Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Hans Christensen Anne Nielsdatter Hans Nielsen Anne Sørensdatter
1781 - 1868 1782 - 1875 1769 - 1848 1789 - 1835
Niels Hansen Maren Hansdatter
Født: 24. december 1817 i Vejstrup Født: 19. maj 1823 i Vejstrup
Død: 13. november 1906 i Oure Sogn Død: 17. marts 1906 i Høve
Gift: 23. oktober 1841 i Vejstrup Kirke
Børn: Anne Nielsen, Karen Nielsen og Hans Peder Nielsen
Hans Appel: Landbo-Sparekassen for Fyn 1869 - 1898 Herluf Feldthusens Fortælling
Niels Hansen's sygdom - Niels Hansen's gårde

 

Niels Hansen blev født den 24. december 1817, hjemmedøbt samme dag og døbt den 28. december 1817. Forældrene var gårdmand i Vejstrup Hans Christensen og hustru Anne Nielsdatter. Fadderne var Maren Erichs, gårdmandskone i Aaby, Morten Marcussen, Christen Rasmussen, Hans Nielsen, gårdmænd i Vejstrup og Anne Poulsdatter, gårdmandskone i Vejstrup [Vejstrup Sogn, sogn 125 bog 4 film 1/8 side 8] Maren Hansdatter blev født den 19. maj 1823, hjemmedøbt den 21. maj 1823 og døbt den 22. juni 1823. Forældrene var Hans Nielsen, gårdmand i Vejstrup, og hustru Anne Sørensdatter. Fadderne var Anna Maria Pedersdatter, pige på Oure Mark, Rasmus Rasmussen, Christen Rasmussen, gårdmand, Hans Andersen, husmand i Vejstrup, Apelone Madsdatter, gårdmandskone i Vejstrup [Vejstrup Sogn, sogn 125 bog 4 film 2/8 side 63]
Niels Hansen, Kohavegården, blev konfirmeret den 22. april 1832 i Oure Kirke. Karakterer: Meget godt i begge [Vejstrup Sogn, sogn 125 bog 4 film 2/8 side 118] Maren Hansdatter blev konfirmeret den 22. april 1838 i Vejstrup Kirke. Forældrene var Hans Nielsen og Anne Sørensdatter [Vejstrup Sogn, sogn 125 bog 5 film 3/8 side 72]
Ved folketællingen i 1834 boede Niels Hansen hos sin familien på Kohavegården blandt Vejstrups Udflyttere:
Hans Christensen, 54. år, gift sognefoged og ejer af gården
Anne Nielsdatter, 52. år, gift, hans kone
Christen Hansen, 23. år, ugift, deres barn
Johanne Margrete Hansdatter, 20. år, ugift, deres barn
Niels Hansen, 17. år, ugift, deres barn
Maren Hansdatter, 14. år, ugift, deres barn
Hans Hansen, 12. år, ugift, deres barn
Karen Hansdatter, 6. år, ugift, deres barn
Christen Nielsen, 25. år, ugift, tjenestekarl
Hans Nielsen, 28. år, ugift, væver
Niels Nielsen, 22. år, ugift, væversvend
Ved folketællingen i 1834 boede Maren Hansdatter hos sine forældre på en gård i Vejstrup By:
Hans Nielsen, 65. år, gift, gårdmand
Anne Sørensdatter, 46. år, gift, hans kone
Maren Hansdatter, 12. år, ugift, deres barn
Kirsten Hansdatter, 9. år, ugift, deres barn
Niels Hansen Broeholm, 5. år, ugift, deres barn
Jørgen Hansen, 34. år, ugift, tjenestekarl
Jens Pedersen, 17. år, ugift, tjenestekarl
Malene Hansdatter, 35. år, ugift, tjenestepige
Ved folketællingen i 1840 boede familien på en gård på Vejstrup Mark:
Hans Christensen, 60. år, gift, gårdmand, sognefoged
Anne Nielsdatter, 59. år, gift, hans kone
Johanne Margrete Hansdatter, 26. år, ugift, deres barn
Niels Hansen, 23. år, ugift, deres barn
Maren Hansdatter, 20. år, ugift, deres barn
Hans Hansen, 18. år, ugift, deres barn
Karen Hansdatter, 12. år, ugift, deres barn
Peder Nielsen, 17. år, ugift, plejebarn
Niels Poulsen, 26. år, ugift, tjenestekarl
Lisbeth Andersdatter, 20. år, ugift, almisselem
Ved folketællingen i 1840 var Maren Hansdatter tjenestepige på en gård i Vejstrup By:
Jens Nielsen, 51. år, gift, gårdmand
Birte Marie Pedersdatter, 32. år, gift, hans kone
Peder Jensen, 11. år, ugift, deres barn
Niels Jensen, 5. år, ugift, deres barn
Anne Kirstine Jensdatter, 7. år, ugift, deres barn
Gjertrud Marie Jensen, 2. år, ugift, deres barn
Rasmus Christoffersen, 23. år, ugift, tjenestefolk
Jørgen Rasmussen, 19. år, ugift, tjenestefolk
Maren Hansdatter, 18. år, ugift, tjenestefolk
Hans Jensen, 81. år, enke, aftægtsmand
Peder Mortensen, 80. år, enke, aftægtsmand (konens fader og broder til Markus Mortensen ?)

