling er 3 0 0
12 alh. rød og grønstribet dynevårer hvergarn a alh 24 skilling er: 3 0 0
10 pund spunden hørgarn a pund 1 mark er 1 4 0
1 par blårgarns lagen 1 4 0
8 styk _______ 1 1 0
I spisekammeret næst ved . . .
2 grynbøtter   1 8
1 ældre kærne . 1 0
2 d. spinderokke . 4 0
1 madkurv . 1 0
1 gammel fyr tønde . . 8
1 malt bøtte . 2 0
1 gammel kærne . 3 0
1 gammel silde tønde . . 4
1 gammel maltbøtte og hlal otting . . 8
1 gammel hylde og 2 d. uldkurve . . 12
1 garnvinde og en hesper . 1 8
2 d. hegler til hør . 2 0
1 kar klokke . 1 0
1 salt older . 4 0
Et gammel ___bord med skab under . 3 0
5 sorte krukker og et krus af ler . 1 0
I brygge huset . . .
1 gammel ____ tønde . . 8
2 gamle træ stole . . 8
1 fyr kærne med tilbehør 1 1 0
1 gammel fyr sætte sengested bestående af tvende sider. Derudi: . 2 0
1 blåstribet ulden overdyne 2 4 0
1 par blårgarnslagen 1 0 0
2 gamle hvide linnet hoveddyner . 4 0
1 gammel ditto underdyne 1 0 0
1 gammel r___ ballie . . 8
1 blok . . 4
1 dej trug af bøg 1 0 0
1 bøge kar . 4 0
2 d. vand spande . . 12
6 styk korn segl 1 0 0
1 liden øre ballie . 1 8
1 træ øltrug . . 4
1 træ øltragt . . 4
1 gammel sav . 2 0
1 gammel tønde . . 12
1 øl kar af eg 1 0 0
1 gammel øl f____ . 1 8
1 ____ tønde . 1 0
1 hånd kværn med 2 små stene og øvrigt tilbehør 1 2 0
8 styk træ sie bøtter . 4 0
1 gammel bænk og en øl kande . . 8
3 diverse jern gryder 2 0 0
1 kobber _____ kedel 1 3 0
1 indmuret kobber brygge kedel 12 0 0
2 d. dejntrug . 3 0
1 sav med stang . 3 0
1 lott skir . . 8
1 kost . . 4
8 styk kornsække a 1 mark er 1 2 0
1 segl . . 12
2 hylder . . 12
3 sorte skåle af ler . . 8
1 hakkebrædt med kniv . 1 8
1 krog skål . . 4
12 styk træ tallerkener . .. 12
1 lygte med hus .. . 2
På loftet . . .
1 skryppe . 1 0
1 fløde bøtte . . 8
2 gamle baljer . 1 0
4 gamle anker fustager a 8 skilling er . 2 0
1 anden gammel maltbøtte . 1 0
2 gammel silde fjerdinger . . 8
1 brødhætte . . 8
2 hørduge og 2 skagn føder . 1 8
1 f____ og 2 små skaffer . 1 0
I karlens kammer . . .
1 gammel fyr sætte sengested, derudi . 1 0
1 sortstribet gammel overdyne 1 0 0
1 par blårgarns lagen 1 0 0
2 d. sir____ gammel hoved puder . 5 0
1 sortstribet ulden underdyne 1 2 0
1 grav spade . 1 8
1 gammel fyr bænk . . 4
I hugge huset . . .
1 bull økse (stor økse til træfælning) . 1 0
2 hånd ditto . 1 8
2 jern hakker . 1 8
1 jern brækstang . 1 8
2 jern tørvespade . 1 8
1 stor sav . 2 0
1 jern vogge . . 8
1 jern hammer, 7 spiralbor, 1 mejsel . . 8
1 trugstel og 1 spåne kniv . 1 0
3 d. diverse _____ . 2 0
1 huggeblok og 1 snitte skammel . . 8
I loen . . .
2 d. forke og noget mejetøj . 2 0
2 skære kiste med låg 1 0 0
I ko huset . . .
1 grå rykket koe, 3 år gammel 6 0 0
1 hvid ditto, 3 år gammel 6 0 0
1 sortbroget ditto, 3 år gammel 6 0 0
1 sort mulet ditto, 6 år gammel 6 0 0
1 sort rykket ditto, 5 år gammel 6 0 0
1 sort blakket ditto, 6 år gammel 6 0 0
1 gråbroget kvie, 2 år gammel 4 0 0
1 sort spraglet årings kviekalv 2 0 0
1 sort rykket ditto 2 0 0
1 sort blakket tyrekalv 7 0 0
1 ____ quie kalv . 3 0
Får: 16 styk og en vædder, med grøde ½ s__ 20 0 0
I gården . . .
Svin:1 so med 8 grise 7 0 0
4 årings grise a 2 rigsdaler er 8 0 0
