Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
? ? Søren Jensen Kirsten Christensdatter
? - ? ? - ? 1749 - ? 1754 - ?
Hans Nielsen Anne Sørensdatter
Født: 1769, kirkebog mangler. Døbt: 12. oktober 1788 i Frørup sogn
Død: 7. januar 1848 i Oure Sogn Død: 2. juni 1835 i Vejstrup Sogn
Gift: 15. juni 1822 i Frørup Kirke
Børn: Maren Hansdatter, Kirsten Hansdatter, Niels Hansen Broeholm

 

Fødsel i Brudager Sogn ca. 1769.
Kirkebog mangler før 1813
Ane, datter af gårdmand Søren Jensen og Kirsten Christensdatter blev døbt den 12. oktober 1788, som var den 21. søndag efter Trinitatis [Frørup Sogn, sogn 193, bog 5 film 2/7 side 94].
Ved folketællingen i 1787 var Hans Nielsen tjenestedreng hos Anders Nielsen i Vejstrup Bys gårdmænd:
Anders Nielsen, 52. år, gift, husbonde
Dorthe Pedersdatter, 28. år, gift, madmoder
Jørgen Andersen, 26. år, ugift, barn af 1ste ægteskab, gevorben soldat
Kirsten Andersdatter, 23. år, ugift, barn af 1ste ægteskab
Niels Andersen, 1. år, barn af sidste ægteskab
Hans Nielsen, 18. år, ugift, tjenestedreng
Ved folketællingen i 1787 boede Ane's familie i Tårup By, Frørup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt:
Søren Jensen, 38. år, gift, husbond, bonde og gårdmand
Kirsten Christensdatter, 33. år, gift, madmoder
Jens Sørensen, 7. år, deres barn
Christen Sørensen, 5. år, deres barn
Rasmus Sørensen, 4. år, deres barn
Mads Sørensen, 2. år, deres barn
Johanne Sørensdatter, 1. år, deres barn
Rasmus Hansen, 20. år, ugift, tjenestefolk
Maren Nielsdatter, 14. år, tjenestefolk.
Ved folketællingen i 1801 var Hans Nielsen ladefoged på Tidselholt Hovedgård i Vejstrup:
Edel Magrete Gyldencrone, 94. år, enke, ejerinde af Tidselholt, frue
Frederich Jørgen Pultz, 67. år, hendes søn, major
Christian Anthon Berg, 26. år, ugift, tjenestefolk, forvalter ved godset
Niels Møller, 21. år, ugift, tjenestefolk, tjener
Hans Nielsen, 31. år, ugift, tjenestefolk, ladefoged
Iver Jørgensen, 25. år, ugift, tjenestefolk, forsker
Hans Nielsen, 18. år, ugift, tjenestefolk, staldkarl
Hans Jensen, 28. år, ugift, tjenestefolk, kudsk
Lars Jensen, 39. år, ugift, tjenestefolk, røgter
Sidsel Kirstine Jacobsdatter, 28. år, ugift, tjenestefolk, fruerpige
Kirsten Larsdatter, 30. år, ugift, tjenestefolk, kokkepige
Sidsel Rasmusdatter, 27. år, ugift, tjenestefolk, bryggerspige
Johanne Rasmusdatter, 30. år, ugift, tjenestefolk, mejerske
Karen Hansdatter, 22. år, ugift, tjenestefolk, malkepige
Kirsten Jensdatter, 21. år, ugift, tjenestefolk, malkepige.
Ved folketællingen i 1801 var Anna Sørensdatter tjenestepige i Tårup By, Frørup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt:
Hans Olsen, 34. år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Sidsel Andersdatter, 23. år, gift, hans kone
Amalia Hansdatter, 3. år, ugift, deres barn
Anders Hansen, 1. år, ugift, deres barn
Peder Nielsen, 37. år, ugift, tjenestefolk
Johanne Olesdatter, 26. år, ugift, tjenestefolk
Appelone Hansdatter, 72. år, enke, husbondens moder, aftægtskone
Anne Sørensdatter, 13. år, ugift, tjenestepige.

Ane's familie boede stadigvæk i Tårup By, Frørup sogn:
Søren Jensen, 52. år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Kirsten Christensdatter, 48. år, gift, hans kone
Christen Sørensen, 20. år, ugift, deres barn
Rasmus Sørensen, 19. år, ugift, deres barn
Johanne Sørensdatter, 13. år, ugift, deres barn
Ole Sørensen, 9. år, ugift, deres barn
Adam Gottlob Sørensen, 8. år, ugift, deres barn
Sophie Hedevig Sørensdatter, 1. år, ugift, deres barn.

