Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Hansen Anne Hansdatter Hans Nielsen Anne Sørensdatter
1783 - 1862 1795 - 1885 1769 - ? 1788 - 1835
Peder Rasmussen Kirsten Hansdatter
Født: 20. februiar 1821 i Oure Født: 28. juli 1825
Død: September 1896 Død: ?
Gift: 24. november 1848 i Oure Kirke
Børn: Ingen

Peder Rasmussen's yngre broder, Morten Rasmussen, var gift med Karen Hansdatter, som var Hans Christensen og Anne Nielsdater's yngste barn.

Kirsten Hansdatter's ældre søster, Maren Hansdatter, var gift med Niels Hansen, som var Hans Christensen og Anne Nielsdater's tredie ældste barn.

Peder Rasmussen blev født den 20. februar 1821, og han blev hjemmedøbt den 21. februar 1821. Dåben blev publiseret i Oure Kirke den 25. marts 1821. Forældrene var Rasmus Hansen den Yngre, gårdmand i Oure, og hustru Ane Hansdatter. Fadderne var Mette Larsdatter, tjenestepige i Oure, Anders Dinessen, Jens Pedersen, Peder Nielsen, husmand i Oure, Kirsten Rasmusdatter [Oure Sogn, sogn 119 bog 4 film 1/8 side 17]. Kirsten Hansdatter blev født den 28. juli 1825, og hun blev hjemmedøbt den 29. juli 1825. Dåben blev publiseret den 11. september 1825 i Vejstrup Kirke. Forældrene var Hans Nielsen den yngre, gårdmand, og Anne Sørensdatter. Fadderne var Marie Nielsdatter, gårdmandskone i Brudager, R. Rasmussen, gårdmand, Christen Rasmussen, gårdmand og Karen Pedersdatter, indsidder i Vejstrup [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 2/8 side 66].
Ved folketællingen i 1834 boede Peder Rasmussen hos sin familie på en gård på Oure Mark, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Rasmus Hansen, 52. år, gift, gårdmand
Anne Hansdatter, 40. år, gift, hans kone
Hans Rasmussen, 18. år, ugift, deres barn
Anne Rasmusdatter, 16. år, ugift, deres barn
Peder Rasmussen, 13. år, ugift, deres barn
Morten Rasmussen, 11. år, ugift, deres barn
Jørgen Andersen, 25. år, ugift, tjenestekarl.
Ved folketællingen i 1834 boede Kirsten Hansdatter hos sin familie på en gård i Vejstrup By:
Hans Nielsen, 65. år, gift, gårdmand
Anne Sørensdatter, 46. år, gift, hans kone
Maren Hansdatter, 12. år, ugift, deres barn
Kirsten Hansdatter, 9. år, ugift, deres barn
Niels Hansen Broeholm, 5. år, ugift, deres barn
Jørgen Hansen, 34. år, ugift, tjenestekarl
Jens Pedersen, 17. år, ugift, tjenestekarl
Malene Hansdatter, 35. år, ugift, tjenestepige.
Peder Rasmussen blev konfirmeret i 1835. Forældrene var Rasmus Hansen og hustru Anne Hansen. Karaktererne for kundskaber og opførsel var udmærket [Oure Sogn, sogn 119 bog 5 film 2/10 side 163]. Kirsten Hansdatter blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken, den 26. april 1840 [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 5 film 3/8 side 73].
Ved folketællingen i 1840 boede Peder Rasmussen hos sin familie på en gård i Oure By, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Rasmus Hansen, 58 år, gift, gårdmand
Anne Hansdatter, 45 år, gift, hans kone
Hans Rasmussen, 23 år, ugift, deres barn
Peder Rasmussen, 19 år, ugift, deres barn
Morten Rasmussen, 16 år, ugift, deres barn
Anne Rasmusdatter, 21 år, ugift, deres barn
Ved folketællingen i 1840 boede Kirsten Handatter hos sin fader på en gård i Vejstrup By [film 803 side 260]:
Hans Nielsen, 71 år, enke, gårdmand
Maren Hansdatter, 16 år, ugift, hans datter
Kirsten Hansdatter, 15 år, ugift, hans datter
Lars Sørensen, 27 år, ugift, tjenestefolk
Svend Larsen, 19 år, ugift, tjenestefolk
Anne Rasmusdatter, 34 år, ugift, tjenestefolk.
Ved folketællingen i 1845 boede Peder Rasmussen hos sine forældre i Albjerg By, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Rasmus Hansen, 63 år, gift, gårdbruger, født i Haarbye
Ane Hansdatter, 50 år, gift, hans kone, født i Haarbye
Hans Rasmussen, 29 år, ugift, deres barn, født i Haarbye
Peder Rasmussen, 24 år, ugift, deres barn, født i Oure
Morten Rasmussen, 22 år, ugift, deres barn, født i Oure
Maren Rasmussen, 18 år, ugift, tjenestepige, født i Oure
Ved folketællingen i 1845 boede Kirsten Hansdatter hos sin søster og svoger på en gård i Vejstrup By:
Niels Hansen, 28 år, gift, gårdfæster, født her i Sognet
Maren Hansdatter, 22 år, gift, hans kone, født her i Sognet
Anne Nielsen, 2 år, ugift, deres datter, født her i Sognet
Hans Pedersen, 28 år, ugift, tjenestekarl, født i Skaarup Sogn, Svendborg Amt
Kirsten Hansdatter, 20 år, ugift, tjenestepige, født her i Sognet
Hans Nielsen, 76 år, enkemand, forsørges af husfaderen, født i Brudager Sogn, Svendborg Amt

Ungkarl Peder Rasmussen, 27 år gammel, søn af gårdmand Rasmus Hansen på Oure Mark, og pigen Kirsten Hansdatter, 23 år gammel, født i Vejstrup By og tjenestepige for gårdmand Niels Hansen på Oure Mark, blev gift den 24. november 1848. Forloverne var Niels Hansen, gårdmand på Oure Mark, og Niels Nielsen [Oure Sogn, sogn 119 bog 5 film 4/10 side 278].