Gæs: 4 styk gæs og 1 gasse 1 4 0
1 Stige . 1 0
1 Slibesten med trug gl. . . 8
3 d. mænge balje . 1 8
1 strippe (malkespand) og en liden balje . 1 0
1 svinetrug, 1 kryppe, samt tvende skovle og 2 grebe . 1 8
Høns: 8 stk a 8 skilling er . 4 0
Hertil bliver at anføre gårdens tilhørende besætning af vogne, plove og bæster m.v. som alene for ordens skyld bliver at anføre, men egentlig ikke vedkommer boens indtægt, - er befordres således: . . .
1 sort hest, 17 år gammel 6 0 0
1 sortstjernet hoppe, 10 år gammel 10 0 0
1 ditto med føl, 9 år gammel 16 0 0
1 ditto med føl, 9 år gammel 16 0 0
1 sort ditto med sort hest føl, 7 år gammel 17 0 0
1 mørkbrun hoved lok, 3 år gammel 10 0 0
1 ditto hest lok, 2 år gammel 8 0 0
1 ditto sort, 2 år gammel 7 0 0
1 ditto, 2 år gammel 7 0 0
1 jern beslagen færrets vogn med tilbehør (forrådsvogn) 18 0 0
1 ditto jern belagen 12 0 0
1 ditto halm beslagen 6 0 0
1 træ vogn 2 0 0
1 træ slæde 1 0 0
1 jern plov med tilbehør 2 0 0
1 jern harve 1 7 0
Summa besætning 134 2 0
Videre hvad forud under denne forretning er anført boet tilhørende, forefandtes ikke, og på forespørgsel til enkemanden, forsikrede han at hannen heller intet var bevidst som til indtægt burde tillægges enten i penge eller varer, undtagen1 par sølv sko spænder, som var forglemt anført, og som nu blev vurderet her 1 7 0
Bliver altså dennen stervboes ganske indtægt og formue
den summa
246 0 4
Derefter bliver at anføre den stervboen gæld og besvær, som af enkemanden blev anmeldt og angivet således: . . .
1) Enkemanden Jens Rasmussen Skræp tilstod, at han ikke var noget bortskyldig til nogen, undtagen lønen for et halvt år til påsken 1793 til hands tjenestedreng Christen Jensen, som da bliver at overføre udgiften var 4 0 0
2) Dernæst angav enkemanden at hans salige hustrus begravelse havde kostet, og som han have betalt i kirkepenge16 rigsdaler, hvilken summen han påstod sig af stervboet godtgjøres med lige summer, hvilket skifteforvalterens fuldmægtig ej heller hammen i betragtning af stervboens tilstand og altså bliver til udgift at anfremed lige summen 16 0 0
3) Til den kongelige revisionscontor bliver ifølge den allernådigste forordning at betale 13. januar i 1792, at betale af boens beholdning i denne stervboe, som derpå at blive at betale . 4 15
4a) Skifte expedition 4 0 0
4b) Skifte sallarium efter lovens befaling 2 1 9
4c) Stemplet papirer til skiftet acter efterboet beholdning 1 3 0
4d) Til de tvende mænd som haver overværet denne forretning hver 24 skilling . 3 0
Summa stervboens udgift og besvær 29 0 8
Når stervboens indtægt og liquide, som er 246 0 4
Bliver altså til arv og deling den summa 216 5 12
Hvor af enkemanden Jens Rasmussen Skræp tilkommer det halve som var 108 rigsdaler 2 mark 14 skilling og det øvrige halve bliver delt imellem de fem umyndige børn og heraf enhver tilkommer således nemlig: . . .
1. Til sønnen Christen Jensen, en broderlod, som er 30 5 15 3/4
2. Til sønnen Hans Jensen, ligeledes 30 5 15 3/4
3. Til datteren Anna Jensdatter, en søsterlod, som er 15 2 15 1/2
4. Til datteren Karen Jensdatter, ditto 15 2 15 1/2
5. Til datteren Anna Jensdatter, dito 15 2 15 1/2
Udgør de 5 umyndige børns arv, summa 108 2 14