Den 24 årige Niels Hansen, som tjente hos sin fader sognefoged Hans Christensen, og den 18 årige Maren Hansdatter, gårdmand Hans Nielsens datter blev gift den 23. oktober 1841 i Vejstrup Kirke. Forloverne var Niels Christensen og Hans Nielsen [Vejstrup Sogn, sogn 125 bog 5 film 3/8 side 90]

Niels Hansen og Maren Hansdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1845 boede familien på en gård i Vejstrup By:
Niels Hansen, 28 år, gift, gårdfæster, født her i Sognet
Maren Hansdatter, 22 år, gift, hans kone, født her i Sognet
Anne Nielsen, 2 år, ugift, deres datter, født her i Sognet
Hans Pedersen, 28 år, ugift, tjenestekarl, født i Skaarup Sogn, Svendborg Amt
Kirsten Hansdatter, 20 år, ugift, tjenestepige, født her i Sognet
Hans Nielsen, 76 år, enkemand, forsørges af husfaderen, født i Brudager Sogn, Svendborg Amt

Ved folketællingen i 1850 boede familien på en gård på Oure Mark i Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt [film 971 side 173]:
Niels Hansen, 33 år, gift, født i Vejstrup, gårdejer
Maren Hansdatter, 27 år, gift født i Vejstrup, hans hustru
Anne Nielsen, 8 år, ugift, født i Vejstrup, deres barn
Karen Nielsen, 4 år, ugift, født i Vejstrup, deres barn
Christen Knudsen, 22 år, født her i sognet, tjenestefolk
Rasmus Larsen, 17 år, ugift, født i Vejstrup, tjenestefolk
Rasmus Hansen, 28 år, ugift, født i Egense, tjenestefolk, indkaldt til krigstjeneste
Kirstine Rasmussen, 21 år, ugift, født i Ellerup, tjenestefolk
Peder Rasmussen, 29 år, gift, født her i sognet, indsidder
Kirsten Hansdatter, 25 år, gift, født i Vejstrup, hans hustru

Ved folketællingen i 1855 boede familien på en gård i Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt [film 1606]:
Niels Hansen, 38 år, gift, født i Vejstrup Sogn, gårdmand, sognefoged og husfader
Maren Hansdatter, 32 år, gift, født i Vejstrup Sogn, hans kone
Anne Nielsen, 13 år, ugift, født i Vejstrup Sogn, deres barn
Karen Nielsen, 9 år, ugift, født i Vejstrup Sogn, deres barn
Hans Peter Nielsen, 3 år, ugift, født her i sognet, deres barn
Lars Jørgen Pedersen, 21 år, ugift, født i Skårup Sogn, tjenestefolk
Rasmus Peder Adamsen, 17 år, ugift, født i Vejstrup Sogn, tjenestefolk
Anne Marie Hansen, 25 år, ugift, født i Tved Sogn, tjenestefolk

Ved folketællingen i 1860 boede familien på en gård i Oure Sogn [Opslag 7, fil 528.tif side 146]:
Niels Hansen, 43 år, gift, født i Vejstrup Sogn, husfader, gårdmand, sognefoged
Maren Hansen, 37 år, gift, født i Vejstrup Sogn, hans kone
Anne Nielsen, 18 år, ugift, født i Vejstrup Sogn, deres barn
Karen Nielsen, 14 år, ugift, født i Vejstrup Sogn, deres barn
Hans Peter Nielsen, 8 år, født her i sognet, deres barn
Lars Jørgen Pedersen, 26 år, ugift, født i Skaarup Sogn, tjenestefolk
Anders Christoffersen, 18 år, ugift, født her i sognet, tjenestefolk
Karen Christoffersen, 21 år, ugift, født her i sognet, tjenestefolk