Ved folketællingen i 1850 var Peder Rasmussen og Kirsten Hansdatter indsiddere hos konens søster på en gård på Oure Mark i Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt [film 971 side 173]:
Niels Hansen, 33 år, gift, født i Vejstrup, gårdejer
Maren Hansdatter, 27 år, gift født i Vejstrup, hans hustru
Anne Nielsen, 8 år, ugift, født i Vejstrup, deres barn
Karen Nielsen, 4 år, ugift, født i Vejstrup, deres barn
Christen Knudsen, 22 år, født her i sognet, tjenestefolk
Rasmus Larsen, 17 år, ugift, født i Vejstrup, tjenestefolk
Rasmus Hansen, 28 år, ugift, født i Egense, tjenestefolk, indkaldt til krigstjeneste
Kirstine Rasmussen, 21 år, ugift, født i Ellerup, tjenestefolk
Peder Rasmussen, 29 år, gift, født her i sognet, indsidder
Kirsten Hansdatter, 25 år, gift, født i Vejstrup, hans hustru.

Ved folketællingen i 1855 boede familien på en gård på Oure Mark, Oure Sogn [film 1606]:
Peder Rasmussen, 33 år, gift, født her i sognet, gårdmand, husfader
Kirsten Hansdatter, 30 år, gift, født i Vejstrup, hans kone
Hans Rasmussen, 26 år, ugift, født her i sognet, tjenestefolk
Hans Peder Hansen, 19 år, ugift, født i Vejstrup, tjenestefolk
Maren Jensdatter, 33 år, ugift, født her i sognet, tjenestefolk.
Rasmus Hansen, 72 år, gift, født i Hårby Sogn, Odense Amt, aftægtsmand, husfader
Anne Hansdatter, 60 år, gift, født i Hårby Sogn, Odense Amt, hans kone.

Ved folketællingen i 1860 boede familien på en gård i Oure Sogn [opslag 7 fil 528.tif side 146]:
Peder Rasmussen, 39 år, gift, gårdmand husfader
Kirsten Hansdatter, 35 år, gift, født i Vejstrup Sogn, hans kone
Maren Jensen, 38 år, født her i sognet, tjenestefolk
Jacob Andersen, 30 år, ugift, født i Tvede Sogn, Svendborg Amt, tjenestefolk
Niels Christoffersen, 24 år, født her i sognet, tjenestefolk
Niels Larsen, 19 år, ugift, født i Vejstrup Sogn, Svendborg Amt, tjenestefolk
Anne Marie Andersen, 15 år, ugift, født her i sognet, tjenestefolk.
Rasmus Hansen, 77 år, gift, født i Haarby, Odense Amt, aftægtsgårdmand
Anne Hansdatter, 65 år, gift, født i Haarby, Odense Amt, hans kone.

Ved folketællingen i 1870 boede familien på en gård i Oure Sogn [film 4846 side 436]:
Peder Rasmussen, 48 år, gift, født i Oure, husfader og gårdejer
Kirsten Hansen, 44 år, gift, født i Vejstrup, husmoder, hans kone
Peder Bendixsen Ravn, 21 år, ugift, født i Ørby, tjenestefolk, karl
Karl Rasmussen, 13 år, ugift, født i Oure, dreng
Karen Hansen, 24 år, ugift, født i Egebjerg, pige
Marie Jensen, 23 år, ugift, født i Oure, tjenestepige
Anne Hansen, 75 år, ugift, født i Sarup, Odense Amt, husfader ?, gårdejer ?

Ved folketællingen i 1880 boede familien på en gård i Oure Sogn [film 3366]:
Peter Rasmussen, 59 år, gift, født i Oure, husfader, gårdejer
Kirsten Hansen, 53 år, gift, født i Oure?, hans hustru
Ane Thyra Dinesen, 9 år, ugift, født i Høve Sogn, Sorø Amt, deres plejedatter
Ane Hansdatter, 84 år, enke, født i ???, husfaderens moder, der af ham forsørges
Rasmus Nielsen, 26 år, ugift, født i Kullerup Sogn, Svendborg Amt, tjenestefolk
Peter Nielsen, 14 år, ugift, født her i sognet, tjenestefolk
Trine Petersen, 24 år, ugift, født i Sørup Sogn, Svendborg Amt
Louise Rasmussen, 22 år, ugift, født her i sognet, tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1890 boede familien på en gård i Oure Sogn [film 8365]:
Peder Rasmussen, 68 år, gift, født i Oure, husfader, gårdejer
Kirsten Hansdatter, 65 år, gift, født i Vejstrup, husmoder
Ane Thyra Dinesen, 19 år, ugift, født i Høve Sogn, Sorø Amt, plejedatter
Christine Nielsen, 13 år, ugift, født i Sperstrup Sogn, Frederiksborg Amt, logerende
Margrethe Magdalene Holgersen, 17 år, ugift, født i Vejstrup, tyende
Knudsigne Christiane Knudsen, 22 år, ugift, Født i Svendborg, tyende
Niels Andersen, 22 år, ugift, født i Vejstrup, tyende
Hans Peter Mortensen, 20 år, født i Vejstrup, tyende
Hans Frederik Christensen, 16 år, ugift, født i Hesselager Sogn, tyende.

Kort over Grønnemosegård i Oure Sogn

   

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 02. december 2006