Forrestående, de umyndige børns tilfaldende mødrende arv, et hundrede og otte rigsdaler to mark og fjorten skilling, anlovede enkemanden og børnenes indkaldte tilsynsværge gårdmand Ernst Lang, at indberette i overformynderiet, og _____ til 11. juni termin, dette år til børnenes sikkerhed for capital og renter i foranstående.

I øvrigt forklarede enkemanden bemeldte Jens Rasmussen Skræp, at han videre ville, af kjærlighed her til disse sine børn, så og for at opfylde hans afdøde salige kones sidste begjæring og vilje, herved lade dennem tilskrive følgende, dog med de vilkår at samme skulle forblive her i boet, indtil de opnår den alder at de frit kan være rådige over, og tillige at have rette til at modtage samme nemlig:
Til hver af disse foranførte fem umyndige børn, en beslagen egekiste, eller og i dets sted hver i penge 8 rigsdaler siger otte rigsdaler.
Så og til hver af de trende umyndige døtre et himmelsengested med ege stabler, så og om samme svilst eller ternet hvergarns omhæng, hver bestående af 4 styk med kappe,
og teppe eller så almindeligt kaldet sahl til hver seng samt til hver af disse bemeldte senge en ny ulden overdyne og tvende ditto underdyner, en lang ditto hoveddyne og tvende ditto hovedpuder med hvergarns overtræk samt ligeså til hver seng 2 par nye blårgarns og et nyt hørgarns lagen og derforuden frit bryllup på 40 personer herpå gården om de skal opleve den tid.
Hvilket dog alt bliver # i penge er nu undtaget # uden _____ ____ for skiftevalteren nu eller
fremtidig. I øvrigt bliver det enkemanden pålagt at opdrage og ______ hands ____ og ____ børnenes for________ og at oplære i den christne lærdom, og alt fornødent for_______ hans evner og vilkår måtte og loven tillader, og som det pålignes hans _______ deres fader og rette forsørger, hvilket han og anlogrede.

Enkemanden erklærede i øvrigt at holde den Høje Skifteforvalter og mig som sammes
fuldmægtig ansvars- og kravsløse for alt hvad som af dette skifte nu eller i fremtiden måtte eller kunne dependere, i hvad mone måtte eller kunne nævnes og tænkes.

Og da ingen enten mødte eller i denne stervbo havde noget fremsat________ påtale eller fordre i nogen måde blev samme således i alle ______ og enighed sluttet og tilendebragt som underskrift bekræftes og tilståes ved enhver.

Actum Wormarch ut supra.

På skifteforvalteren Høj Velbåren Hr. Oberstleutnant De Sehesteds vegne som fuldmægtig: Hastrup

På egne og de umyndige børns vegne: Jens J.R.S.S. Rasmussen Schræp

Den tilsynsførende værge: Erenst E.A.S.L. Andersen Lang

Som vitterligheds- og vurderingsmænd ved denne forretning underskriver.
Dines D.R.S. Rasmussen – Anders A.P.S. Pedersen, begge af Hesselager.

[Broholm Gods Skifteprotokol III side 233 - 241].

Web-editor: frode @ engbaek.com Antal besøgende: Sidst opdateret: 13. januar 2006