Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Rasmussen Karen Christensdatter Niels Jensen Marie Nielsdatter
1775 - 1837 1776 - 1831 1777 - 1856 1778 - 1854.
Niels Christensen Maren Nielsdatter
Født: 7. marts 1813 i Vejstrup Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt Født: 11. maj 1813 i Brudager Sogn
Død: 21. marts 1873 i Vejstrup Død: 8. maj 1888 i Vejstrup
Gift: ca. 1835
Børn: Karen Nielsen, Niels Christian Nielsen, Christen Nielsen, Hans Nielsen, Christen Nielsen, Jens Nielsen Spillemose, Peder Nielsen Lindegaard, Johannes Nielsen.

   

Niels blev døbt hjemme den 7. marts 1813, og dåben blev pubiseret den 4. april 1813. Forældrene var gårdmand Christen Rasmussen i Vejstrup og hustru Karen Christensdatter. Fadderne var Karen Hansdatter, tjenestepige i Vejstrup, Marcus Mortensen, Hans Christensen, gårdmænd, Ole Nielsen, husmand i Vejstrup, Ane Margrethe Pedersdatter, gårdmandskone i Vejstrup [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 3 film 1/1 side 11]. Maren Nielsdatter blev født den 11. maj 1813. Hun blev hjemmedøbt den 11. maj 1813, og dåben blev publiseret den 20. juni 1813 i Brudager Kirke. Forældrene var Niels Jensen og Marie Nielsdatter, gårdmand på Brudager. Fadderne var Karen Jensdatter, Johanne Jørgensdatter, Knud Pedersen, Peder Esbensen og Rasmus Rasmussen, bønderfolk i Brudager [Brudager Sogn, sogn 112 bog 1 film 1/8 side 50].
Niels Christensen blev konfirmeret den 22. april 1827 i Vejstrup Kirke. Forældrene var Christen Rasmussen og hustru Karen Christensdatter. Han blev døbt i Vejstrup den 4. april 1813. Karaktererne var god i begge [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 2/8 side 114]. Maren Nielsdatter blev konfirmeret i 1827. Karaktererne var: god - god [Brudager Sogn, sogn 112 bog 1 film 3/8 side 156].
Ved folketællingen i 1834 boede Niels Christensen hos sin fader på en gård i Vejstrup By:
Christen Rasmussen, 58 år, enkemand, selvejergårdmand
Rasmus Christensen, 30 år, ugift, hans barn
Johanne Christensdatter, 25 år, ugift, hans barn
Niels Christensen, 22 år, ugift, hans barn
Maren Christensdatter, 24 år, ugift, inderste, hans datter
Karen Nielsdatter, 2 år, ugift, hendes datter
Karen Rasmusdatter, 17 år, ugift, tjenestepige
Rasmus Nielsen, 55 år, ugift, inderste.
Ved folketælingen i 1834 boede Maren Nielsdatter hos sine forældre på en gård i Brudager By, Brudager Sogn:
Niels Jensen, 57. år, gift, , gårdmand
Marie Nielsdatter, 56. år, gift, hans kone
Jens Nielsen, 28. år, ugift, deres barn
Peder Nielsen, 21. år, ugift, deres barn
Maren Nielsdatter, 21. år, ugift, deres barn
Hans Nielsen, 18. år, ugift, deres barn
Anne Magrete Hansdatter, 31. år, ugift, tjenestepige.

Niels Christensen og Maren Nielsdatter blev gift i ca. 1835, ikke i Brudager eller Vejstrup.

Niels Christensen og Maren Nielsdatters børn var:

Ved folketællingen i 1840 boede familien på en gård i Vejstrup By:
Niels Christensen, 27 år, gift, gårdmand
Maren Nielsdatter, 27 år, gift, hans kone
Karen Nielsen, 4 år, deres barn
Niels Christian Nielsen, 2 år, deres barn
Hans Nielsen, 24 år, ugift, tjenestefolk
Poul Andersen, 17 år, ugift, tjenestefolk
Kirsten Jensdatter, 22 år, ugift, tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1845 boede familien på en gård i Vejstrup By:
Niels Christensen, 32 år, gift, gårdejer, født her i Sognet
Maren Nielsdatter, 32 år, gift, hans kone, født i Brudager Sogn, Svendborg Amt
Karen Nielsdatter, 9 år, barn, født her i Sognet
Niels Christian Nielsen, 7 år, barn, født her i Sognet
Christen Nielsen, 4 år, ugift, født her i Sognet
Hans Nielsen, 1 år, barn, født her i Sognet
Johannes Hjeriksen, 28 år, ugift, deres tjenestekarl, født i Oure Sogn, Svendborg Amt
Mette Marie Rasmusdatter, 24 år, ugift, deres tjenestepige, født i Oure Sogn, Svendborg Amt