Ved folketællingen i 1870 boede familien på en gård på Oure Mark, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt [film 4846 side 436]:
Niels Hansen, 52 år, gift, gårdejer
Maren Hansen, 46 år, gift, hans hustru
Jens Jensen, 27 år, ugift, født i Skårup Sogn, tjenstekarl
Johannes Larsen, 20 år, ugift, født i Vejstrup, tjenestekarl
Maren Rasmussen, 21 år, ugift, født i Oure, tjenestepige
Maren Larsen, 19 år, ugift, født i Oure, tjenestepige

Ved folketællingen i 1880 boede familien på en gård i Oure Sogn [film 3366]:
Niels Hansen, 62 år, gift, husfader, gårdejer, sognefoged, født her i sognet
Maren Hansen, 56 år, gift, hans hustru, født her i sognet
Jens Jensen, 37, ugift, deres tjenestefolk, født i Skårup Sogn, Svendborg Amt
Salomon Salomonsen, 23 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Hesselager Sogn, Svendborg Amt
Niels Peter Hermansen, 15 år, ugift, deres tjenestefolk, født her i sognet
Maren Kirstine Vilhelmsen, 19 år, ugift, deres tjenestefolk, født her i sognet
Ane Nielsen, 18 år, ugift, deres tjenestefolk, født her i sognet

Ved folketællingen i 1890 boede familien på en gård på Oure Mark, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt [film 8365]:
Niels Hansen, 72 år, gift, født i Vejstrup, husfader og gårdejer
Maren Hansdatter, 66 år, gift, født i Vejstrup, husmoder
Hans Peter Nielsen, 37 år, gift, født i Oure, husfader, gårdforpagter
Gunhild Knudsen, 35 år, gift, født i København, husmoder
Frode Nielsen Engbæk, 8 år, ugift, født i Oure, deres barn
Niels Andreas Engbæk, 2 år, ugift, født i Oure, deres barn
Hans Christensen, 35 år, ugift, født i Oure, tyende
Rasmus Johannes Jensen, 20 år, ugift, født i Skårup, tyende
Peter Petersen, 17 år, ugift, født i Magleby, Sorø Amt, tyende
Rasmus Larsen, 40 år, gift, født i Oure, kreaturpasser
Hanne Marie Christensen, 27 år, ugift, født i Simmerbølle på Langeland, tyende
Karen Nielsine Holgersen, 23 år, ugift, født i Vejstrup, tyende
Signe Tønnesen, 21 år, ugift, født i Vejstrup, mejerske
Eleonora Jensen, 20 år, ugift, født i København, tyende
Monika Holm, 22 år, ugift, født i Nexø på Bornholm, logerende, lærerinde
Johannes Hansen, 13 år, ugift, født i O. Sperrestrup i Frederiksborg Amt, logerende

Maren Hansdatter døde den 17. marts 1906 i Høve.

Niels Hansen døde 88 år gammel den 13. november 1906 på Oure Mark, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Han blev begravet den 19. november 1906 på Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård af valgmenighedspræst Laursen. Han var gårdejer på Oure Mark, og han var søn af Hans Christensen, gårdmand i Vejstrup og hustru Ane Nielsdatter. Han var enkemand efter afdøde hustru Maren Hansdatter. Den sidste fælles bopæl var i Høve Sogn på Sjælland [Oure sogn, sogn 119, bog 11, side 74]


Niels Pedersen's Beretning

Niels Hansen var dygtig og fremragende på sine områder. I det borgerlige liv blev han en god vejleder for sine standsfæller. Folk kom til ham langvejs fra for at søge råd i vanskelige spørgsmål, så det var intet under, at han fik sæde i Svendborg Amtsråd i over 30 år. Tillige var han i en periode medlem af Landstinget, men den største indsats, han øvede til folkegavn, var, at han gav stødet til Landbosparekassens oprettelse her på Fyn, hvis formand han blev i mange år.
Han blev gift med Maren Hansdatter.
Gården Langesminde på Oure Mark blev deres hjem og her fødtes deres 3 børn: Anne, Karen og Hans Peder. Den sidste blev i endnu højere grad sin faders søn med arbejde i offentlig tjeneste, hvorfra hans minde bevares i ære.


