Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Christensen Jyde Olufsdatter ? ?
? - ? ? - ? ? - ? ? - ?
Christen Christensen Skræp Johanne Olesdatter
Født: ? Født: ?
Død: 1742 i Hesselager Død: ?
Gift: 2. april 1714 i Øksendrup Kirke
Børn: Hans Christensen Skræp, Rasmus Christensen Skræp, Maren Christensdatter og Jørgen Christensen Skræp.

Da Christen Christensen's og Johanne Olufsdatter's dåb ikke er omtalt i Kirkebogen for Øksendrup for 1682 - 1712, må de være født før 1682. I så fald var han ældre end 60 år, da han døde.

Den 2. søndag i advent 1706 havde Karen Gregersdatter (sin søster) ved navn Kirsten Gregersdatter (hendes) tvende døtre som var tvillinger med til dåben, (som blev foretaget) efter at (Guds)tjenesten var endt. Børnene var uægte. En ungkarl som er Christen Jydes søn her i byen ved navn Christen Christensen blev udlagt til barnefader. Han tjente sammen med hende forgangen vinter hos Niels Sørensen Ladefoged i Revsøre, hvor børnene blev avlet. Apolone Lauridz's bar det ene barn som blev kaldet Anne, og Niels Pedersens hustru bar det andet som blev kaldet Margrete. Fadderne var: Rasmus Andersen og Peder Pedersen i Tange, Jørgen Nielsen, Michel Larsen, Niels Skomagers Hustru og Hans Christensens datter, alle i Øksendrup.
Den 11. december 1706 blev Kirsten Gregersdatters det ene barn ved navn Margrete begravet, som der ikke blev ringet for. Hendes alder var 8 dage.
Den 26. december 1706 blev Kirsten Gregersdatters det andet uægte barn ved navn Anne begravet, som der ikke blev ringet for. Hendes alder var 14 dage.
Oluf Andersen's næst yngste barn, Giertrud, blev døbt anden juledag 1690.

Oluf Andersen's yngste barn, Anders, blev døbt anden pinse dag, den 5. juni 1693.
Anders Olufsen og Inger Jeppesdatter blev gift den første søndag i advent, den 29. november 1716.

Oluf Andersen's kone blev begravet den 4. oktober 1693.

Hans Olufsen og Anne Jeppesdatter blev viet den 21. søndag efter trinitatis 1710.

Karen Olufsdatter og Claus Jørgensen af Lambdrup i Svindinge blev trolovet den 3. søndag i advent 1716.

Oluf Andersen blev begravet den 16. marts 1728, og klokker ringet.

Den 3. søndag i fasten, den 4. marts 1714 blev Christen Christensen af Vormark og Oluf Andersens datter, navnlig Johanne, trolovede. Hans forlovere var hans fader, Christen Christensen Jyde, og hendes fader, Oluf Andersen, begge boende her i byen, samt Peder Hansen Smed.
Den 2. april 1714, anden påskedag blev Christen Christensen af Vormark og Oluf Andersen's datter navnlig Johanne Olufsdatter viet [Øksendrup Sogn, kirkebog for 1682 - 1781 uden sidenummer opslag 97].

Den 29. december 1720: Anders Olsens datter som blev døbt og kaldet Gjertrud. Christen Skræps hustru Johanne bar hende. Fadderne var Anders Andersen, Hans Olsen, Johanne Larsdatter og Rasmus Andersens hustru i Langå [Øksendrup Sogn, kirkebog for 1682 - 1781 uden sidetal, opslag 113], fundet af Hans Hermann, februar 2007.

[Øksendrup Sogn, kirkebøger for 1682 - 1716 og 1717 - 1782, Ørbæk Lokalarkiv's hjemmeside].