Ved folketællingen i 1855 boede familien på en gård (nr. 20) i Vejstrup By [Film 1610 side 195]:
Niels Christensen, 42 år, gift, født her i sognet, sognefoged, gårdmand, husfader
Maren Nielsdatter, 42 år, gift, født i Brudager Sogn, hans kone
Karen Nielsen, 19 år, født her i sognet, deres barn
Niels Christian Nielsen, 17 år, født her i sognet, deres barn
Christen Nielsen, 14 år, født her i sognet, deres barn
Hans Nielsen, 11 år, født her i sognet, deres barn
Jens Nielsen Spillemose, 8 år, født her i sognet, deres barn
Peder Nielsen, 3 år, født her i sognet, deres barn
Rasmus Knudsen, 25 år, ugift, født i Oure Sogn, tjenestefolk
Karen Nielsdatter, 29 år, født i Tved Sogn, tjenestefolk

Ved folketællingen i 1860 boede familien på en gård (nr. 20) i Vejstrup By [Film 1701 side 237]:
Niels Christensen, 47 år, gift, født her i sognet, sognefoged, gårdmand, husfader
Maren Nielsdatter, 47 år, gift, født i Brudager Sogn, hans kone
Karen Nielsen, 24 år, født her i sognet, deres barn
Niels Christian Nielsen, 22 år, født her i sognet, deres barn
Christen Nielsen, 19 år, født her i sognet, deres barn
Hans Nielsen, 16 år, født her i sognet, deres barn
Jens Nielsen Spillemose, 13 år, født her i sognet, deres barn
Peder Nielsen, 8 år, født her i sognet, deres barn
Johannes Nielsen, 3 år, født her i sognet, deres barn
Laurine Frederiksen, 15 år, ugift, født her i sognet, tjenestepige.

Ved folketællingen i 1870 boede familien på i Vejstrup Sogn [opslag 32]:
Niels Christensen, 56 år, gift, husfader, jordbruger
Maren Nielsen, 56 år, husmoder, husførelse, født i Gudbjerg Sogn
Christen Nielsen, 28 år, ugift, søn, medhjælper
Johannes Nielsen, 12 år, søn, medhjælper
Karen Hansen, 25 år, ugift, tjenestepige, født i Gudme Sogn
Mariane Bæk, 25 år, tjenestepige
Mogens Christian Knudsen, 21 år, tjenestekarl

Niels Kristensen døde den 21.marts 1873, og han blev begravet den 28. marts 1873. Han var gårdmand i Vejstrup. Han døde af brysttæring [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 6 film 6/7 side 216]

Ved folketællingen i 1880 boede Maren Nielsen hos sin søn, Peder Nielsen og dennes familie, samt sønnen Johannes i Vejstrup By og Sogn:
Peder Nielsen, 28 år, gift, husfader, gårdejer, født her i sognet
Anne Mortensen, 26 år, gift, hans kone, født her i sognet
Elna Nielsen Lindegaard, 2 år, ugift, deres datter, født her i sognet
Maren Nielsdatter, 66 år, enke, lever af sin aftægt, født i Brudager Sogn
Johannes Nielsen, 22 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet
Anne Jensdatter, 16 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet

Maren Nielsen døde, 75 år gammel, den 8. maj 1888. Hun blev begravet den 14. maj 1888 på sognekirkegården af pastor Petersen. Hun var enke efter gårdmand Niels Kristensen i Vejstrup [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 6 film 6/7 side 239]


Niels Pedersen's Beretning:

Min fader's tvillingesøster Maren, der jo også var født den 10. maj 1813, blev gift med ungkarl Niels Christensen. De kom til at bo i en god gård, omtrent midt i Vejstrup by.
De fik 7 børn, som alle blev født i Vejstrup. Deres navne blev: Karen, Niels Christian, Hans, Christen, Jens, Peder, Johannes

De 2 næstyngste var omtrent på samme alder som mig, hvorfor jeg stundom havde mit tilhold der om natten i dårligt vejr under min lange skolevej til Vejstrup. Der og i Kohaven. Det var ligefrem Paradiser. Denne gårds jord er for længst skilt i flere parceller, hvorpå den ene er bygget Valgmenighedskirke og udlagt kirkegård. På hovedparcellen og nybygget gård boer nu sønnedatteren Elna med sin mand sognefoged Niels J. Nielsen

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 23-Jun-2015