Niels Hansen og Maren Hansdatters Diamantbryllup

For ti år siden bragte Sorø Amtstidende en artikel om to sydfynske bondemænd, som igennem lange tider havde stået som foregangsmænd i deres egn, og som ved et mærkeligt træf kunne fejre deres guldbryllupsdag på en og samme dag, nemlig de to gamle rigsdagsmænd Jens Jensen i Trunderup og Niels Hansen i Oure.

Endnu den dag i dag står de to gamle, stovte bondemænd iblandt os, uden at årene har bøjet dem. Jens Jensen, der til jul fylder sit 80. år, har for alt for mange år siden mistet sin prægtige hustru. Niels Hansen og hustru forundes det derimod at kunne føje diamanten ind i guldbrudekransen. Omstændighederne har føjet sig således, at disse to gamle fejrer deres diamantbryllupsfest indenfor vor læsekreds, idet de i nogen tid har opholdt sig hos deres datter, Anne Nielsen, og svigersøn, amtsrådsmedlem Feldthusen i Høve, hvor også deres anden datter, Karen Nielsen, gift med Rasmus Dinesen, er bosat.

Et diamantbryllup er en så sjælden fest, at den selv i vor meget jubilerende og festende tid har krav på omtale. Og dette gælder i ganske særlig grad her, hvor der drejer sig om et ægtepar, som ved deres hele liv og virke har vundet plads blandt de bedste i vort folk.

Niels Hansen er rundet af god gammel fynske bondeæt. Hans fader var den gamle stænderdeputerede og medlem af Den grundlovgivende Rigsforsamling, sognefoged Hans Christensen i Vejstrup. Og sønnen har på værdig måde båret den gode slægtsarv videre.

Niels Hansen fødtes i Vejstrup den 24. december 1817. Han voksede op i et åndeligt vakt hjem, hvor der var levende interesse for tidens store bevægelser, og tidligt kom han selv i dem som aktiv deltager. Efter at han den 23. oktober 1841 havde holdt bryllup med Maren Hansdatter og sat foden under eget bord i den gård, "Langesminde" på Oure Mark, som nu drives af hans søn, gik der kun få år, før han udnævntes til sognefoged, en stilling, som han beklædte i 26 år. Hans gode evner, som han havde udviklet ved flittigt selvstudium, blev også omtrent straks taget i brug i den kommunale styrelse, og ved et udfyldningsvalg i 1859 valgtes han ind i Svendborg Amtsråd, hvor han havde sæde i hele 33 år, til foråret 1892, da han trak sig tilbage og afløstes af sin eneste søn, forpagter H. P. Nielsen.

Det turde være uden sidestykke, at en mand er amtsrådsmedlem i en hel menneskealder, og Niels Hansen var så langt fra at sidde som ørkesløst medlem, at han tværtimod , uden at gå nogen for nær, kan siges at have været den indflydelsesrigeste mand, der har haft sæde i Svendborg Amtsråd. Niels Hansen har aldrig været en mand af mange ord, men når han på sin jævne, sindige måde sagde sin mening om tingen, så blev det i reglen den, der blev rådende. Den, der skriver disse linier, har mere end en gang været vidne til, at amtsrådsmedlemmerne kunne stå delte og uvisse i en eller anden vanskelig sag, indtil Niels Hansen kom og klart udtalte sin anskuelse. Så følte alle med det samme, at her var sømmet truffet på hovedet. Det sindige, rolige omdømme, det klare overblik og den grundige erfaring forenede Niels Hansen med en enestående autoritet i alle amtskommunale sager. Og ved enstemmigt at genvælge ham hele fem gange, viste amtets sogneråd, at de vidste, at sagerne var i gode hænder hos ham.

Skønt han som amtsrådsmedlem kunne fordre sig fritaget for sognerådshvervet, blev opfordringerne så stærke og almindelige, at han i en række år også varetog formandsstillingen i sin egen kommune.

Det var meget naturligt, at opmærksomheden også i videre kredse henledes på den evnerig mand , og i 1870 lod han sig bevæge til at modtage valg som landstingsmand. Han hørte også i Rigsdagen til dem, der arbejde mere end de talte, og udfyldte i det hele taget sin plads med megen ære. Men han kom aldrig til sin ret at føle sig hjemme i rigsdagslivet, og da valgperioden var udløbet i 1878, ville han ikke modtage genvalg. Hans afløser blev kværndrupkredsens tidligere mangeårige folketingsmand, den førnævnte Jens Jensen i Trunderup.