Leif Sepstrup oversatte fæstebrevet og skiftet i 2005

Fæstebrev for Christen Christensen i Vormark, Hesselager Sogn

Ifølge af Hans Majestæts allernådigste forordning, som blev stemplet papir af den 23. januar 1719, at alle fæstebreve in doublo skal indskrives, så steder og fæster hermed af mig underskrevne til Christen Christensen en af mine gårde i Vormark, som han bebor. Gården står udi hartkorn efter ny matrikel på 10 tønder 4 skæpper 2 fjerdingskar, hvorefter alle kongelige kontributioner ordinære og ekstraordinære skal svares, så og til mig det sædvanlige landgilde, som er 10 tønder byg, 6 tønder havre og 1 fjerdingskar smør, 1 lam, 2 grise, 2 skæpper havre, 3 høns, 34 æg, så og forhauningen penge 12 mark. Han vil gården vedligeholde og forbedre, intet af dens grund lader bortkomme eller borteje, og sig i al underdanighed efter Hans Majestæts allernådigste love og forordninger rette, hvorimod han samme gård i sin livstid må bebo.

Til stadsfæstelse under min hånd. Broholm den 1. juni 1719. M Scheel

[Broholm Gods Fæsteprotokol nr. 1 side 14].


Skifte efter Christen Christensen i Vormark

Anno 1742 den 24. maj var efter lovlig omgang mødt på højædle og velbårne hr oberstløjtnant Sehested til Broholm hans vegne Peder Berig, som skal, udi salige afgange Christen Christensen's stervbo, som boede og døde i Vormark, foretage på gården lovlig registrering og vurdering, samt foretage og afhandle et lovligt skifte og deling imellem hans efterladte enke og børn, navnlig Hans Christensen, Rasmus Christensen og Jørgen Christensen og Maren Christensdatter, hvor da var overværende som sin lavværge Anders Tang og som overværende og vurderingsmænd Niels Nielsen og Anders Tang, og det blev da foretaget og forrettet som følger:

Beboelsen bestod af 2 stuer, kammer, køkken/brygges og kælder.
Af indbo kan nævnes: 1 fyrretræsbord, 1 gæsteseng, 3 træstole, 2 træstole med stå, 1 egetræsbord med fyr underskab, 2 gamle bænke, 1 seng med tilbehør.
Til brug i husholdningen: 1 gammel jern gryde, 1 spand, 1 strippe (malkespand), 1 messingkedel med 6 fødder, 3 lerfade, 2 jerntallerkener, 4 skåle, 2 mælkebøtter, 2 solde, 1 dejtrug og 1 øltønde.
På gården var der en trævogn og en jernharve.
Besætningen ser lidt speget ud, enten har de 2 ældste sønner delvis overtaget driften, eller også har de fiflet lidt med ejerforholdene [Leif Sepstrup's bemærkning].
1 rød hest 9 år, 1 sort hestføl 2 år, 1 sort hest 3 år. Alle betalt af Hans Christensen.
1 brun hoppe 9 år, 1 brun hoppe 8 år, 1 grå hoppe 7 år. Alle betalt af Rasmus Christensen.
Følgende dyr tilhører gården: 1 gul føl 2 år, 1 sort ko 12 år, 1 sortbroget ko 4 år, 1 sort ko 5 år, 1 rødbroget ko 10 år, 1 sort 8 år, 1 sort 10 år, 2 sorte kvier 2 år og 1 sort kvie 3 år, 1 gråbroget tyr 1 år, 4 får, 1 sosvin, 6 grise, 3 gæs og 1 gasse.

Samlede vurdering blev 116 rigsdaler 2 mark 12 skilling.

Men efter enken og arvingernes samtykke over _______ og begæring, blev ej med skiftet videre bortfaret, siden de måtte fornemme, at der ej til deling eller arv for så vidt de kunne skønne dem (ville blive), så de ej noget til skifte eller deling forlangte, uden datteren, som forlangte at holde sit bryllup af gårdens midler.
[Broholm Gods Skifteprotokol nr. 1, side 50 - 51].

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 27-Jul-2020