Maren Rasmusdatter døde den 6. maj 1822 og hun blev begravet den 11. maj 1822. Hun blev 58 år gammel og hun døde af vatersot. Hun var hustru til gårdmand Hans Hielsen den Yngre i Vejstrup [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 5/8 side 346]. -

Gårdmand og enkemand Hans Nielsen i Vejstrup, 52 år gammel, og pigen Anne Sørensdatter af Tårup, 34 år gammel, blev gift den 15. juni 1822 i Frørup Kirke. Forloverne var Hans Peter Nielsen og gårdmand Niels Møller i Vejstrup [Frørup Sogn, sogn 193 bog 6 film 4/5 side 207]
Deres børn var:

Ved folketællingen i 1834 boede familien på en gård i Vejstrup By:
Hans Nielsen, 65. år, gift, gårdmand
Anne Sørensdatter, 46. år, gift, hans kone
Maren Hansdatter, 12. år, ugift, deres barn
Kirsten Hansdatter, 9. år, ugift, deres barn
Niels Hansen Broeholm, 5. år, ugift, deres barn
Jørgen Hansen, 34. år, ugift, tjenestekarl
Jens Pedersen, 17. år, ugift, tjenestekarl
Malene Hansdatter, 35. år, ugift, tjenestepige.

Anne Sørensdatter døde den 2. juni 1835, og hun blev begravet den 6. juni 1835. Hun blev 46 år gammel, og hun var gårdmand Hans Nielsens kone i Vejstrup By. Hun døde af en sygdom i maven [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 6/8 side 354].

Ved folketællingen i 1840 boede Hans Nielsen på en gård i Vejstrup By [film 803 side 260]:
Hans Nielsen, 71 år, enke, gårdmand
Maren Hansdatter, 16 år, ugift, hans datter
Kirsten Hansdatter, 15 år, ugift, hans datter
Lars Sørensen, 27 år, ugift, tjenestefolk
Svend Larsen, 19 år, ugift, tjenestefolk
Anne Rasmusdatter, 34 år, ugift, tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1845 boede Hans Nielsen hos sin datter og svigersøn på en gård i Vejstrup By:
Niels Hansen, 28 år, gift, gårdfæster, født her i Sognet
Maren Hansdatter, 22 år, gift, hans kone, født her i Sognet
Anne Nielsen, 2 år, deres datter, født her i Sognet
Hans Pedersen, 28 år, ugift, tjenestekarl, født i Skaarup Sogn, Svendborg Amt
Kirsten Hansdatter, 20 år, ugift, tjenestepige, født her i Sognet (husmoderens søster)
Hans Nielsen, 76 år, enkemand, forsørges af husfaderen, født i Brudager Sogn, Svendborg Amt

Hans Nielsen døde den 7. januar 1848 på Langesminde, og han blev begravet den 12. januar 1848 i Vejstrup Kirkegård. Han døde 79 år gammel af alderdom, og han var boende hos gårdmand Niels Hansen på Oure Mark [Oure Sogn, sogn 119 bog 5 film 7/10 side 464].


Niels Hansen skrev følgende om sin svigerfader i 1887:

Min svigerfader var af den gamle skole, af dem som det for det meste drejede sig om kæppen. Stærk og kraftig havde han været i sine unge dage. Han var i en årrække ladefoged på Tisselholdt, indtil han 36 år gammel giftede sig ind i en gård til en enke, der ingen børn havde.

Da hun døde, giftede han sig med en 18 år yngre pige fra Tårup i Frørup Sogn. Det var en velbegavet og forstandig kvinde ved navn Anne Sørensdatter. Hendes fader havde en gård der, og Anne blev omtalt som en af de dygtigste og klogeste koner i byen. Der var flid, virksomhed og god orden i huset.

Da svigerfader var gammel, havde de slet ikke fået merglet noget af gårdens jorde, skønt det ellers var ganske almindeligt. Der avledes derfor kun lidt korn, og da konen døde, blev det hele endnu ringere, selv om der var jævn velstand i gården, for han ejede en kapital af 2.700 rigsdaler. De 700 gik til indfæstning for mig, og de 2.000 blev overdraget min kones søster, Kirsten.

Den første og store opgave for mig var at høste mere end hidtil. Derfor måtte jeg i gang med at mergle jordene, og den første sommer kørte vi 1400 læs god jord bort for at afdække merglen i to grave, og 3.300 læs mergel. Hestene var to dejlige mørkebrune hopper i passende alder, men den ene var halt, dernæst en gammel følhoppe og en plag. Men der var jo også meget andet arbejde i gården. Om aftenen stillede svigerfader sig gerne uden for gården, når vi kom hjem fra marken og så da hestene svedige og snavsede, da den ene grav var meget vandrig. Da fik jeg tit høre, at hvis han havde tænkt, jeg sådan ville mishandle hestene, så skulle jeg aldrig have fået gården. Her var intet andet end at tie stille til hans klagen. Da to år var gået, var næsten al jorden merglet, og det havde til følge, at vi det tredje år avlede mere end de to første tilsammen, henimod 300 tønder korn, men når undtages nogle få tønder land til græs og brak, havde jeg også al jorden tilsået, også raps dyrkedes.

Så flyttede vi ud på gården Langesminde på Oure Mark og befandt os ret godt derved, selv vor gamle svigerfader var ret godt tilfreds, især med de nye bygninger. Han gik omkring på sine krykker, som han de sidste år stadig havde måttet bruge, efter at den ene side var blevet lam.

Han levede til januar 1848.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 07-Apr-2017->