Af alle, hvad Niels Hansen i de mange år har været knyttet til, vil måske dog "Svendborg Amts Landbosparekasse" længst bevare hans navn i taknemmelig erindring blandt fynske bønder. Han var en af de første, der så, at økonomisk uafhængighed var en af hovedbetingelserne for, at bondestanden skulle kunne hævde den plads, der tilkom den. Og sammen med en del andre gode bondemænd skaffede han så i 1869 de sydfynske bønder deres egen sparekasse, hvis formand har var indtil for få år siden, og hvis højt ansete æresmedlem han fremdeles er.

Under hans kyndige og tillidsvækkende ledelse voksede Landbosparekassen frem til et af landets betydeligste pengeinstitutter på sit område. Den arbejder nu med en indskudskapital på op imod 10 millioner kroner, og den har i årenes løb været til uvurderlig gavn for Amtets landboere. Også som bestyrelsesmedlem i Landbosparekassen havde Niels Hansen for øvrigt den glæde at blive afløst af sin søn, som på værdig måde fortsætter i faderens spor.

Det ville tage en hel spalte, blot at opregne alle de andre tillidsposter, Niels Hansen har haft. Her skal blot nævnes nogle af de vigtigste. Han var medlem af Taksations- eller Ekspropriations Kommissionen ved banerne Nyborg-Strib, Svendborg-Odense og Ringe-Fåborg, medlem af den såkaldte "monradske Kommission angående præstegårdjorders udstykning", hvor hans forslag blev fulgt, Skattekommissær for ansættelsen af krigsskat i en stor del af Amtets sogne, landvæsenskommissær, repræsentant for landbygningernes brandforsikring med flere.

Allerede denne liste er lang nok til at vise, at Niels Hansen i ganske usædvanlig grad har haft sine medborgeres tillid, at han har været i besiddelse af ualmindelige evner og fået lejlighed til at bruge dem på en måde, som det er blevet til varigt gavn i vide kredse. Ved forskellige lejligheder har han også modtaget vidnesbyrd om, at hans arbejde fandt påskønnelse, således da han havde været amtsrådsmedlem i 25 år, og en halv snes år senere, da han i et kvart århundrede havde været Landbosparekassens formand. Af ydre udmærkelsestegn har han derimod ingen. Han blev hverken "Ridder" eller "Råd"; men det behøves heller ikke. Også uden det har Niels Hansen i lange tider stået som Svendborg Amts med rette højst ansete bonde.

Ikke mindst tjener det til ære for Niels Hansen, at skønt den offentlige virksomhed på så mange måder lagde beslag på hans evner og kræfter, så voksede han aldrig fra sit hjem og sin hjemlige kreds. Både Vejstrup Højskole og Vejstrup Valgmenighed har således bestandig i ham haft en trofast støtte. Her som overalt har det været hans formål ar yde sit bidrag til at gøre danske bønder modne og myndige til at bruge til folkegavn den frihed, som hans fader var med til at besegle i den grundlovgivende rigsforsamling i 1849. Og vejen hertil så han gik gennem oplysning og økonomisk selvhjulpethed.

Frihedsmand har Niels Hansen været alle dage i stort som i småt; men han har altid sat arbejde og handling over de store ord, har ment, at det først og fremmest kom an på at få frihedsgrunden lagt i hjemmet og i de hjemlige kredse.

Nu har han i nogle år levet stille og tilbagetrukket, skønt han endnu med den mest levende interesse følger med i tidens åndelige og folkelige rørelser. Men han og hans et par år yngre hustru Maren Hansen, der nu i 60 år trofast har stået ved hans side og bidraget sin meget væsentlige del til, at han blev den mand, han blev, har også gennem den lange dag udført et så stort og dygtigt arbejde, at de har gjort sig fortjent til en stille aftenhvile.

Ønsket om en sådan vil i morgen tone det gamle diamantbrudepar i møde, fra de mange, som føler sig i taknemmelighedsgæld til dette ægtepar for, hvad det i ord og gerning og ikke mindst i eksempel har været og virket i 60 år. Og også fra denne egn skal der lyde en tak og en lykønskning til de to gamle, der gennem et langt og virksomt liv på en ganske sjælden måde har fået lykke til at godtgøre sandheden af digterverset: "Ædel kan en bonde være".

Kilde: Sorø Amtstidende den 22. oktober 1901

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 27-Jan-2017